Εκμετάλλευση ανανεώσιμης ενέργειας: Μια ελπιδοφόρα επανάσταση με επίκεντρο το περιβάλλον

Από την αρχή του 21ου αιώνα, και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, έχει παρατηρηθεί πως σε παγκόσμιο επίπεδο οι αναπτυγμένες, αλλά κυρίως οι αναπτυσσόμενες, χώρες έχουν στρέψει την προσοχή τους στην υιοθέτηση πρακτικών για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Το φαινόμενο αυτό -το οποίο ομολογουμένως έχει μεγάλη απήχηση στη διεθνή κοινότητα- είναι γνωστό με τον όρο «Επανάσταση Ανανεώσιμης Ενέργειας» (Renewable Energy Revolution). Βασικά του χαρακτηριστικά αποτελούν η εκμετάλλευση του αέρα και της ηλιακής θερμότητας ως πρωταρχικές πηγές παραγωγής ηλεκτρικής -κι όχι μόνο- ενέργειας, καθώς και το χαμηλό κόστος που προκύπτει από τη διαδικασία παραγωγής και μεταφοράς της, το οποίο ολοένα και μειώνεται.

Πρωτοπόρες χώρες στο διεθνή ανταγωνισμό

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο αποτελεί φυσικό επακόλουθο μίας τόσο μεγάλης ενεργειακής αλλαγής. Πρόσφατα, η Υπηρεσία Διεθνούς Ενέργειας δημοσίευσε μια έρευνα, η οποία τονίζει πως οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι χώρες-ταγοί στον εν λόγω τομέα της ενέργειας ομαλοποιούν το δρόμο της ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών. Προβλέπει, δε, πως η χωρητικότητα ανανεώσιμης ενέργειας μέχρι το 2022 θα έχει επεκταθεί σ’ ένα ποσοστό της τάξης του 43%, με την ηλιακή ενέργεια να υπερτερεί έναντι της υδροηλεκτρικής και της αιολικής στην παραγωγή ηλεκτρισμού τα τέσσερα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα που τίθεται, ωστόσο, είναι: Ποιες χώρες κυριαρχούν παγκοσμίως στο πλαίσιο της ενεργειακής αυτής επανάστασης;

Την κορυφή μοιράζονται η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ. Μεταξύ των τριών αυτών χωρών, αδιαμφισβήτητο ηγέτη στην «ανανεώσιμη» ανάπτυξη αποτελεί η Κίνα, που εκτιμάται πως θα αριθμεί πάνω από το 40% της παγκόσμιας καθαρής ενέργειας μέχρι το 2022. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός πως, τους τελευταίους μήνες, έχει σχεδιαστεί ένα σύστημα με το οποίο ο ατμοσφαιρικός αέρας θα καθίσταται πιο καθαρός, ενώ μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως η ασιατική χώρα είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς σε βιοενέργεια για ηλεκτρισμό και θέρμανση, και σε κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τις ΗΠΑ – γεγονός που προκαλεί έκπληξη μετά και από την απόφαση του προέδρου Trump να αποσύρει τη χώρα του από τη συνθήκη του Παρισιού για το περιβάλλον. Ωστόσο, τα σχέδια για ανανεώσιμες πηγές προβλέπεται πως θα δεχτούν μία ώθηση από τα κίνητρα φοροαπαλλαγών που δίνει η κυβέρνηση σ’ ένα βραχυπρόθεσμο διάστημα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σημαντικό ρόλο στην επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών διαδραματίζει και η Ινδία, στην οποία εκτιμάται πως η ανανεώσιμη χωρητικότητα θα υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2022. Ο συνδυασμός ηλιακής και αιολικής ενέργειας αντιπροσωπεύει το 90% της συνολικής της ανάπτυξης, γεγονός που τήν έχει οδηγήσει να αφήνει πίσω της το σύνολο της ΕΕ στο περιβαλλοντικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας!

Προβλέψεις για την Ευρώπη

Εξετάζοντας ξεχωριστά τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αποκτούμε μία πιο αισιόδοξη εικόνα για το μέλλον. Η Δανία αποτελεί μια τέτοια περίπτωση, καθώς σε λίγα χρόνια -και, συγκεκριμένα μέχρι το 2022- εκτιμάται πως θα αντλεί το 69% της συνολικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθιστώντας την έτσι τον παγκόσμιο ηγέτη στο ενεργειακό πλαίσιο.

Επιπροσθέτως, χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύουν στη χρησιμοποίηση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας ως αξιόπιστες λύσεις που θα ικανοποιούν τις ενεργειακές τους ανάγκες σε ένα ποσοστό από 25% μέχρι 33%.

Οικονομικό πλαίσιο της ενεργειακής επανάστασης

Όπως αναφέρθηκε, το χαμηλό κόστος παραγωγής ενέργειας -που εγγυάται η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών- αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους διάδοσης κι επιτυχίας της. Τα συνεχώς μειούμενα κόστη παραγωγής, καθώς και το κλίμα ευφορίας που επικρατεί στις περιβαλλοντικές αγορές, σε συνδυασμό με αισιόδοξες προβλέψεις για περαιτέρω εξάπλωση του περιβαλλοντικού αυτού φαινομένου, οδηγούν μεγάλο μέρος επενδυτών να επενδύσουν μεγάλο όγκο χρημάτων σε οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τις ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, αυτή είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος.

Οικονομικές εκθέσεις τονίζουν πως οι νέες επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια έπεσαν, το 2016, στα 287,5 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας πτώση 18% από το 2015 και 9% από το 2014. Ακόμα πιο πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν αδυναμία της αγοράς, όσον αφορά την πώληση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα σε χρονική διάρκεια ενός χρόνου. Όλα τα παραπάνω συντελούν στο γεγονός πως σε οικονομικά πλαίσια, η ενεργειακή επανάσταση που υφίσταται παγκοσμίως δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ούτε έχει επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που δικαιολογημένα είχαν δημιουργηθεί.

Αποτελεί, τελικά, η επανάσταση ανανεώσιμης ενέργειας παγκόσμια λύση;

Η υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μια πρωτοβουλία η οποία αδιαμφισβήτητα συντελεί στη διάσωση του περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, η συμμετοχή σε αυτό το περιβαλλοντικό πλαίσιο αποτελεί άπιαστο όνειρο για πολλές χώρες, ειδικά για εκείνες που δεν μπορούν να υποστηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν τις εν λόγω τεχνολογίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αφρική, όπου σχεδόν 600 εκατομμύρια κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πως πρωταρχικός τους στόχος είναι η απόκτηση ενέργειας με πιο απλά και παραδοσιακά μέσα, κι όχι με τεχνολογικά επιτεύγματα που υποστηρίζουν την ενεργειακή επανάσταση.

Επιπλέον, εκφράζονται ανησυχίες από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα για τα επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία παραμένουν σταθερά τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με την αυξανόμενη υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθιστώντας την ανανεώσιμη ενέργεια μία καλή λύση για το περιβάλλον, όχι όμως στο βαθμό που απαιτείται.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως η ανάπτυξη της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε καλό δρόμο, όπως δείχνουν και οι προβλέψεις για το εγγύς μέλλον. Ωστόσο, η ενεργειακή αυτή επανάσταση απέχει αρκετά από το να χαρακτηριστεί ως άμεση περιβαλλοντική λύση, μιας και είναι προφανές πως υπάρχει ακόμα χώρος και χρόνος για πολλές βελτιώσεις.

Πηγές:

  1. World Economic Forum (2018) Three countries are leading the renewable energy revolution  https://www.weforum.org/agenda/2018/02/countries-behind-global-renewable-energy-growth
  2. Forbes (2017) The “Unstoppable” Renewable Energy Revolution Keeps Faltering https://www.forbes.com/sites/michaellynch/2017/06/29/the-unstoppable-renewable-energy-revolution-keeps-faltering/#629d098871b7
  3. Climate action (2017) China leads the way to the global renewable energy revolution http://www.climateactionprogramme.org/news/china-leads-the-way-to-the-global-renewable-energy-revolution

 

Έχει περάσει αρκετός χρόνος (2 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Ο Αναστάσιος είναι πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του ΠΑ.ΠΕΙ. Η αγάπη του για την αρθρογραφία, καθώς και το ενδιαφέρον του για τον τομέα του περιβάλλοντος και της οικονομίας, τον οδήγησαν στην ομάδα του Power Politics. Στον ελεύθερό του χρόνο ασχολείται με τον αθλητισμό, τα ταξίδια και τον κινηματογράφο. [email protected]

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest