Η Κίνα αναθεωρεί την πολιτική “μία διαδρομή, μία αεροπορική εταιρία”

Η Κίνα ανοίγει το δρόμο για την αύξηση του ανταγωνισμού ανάμεσα τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς αεροπορικές εταιρίες, ανακαλώντας την έως τώρα ισχύουσα πολιτική “μία διαδρομή, ανά μία αεροπορική εταιρία” για τα διεθνή δρομολόγια.

 Η Πολιτική “μία διαδρομή, ένας αερομεταφορέας” και η νέα πολιτική

Η πολιτική αυτή της Κίνας, που ξεκίνησε από το 2009, αφορούσε πτήσεις μεγαλύτερες από 4.500 χιλιόμετρα, και είχε ως στόχο την κατοχύρωση μίας διαφορετικής διαδρομής σε κάθε μία από τις εθνικές (αργότερα και ιδιωτικές) αεροπορικές εταιρίες της Κίνας. Προκειμένου να γίνει απόλυτα κατανοητή η ανωτέρω πρακτική, η Air China για παράδειγμα είναι η μόνη που πραγματοποιεί τη διαδρομή Πεκίνο-Λος Άντζελες, ενώ η China Eastern εκείνη  μεταξύ Σανγκάης και Λος Άντζελες. Η τακτική αυτή στηρίχθηκε στο γεγονός ότι οι τρεις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες στην Κίνα –Air China, China Southern Airlines και China Eastern Airlines- είναι δημόσιες και τη διαχείρισή τους έχει αναλάβει το κράτος, επομένως μια σύγκρουση μεταξύ τους θα απέβαινε τελικώς απρόσφορη.

Η χαλάρωση της παραπάνω τακτικής αποφασίστηκε στα μέσα Μαίου 2018 και το νέο πλάνο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθεση με την παλαιότερη θέση που υποστήριζε η Κίνα, η Διοίκηση της Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας ανακοίνωσε ότι μια αλλαγή στάσης καθίσταται απαραίτητη διότι η διεθνής αγορά αερομεταφορών της Κίνας έχει εισέλθει σε μια διαφορετική φάση ανάπτυξης. Πλέον οι σκοποί αντιστρέφονται και επιδιώκεται ο ανταγωνισμός εξαιτίας των φιλόδοξων σχεδίων της χώρας ενόψει της κατασκευής δεύτερου αεροδρομίου στο Πεκίνο, το οποίο και πρόκειται να αποτελέσει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο που έχει κατασκευαστεί ως τώρα.

Οι νέοι κανόνες που θα εφαρμοστούν από 1 Οκτωβρίου, διακρίνουν τις διεθνείς διαδρομές σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία θα αφορά απεριόριστες διαδρομές σε χώρες με τουλάχιστον μερική συμφωνία ανοικτού ουρανού με την Κίνα, όπως η Αυστραλία, οι ΗΠΑ και η Ταϊλάνδη. Ο απεριόριστος, κατά τα λοιπά, αριθμός των αερομεταφορέων, των δρομολογίων και των χρονοδιαγραμμάτων λειτουργίας θα περιορίζεται μόνο από το διαθέσιμο διάστημα παραμονής στον εκάστοτε αερολιμένα. 

Η δεύτερη κατηγορία θα αφορά πτήσεις μικρών αποστάσεων, και πτήσεις μεγάλων αποστάσεων (άνω 4.500 χλμ) σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ωκεανία και Αφρική με περιορισμούς. Η Διοίκηση Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας θέτει τους περιορισμούς που υπαγορεύονται βάσει των αναγκών ζήτησης και προσφοράς. Συγκεκριμένα, για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, η ρυθμιστική αρχή θα λάβει υπόψη της τα συμφέροντα του καταναλωτή που χρησιμοποιεί την διαδρομή αυτή, τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η ανάπτυξη των αεροδρομίων, την κατανομή των πόρων και, τέλος, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών για τον περιορισμό των αερομεταφορέων που θα πραγματοποιούν τελικά πτήσεις στις διαδρομές αυτές.

 Η νέα πολιτική και ο εθνικός – διεθνής ανταγωνισμός

Καθώς η Κίνα εισέρχεται σε μια φάση ανάπτυξης και διεύρυνσης των διεθνών αερομεταφορών της, παράλληλα αυξάνονται οι ανάγκες και απαιτήσεις του επιβατικού κοινού και, στο νέο “παιχνίδι” που διαμορφώνεται, ο ανταγωνισμός, που χρόνια πάλευε να περιορίσει η προγενέστερη πρακτική, εισέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. 

Σε εθνικό επίπεδο, οι τρεις μεγάλες αεροπορικές εταιρίες της Κίνας, οι οποίες υπάγονται στο κράτος, έρχονται σε σύγκρουση τόσο μεταξύ τους όσο και με τις μικρές ιδιωτικές εταιρίες, οι οποίες έως τώρα πραγματοποιούσαν διαδρομές από μικρότερες πόλεις της Κίνας προς διεθνείς προορισμούς. Με την χαλάρωση της πρακτικής λοιπόν “μία διαδρομή, ένας αερομεταφορέας”, δίνεται αφενός η δυνατότητα στις μεγάλες αεροπορικές εταιρίες να πραγματοποιούν ταξίδια και από αερολιμένες που κάποτε “ανήκαν” σε άλλη εταιρία, με αποτέλεσμα η China Eastern για παράδειγμα να μπορεί πλέον να πραγματοποιεί ταξίδια και από το Πεκίνο εκτός από την Σανγκάη. Αφετέρου, οι ιδιωτικές αεροπορικές εταιρίες θα έχουν πλέον την δυνατότητα να ανταγωνίζονται με τις εθνικές εταιρίες, προσφέροντας ελκυστικότερες τιμές και καλύτερες υπηρεσίες. Εντούτοις, το παραπάνω θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο μια φτωχή δευτερογενή αγορά, καθώς η στροφή των εταιριών αυτών από τις μικρότερες πόλεις προς την πρωτεύουσα και τους μεγάλους αερολιμένες ναι μεν θα διευκολύνει τους καταναλωτές, διότι το παλαιό σύστημα είχε αναποτελεσματικά δίκτυα δρομολογίων που συχνά απαιτούσαν πρόσθετες συνδέσεις, από την άλλη θα μειώσει δραματικά τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων από μικρότερους περιφερειακούς αερολιμένες. 

Σε διεθνές επίπεδο, η χαλάρωση της πρακτικής αυξάνει τον ανταγωνισμό και έναντι των διεθνών αερομεταφορέων. Αφενός, στα δρομολόγια μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, ενώ κατά την εφαρμογή της τακτικής οι εταιρίες που πραγματοποιούσαν πτήσεις στους αερολιμένες του Πεκίνο και της Σανγκάης ήταν τέσσερις, από τους οποίους οι τρεις ήταν αμερικανικές και η μία Κινέζικη, από 1 Οκτωβρίου αυξάνεται ο ανταγωνισμός με την είσοδο και των λοιπών κινέζικων αερομεταφορέων. Φυσικά το γεγονός αυτό γεννά κινδύνους τόσο για τις αμερικανικές εταιρίες όσο και για τις κινέζικες, οι οποίες πλέον δεν έχουν να ανταγωνιστούν μόνο τις ομοεθνείς τους ,αλλά και διεθνείς εταιρίες με μεγάλη εμπειρία και ιστορία στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Αφετέρου, κίνδυνος γεννάται και για τους αερομεταφορείς που εδρεύουν στον Κόλπο. Μεγάλες εταιρίες όπως η Qatar Airways και η Emirates, οι οποίες έως τώρα προσέλκυαν πελάτες στους κόμβους του Κόλπου χάριν της προνομιακής γεωγραφικής θέσης τους μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, σε συνδυασμό με τον φτηνό ναύλο και την ανώτερη εξυπηρέτηση, έρχονται να ανταγωνιστούν την Κίνα. Το γεωγραφικό πλεονέκτημα και η έκταση του κράτους δίνει επίσης τη δυνατότητα στην Κίνα να προσφέρει συνδέσεις για προορισμούς πέρα των εγχώριων. Η αύξηση τα τελευταία 8 έτη -από το 2010-2018- των δρομολογίων μεγάλων αποστάσεων, τόσο από κεντρικά όσο και από περιφερειακά Κινέζικα αεροδρόμια, είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία θέσεων περισσότερων από εκείνες που μπορούσαν να καλύψουν οι ντόπιοι, και συνεπώς την πώληση των θέσεων αυτών με χαμηλές τιμές σε ξένους ταξιδιώτες.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι Κινεζικές ρυθμιστικές αρχές απελευθερώνουν την εγχώρια αγορά, εγκαταλείποντας τον έλεγχο των ναύλων τους και αφήνοντας στους αερομεταφορείς λιγότερους πόρους για να επιχορηγήσουν νέα διεθνή δρομολόγια, οδηγεί κυρίως τις μικρότερες αεροπορικές εταιρίες σε οικονομικό αδιέξοδο. 

Η “απογείωση”, λοιπόν, των κινεζικών αεροπορικών εταιριών μπορεί να φαίνεται ασταμάτητη, αλλά δεν είναι ανίκητη. 

Πηγές:

  1. Smith, N. (2018). China set to revise “one route, one airline” policy. https://gettingthedealthrough.com/aviation/article/6106/china-set-revise-one-route-one-airline-policy
  2. Reuters. (2018). China to ease ‘one route, one airline’ policy for Chinese carriers. https://www.reuters.com/article/us-china-aviation/china-to-ease-one-route-one-airline-policy-for-chinese-carriers-idUSKCN1IF0SR
  3. Casey, D. (2018). China to relax ‘one route, one airline’ policy for Chinese airlines. https://www.routesonline.com/news/29/breaking-news/278684/china-to-relax-one-route-one-airline-policy-for-chinese-airlines/
  4. Zalagėnaitė, Ž. (2018). China to modify its “one route, one airline policy”. https://www.aerotime.aero/zivile.zalagenaite/21289-china-to-modify-its-one-route-one-airline-policy
  5. Toh, M. (2018). China to ease restrictions on long-haul routes. https://www.flightglobal.com/news/articles/china-to-ease-restrictions-on-long-haul-routes-448581/
  6. Hong’e, M. (2018). China to change long-haul international route policy. http://www.ecns.cn/cns-wire/2018/05-17/303030.shtml
  7. The Economist. (2018). Chinese carriers are the new disrupters in air travel. https://www.economist.com/business/2018/04/05/chinese-carriers-are-the-new-disrupters-in-air-travel
  8. McNutt, E. (2018). US Travellers May Soon Have More Nonstop Options to China. https://thepointsguy.com/news/china-loosens-one-route-one-airline-policy/
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (2 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Η Αγνή Βαρθαλίτη μένει στην Αθήνα και βρίσκεται στο τέρταρτο έτος σπουδών της στη Νομική Σχολή Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε μια εικονική δίκη αφορώσα το διεθνές δίκαιο εναερίου χώρου και αποτελεί μέλος της αρθρογραφικής ομάδας του Δικαίου Εναερίου Χώρου και Διαστήματος της Power Politics.

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest