Αξιολογώντας το High-Level Political Forum του 2016 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

maxresdefaultΑπό το 2013 μέχρι σήμερα, διεξάγεται μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της σύγκλισης συναντήσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σε αυτές τις συναντήσεις συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, ώστε να υπάρξει μια συνολική απόπειρα ενσωμάτωσης της ιδέας της βιωσιμότητας στην πολιτική ατζέντα των χωρών.Ωστόσο, μέχρι και το 2015 οι συσκέψεις είχαν πολύ γενικό περιεχόμενο, και δεν μπορούσαν να αποτυπώσουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στον αντίποδα, με το High-Level Political Forum που διεξήχθη στις 11 με 20 Ιουλίου του 2016, έγινε μια απόπειρα να ενσωματωθεί η Ατζέντα του 2030 στην πολιτική χάρτα των χωρών. Αναλυτικότερα, στην Ατζέντα του 2030 έχουν παρουσιαστεί 17 στόχοι οι οποίοι αφορούν την εξάλειψη της φτώχειας, των ανισοτήτων, της περιβαλλοντικής μόλυνσης και -το πιο σημαντικό- της οικονομικής και ίσης ανάπτυξης όλων των χωρών και των πολιτών τους, φυσική απόρροια των παραπάνω. Οι στόχοι αυτοί περιστρέφονται γύrω από τρείς πυλώνες:

 • Περιβάλλον
 • Κοινωνία
 • Οικονομία

mzkΒάσει του παραπάνου τριπτύχου ορίστηκαν οι θεματικές ενότητες που αποτελούν τους πρώτους και κύριους στόχους των συμμετεχόντων χωρών. Για το 2017 αποφασιστήκε η καταπολέμηση της φτώχειας και η προώθηση της ευημερίας, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω υπο-στόχους:

 1. Μηδενική φτώχεια
 2. Μηδενική πείνα
 3. Καλή υγεία και ευημερία
 4. Ισότητα φύλων
 5. Καινοτομία και υποδομές
 6. Προστασία θαλάσσιας ζωής

Παράλληλα, για το έτος 2018, συμφωνήθηκε η προώθηση βιώσιμων κοινωνιών, με βάση τους εξής υπο-στόχους:

 1. Καθαρό νερό
 2. Φθηνή ενέργεια
 3. Βιώσιμες πόλεις
 4. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
 5. Ζωή στη στεριά

Ακόμη, για το έτος 2019, τέθηκε ως πρωταρχικός στόχος η ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διασφάλιση της ένταξης και ισότητας των αδύναμων στοιχείων στις κοινωνίες. Για την υλοποίησή του χρειάζονται οι παρακάτω επιδιώξεις:

 1. Ποιοτική και ίση εκπαίδευση
 2. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
 3. Μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων
 4. Προστασία περιβάλλοντος
 5. Ισχυροποίηση θεσμών(ειρήνη, δικαιοσύνη, ισότητα)

Για να πραγματοποιηθούν οι φιλοδοξίες αυτές, χρειάστηκε να αποδοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην αξιολόγηση των κρατικών φορέων ως ύψιστοι εκφραστές πολιτικής κατεύθυνσης. Η υποβολή εθελοντικών αξιολογήσεων από όλα τα κράτη σχετικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης θα βοηθούσε στην αποτίμηση των έργων τους. Για τη διευκόλυνσή τους σχεδιάστηκαν τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης:

 • Εθνικό
 • Θεματικό
 • Τοπικό
 • Παγκόσμιο

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 Αρχικά, όσον αφορά το εθνικό κομμάτι, οι εθελοντικές αξιολογήσεις αποσκοπούν στην επιτυχή απάντηση δύο ερωτημάτων: τί έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, και τί βρίσκεται σε εξέλιξη. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη και την υλοποίηση πρωτοποριακών σχεδιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πολύ ενδιαφέρον παρουσίασαν οι αξιολογήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Τουρκίας και της Φιλανδίας.

Αναλυτικότερα, η Γαλλία παρουσίασε το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, καθώς περιέχει ένα σύνολο δράσεων και δραστηριοτήτων. Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία του δημόσιου τομέα με την κοινωνία των πολιτών, καθώς και στη σύσταση μιας ομάδας εμπειρογνωμώνων, υπεύθυνη για θέματα αναπτυξιακής πολιτικής. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατέστη η πρόταση περί δημιουργίας ενός δημόσιου φόρουμ, στο οποίο θα υποβάλλονται οι ερωτήσεις των πολιτών προς την πολιτική ηγεσία, χτίζοντας τα θεμέλια του υγειούς και παραγωγικού διαλόγου. Επίσης, η Γαλλία επιθυμεί να ενισχύσει την αλληλεπίδραση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με την αύξηση των επενδύσεων. Ακόμη, το φθινόπωρο του 2016 θα προχωρήσει σε συνάντηση με τις τοπικές αρχές, ώστε να υπάρξει ενεργή και καθολική συμμετοχή απ΄όλους τους πολιτικούς παράγοντες. Τέλος, κάνει νύξη για την ενδυνάμωση του ρόλου που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα της Αειφόρου Ανάπτυξης, αποτελώντας τον κινητήριο μοχλό της αναπτυξιακής πολιτικής.

Σε δεύτερο επίπεδο, η Γερμανία έδωσε βαρύνουσα σημασία στο κομμάτι του εξορθολογισμού της διοίκησης για την ταχύτερη διεκπεραίωση οικονομικών ζητημάτων. Επίσης, προωθεί τη χρήση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες θα ενισχύσουν την οικονομία της. Για πρώτη φορά αναφέρεται στη σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, θέλοντας να εξαλείψει όχι μόνο τη παιδική και γυναικεία εκμετάλλευση και κακοποίηση, αλλά και τις συνθήκες πείνας και φτώχειας που μαστίζουν αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες. Την πιο σημαντική πρόταση αποτέλεσε η εγκαθίδρυση του δίκαιου εμπορίου για όλες τις χώρες. Με αυτόν τον τρόπο η βιώσιμη ανάπτυξη θα ισχύει για όλους και θα απευθύνεται σε όλους. Η παγκοσμιοποίηση θα πραγματοποιείται επί ίσοις όροις.

Επίσης, στην περίπτωση της Τουρκίας, τον κεντρικό ρόλο για την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης είναι επιθυμητό να τον κατέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς ενσωματώνει και τους 17 στόχους. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του με την αύξηση των μελών του και την παραχώρηση γενικών αρμοδιοτήτων, όπως ο συντονισμός των υπολοίπων υπουργείων για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Όσον αφορά τη Φινλανδία, αρωγή στην προσπάθεια της αξιολόγησης αποτέλεσε η συνεργασία του δημόσιου τομέα με ένα Think Tank στο Ελσίνκι, με στόχο τη συνεργασία όλων των πολιτικών φορέων (λ.χ ΜΚΟ, κοινωνία των πολιτών) με το κράτος. Επίσης, ενθαρρύνεται η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας και των τοπικών πολιτικών φορέων, ώστε απ΄το θεωρητικό επίπεδο να περάσουμε στο πρακτικό.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

thematic-logo-1Εκτός από το εθνικό επίπεδο, οι αξιολογήσεις που κατατίθενται πρέπει να εισάγονται σε κατηγορίες. Οι θεματικές ενότητες βοηθούν στη γνωστοποίηση των προκλήσεων και δυσκολιών που γνώρισε η κάθε χώρα ξεχωριστά στη διαδικασία ενσωμάτωσης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτή τη διαδικασία, τρέχοντα ρόλο θα λαμβάνουν ο ακαδημαϊκός τομέας και οι επιχειρήσεις. Ο πρώτος θα συμβάλλει στην υποβολή προτάσεων που θα ενισχύσουν την καινοτομία, ενώ ο δεύτερος θα προσπαθήσει να συνδέσει τις θεωρητικές αυτές συζητήσεις με την πράξη. Σε αυτό το στάδιο γεννιούνται πολλά ερωτήματα -πώς θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι καινοτόμες προσπάθειες, ή πόσο κερδοφόρα θα είναι μια τέτοια σύγκλιση ακαδημαϊκής ιδέας και επιχειρηματικής δραστηριότητας- τα οποία ζητούν απάντηση.

squared_medium_squared_original_Partnerships_374x370ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του περιφερειακού επιπέδου, καθότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται γέφυρα ανάμεσα στο κράτος και στις τοπικές αρχές. Έτσι, πραγματοποιείται πολύ καλύτερα ο συντονισμός για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και διεξάγεται μια αμοιβαία προσπάθεια μεταξύ κυβέρνησης και τοπικών αρχών. Στις Ασιατικές χώρες, όπου η εξουσία των τοπικών αρχών είναι ιδιαίτερα σημαντική και επηρεάζει την πολιτική ζωή, η συνεργασία τους με τις κυβερνήσεις είναι μοιραία και αναγκαία, έτσι ώστε να μπορέσει η βιώσιμη ανάπτυξη να ενσωματωθεί στις πολιτικές ατζέντες.

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

downloadΌσον αφορά το παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις εθνικές αξιολογήσεις υπάρχει και η παγκόσμια αξιολόγηση. Ουσιαστικά, η αξιολόγηση σε παγκόσμιο επίπεδο θα εγκολπώνει όλες τις πολιτικές προτάσεις των εθνικών αξιολογήσεων. Το μήνυμα της παγκόσμιας αξιολόγησης είναι “No one left behind”, δηλαδή διαφαίνεται ο καθολικός χαρακτήρας της βιωσιμότητας σε όλες τις τις εκφάνσεις. Στην εισαγωγή περιγράφεται η έννοια του “No one left behind”, συνδέοντάς το με την Ατζέντα των 2030. Στη συνέχεια αποδίδεται η έννοια του τριπτύχου: Ανισότητα-Υποδομές-Ανθεκτικές κοινωνίες. Αναλυτικότερα, δημιουργείται η σύνδεση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με τη μείωση των ανισοτήτων, την ανάπτυξη υποδομών και την επερχόμενη -τελικά- εγκαθίδρυση ανθεκτικών και βιώσιμων κοινωνιών. Ποιά είναι η σύνδεση των εννοιών, όμως, μεταξύ τους; Αρχικά, η ανισότητα και οι υποδομές έχουν στενή σχέση, καθώς η ανάπτυξη των δεύτερων προωθούν την παραγωγή και επηρεάζουν την αναδιανεμητική πολιτική, σε ό,τι αφορά το εισόδημα και την εργασία. Στη συνέχεια, οι υποδομές αναπτύσουν δυναμική σχέση με την έννοια της ανθεκτικότητας. Λόγου χάρη η αστικοποίηση, σε συνδιασμό με τη βιώσιμη αρχιτεκτονική των κτιρίων(αλλιώς ως Green Planning), επηρεάζει πολύ το κλίμα και -συνεπώς- τη ζωή των πολιτών.

Το τρίτο κεφάλαιο έχει άξονα αναφοράς τη σημασία της τεχνολογίας και τη σύνδεσή της με τους διάφορους στόχους. Σε αυτό το σημείο υπογραμμίζεται ο ρόλος της τεχνολογίας ως βελτιωτικός για την οικονομική ανάπτυξη. Για αυτό το λόγο παρουσιάζονται προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών, με την παροχή διαδικτύου σε όλα τα νοικοκυριά, τη δημιουργία επιστημονικών “πάρκων” με τεχνολογικά εκθέματα, και την προώθηση της καινοτομίας και έρευνας μέσω της τεχνολογίας. Ωστόσο, η παγκόσμια αξιολόγηση δεν λησμονεί -φυσικά- την ισχυροποίηση των πολιτικών θεσμών και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

tcftc_img11ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το High-Level Political Forum αποτέλεσε, εντέλει, τον τροφοδότη των εξελίξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο αποτελεί το πρώτο δειλό βήμα, γιατί οι αξιολογήσεις βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο και θα υποστούν αναμφίβολα διορθώσεις. Επίσης, θα πρέπει να γίνει κατανοητή η διακριτή σύνδεση της ανάπτυξης και της καινοτομίας, γεγονός που αποτελεί αρωγή για την οικονομική κρίση του σήμερα. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξής: Μπορούν όλα τα κράτη να παραμερίσουν συμφέροντα και πολιτικές σκοπιμότητες για να υλοποίησουν μια δίκαιη και ισότιμη ανάπτυξη; Ένας ρεαλιστής αναλυτής θα απαντούσε γρήγορα ένα τρανταχτό όχι, καθότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ καθολική ευημερία. Από την άλλη, αν δεχτούμε ότι η πολιτική και η οικονομία είναι άμεσα συνδεδεμένες έννοιες, με την πρώτη να αποτελεί τον καθοδηγητή, θα έπρεπε να ελπίζουμε σε ένα ευοίωνο μέλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν θα επιτευχθεί με μεμονωμένα βήματα, με ανασχηματισμό της διοίκησης ή ανάπτυξη της τεχνολογίας. Θα υλοποιηθεί με το να εισαχθεί στην κορυφή της πυραμίδας η έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου. Πώς, δηλαδή, μπορούμε να οικοδομήσουμε βιώσιμες κοινωνίες που θα έχουν πρώτο -και κύριο- μέλημά τους τον πολίτη και τις ανάγκες του.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχει περάσει αρκετός χρόνος (4 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση την Πολιτική Ανάλυση. Στο επίκεντρο των ερευνητικών ενδιαφερόντων μου βρίσκεται η σύνδεση της οικονομικής με πολιτικής ανισότητας, φλέγον ζήτημα της εποχής μας. Μιλάω αγγλικά και γερμανικά και έχω συμμετάσχει σε φοιτητικές προσομοιώσεις των Ηνωμένων Εθνών,τόσο στα σχολικά όσο και στα φοιτητικά μου χρόνια. Στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με την μουσική, τον κλασσικό και σύγχρονο χορό.

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest