Διαπραγματεύσεις BREXIT: «Νομικές Αβεβαιότητες» και Συνέπειες στην Αεροπορία

Εν όψει του πολυσυζητημένου Brexit, μεγάλη απήχηση συγκέντρωσε η ανάγκη για την επινόηση ενός «τεχνικού σχεδίου και σχεδίου εκτάκτου ανάγκης» από τις Ευρωπαϊκές και Βρετανικές ρυθμιστικές αρχές αεροπορίας. Πρόκειται για μια ανάγκη που τόνισε ιδιαιτέρως τόσο η Γενική Ένωση Κατασκευαστών Αεροπορίας (General Aviation Manufacturers Association, GAMA), όσο και ο βρετανικός οργανισμός εμπορίου ADS με πρότασή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να αναδείξει, μέσα από το περιεχόμενο αυτής της ενέργειας, ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν από μια ενδεχόμενη ασυνεννοησία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας.

Με επιστολή που απεστάλη στις 7 Ιουνίου, στον διευθύνοντα -εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης- διαπραγματευτή του Brexit, Michel Barnier, οι ανωτέρω οργανώσεις προειδοποίησαν ότι «νομικές αβεβαιότητες» αφορώσες στους διακανονισμούς για την ασφάλεια της αεροπλοΐας μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ως συνέπεια τον εξαναγκασμό πολλών εκ των κατασκευαστών σε επιχειρηματικές αποφάσεις βασισμένες στη χείριστη περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για το Brexit. Ωστόσο, ύψιστης σημασίας πρέπει να θεωρηθεί η επιταγή που περιλαμβανόταν στο γράμμα για την άμεση εκκίνηση συζητήσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (European Aviation Safety Agency, EASA) και τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας (Civil Aviation Authority, CAA) της Μεγάλης Βρετανίας, ώστε να επιτευχθεί η αποφυγή τέτοιων «αβεβαιοτήτων». Μάλιστα ως μονόδρομο εμφάνισαν τον τεχνικό σχεδιασμό και την επινόηση πλάνου εκτάκτου ανάγκης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)

Μέχρι το 2003 τα θέματα ασφαλείας στην εναέρια κυκλοφορία τα κάλυπταν οι Joint Aviation Authorities (JAA), οι οποίες ήταν όργανα συνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολιτικής Αεροπορίας από το 1989. Οι JAA δεν είχαν νομική προσωπικότητα, αλλά πρότειναν μέτρα εναρμόνισης, τα οποία υλοποιούσαν με εθνικά μέτρα τα συμμετέχοντα Κράτη.

Ωστόσο, το 2003 ιδρύθηκε η EASA με τον Κανονισμό 1592/91, αντικαθιστώντας τις JAA, η οποία πλέον έχει νομική προσωπικότητα και είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη Κανονισμών σε θέματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Air Traffic Management, ATM). Η EASA βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και διαθέτει “implementing powers”. Επιπροσθέτως, η εν λόγω Επιτροπή είναι ανοιχτή και στη συμμετοχή τρίτων Κρατών, εφόσον εκείνα υιοθετούν το Κοινοτικό Δίκαιο στους τομείς που καλύπτει ο Κανονισμός της.

Η κατεξοχήν αποστολή της EASA είναι ο συντονισμός, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των θεμάτων ασφαλείας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, και η έκδοση «σύμφωνων γνωμών» (opinions) που θα προορίζονται για υιοθέτηση από την Επιτροπή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά ο Κανονισμός ΕΚ 923/2012 για τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας (SERA Regulation), ο οποίος εκδόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της EASA.

Παρ’όλη, όμως, την προσπάθεια εναρμόνισης των καθεστώτων εθνικής αεροπορικής ασφαλείας υπό την EASA, κάποια σενάρια δεν είχαν εξετασθεί ενδελεχώς, οδηγώντας εταιρίες και ρυθμιστές να απαγορεύσουν την απογείωση αεροσκαφών κατά τους συντάκτες της επιστολής προς τον κ. Barnier.

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής – Βρετανικής αεροπορίας

Η μεγαλύτερη απειλή της ομαλής και συνεχούς λειτουργίας των αεροσκαφών στην Ευρώπη γεννάται από την αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση των εγκρίσεων συντήρησης αεροσκαφών, των εγκρίσεων εκπαίδευσης πιλότων, καθώς και των αδειών πιλότων και τεχνικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την επιστολή, μια ενδεχόμενη επισημοποίηση της μελλοντικής αεροπορικής σχέσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ευρώπης αδιαμφισβήτητα προϋποθέτει ότι η EASA και η CAA θα πρέπει να ενημερώσουν τις τρίτες χώρες για οποιαδήποτε καινούργια συμφωνία που θα έχει εφαρμογή στον αεροπορικό τομέα Μ. Βρετανίας – Ευρώπης, να εγγυηθούν για τη σταθερότητα και βεβαιότητα οποιασδήποτε διμερούς συμφωνίας σχετικής με την ασφάλεια της αεροπλοΐας, και να παρέχουν ειδοποίηση ρυθμιστικών αλλαγών στους παράγοντες της βιομηχανίας, ώστε να τους παρέχουν διάστημα προσαρμογής.

Οι οδηγίες που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2018 τονίζουν την ανάγκη για δημιουργία ενός πλαισίου για την εποχή μετά το Brexit, που θα χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ευρώπης – Μεγάλης Βρετανίας, ενός πλάνου για «συνεχή συνεκτικότητα στις αερομεταφορές μετά την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας». Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί από μία συμφωνία για τις αερομεταφορές, συνδυασμένη με συμφωνίες ασφάλειας και προστασίας της αεροπορίας.

Αντί Επιλόγου

Η ανωτέρω επιστολή, παρόλο που καταρχήν συνιστούσε ανησυχία του κλάδου της βιομηχανίας, παρείχε μια σημαντική υπενθύμιση ότι μια τέτοια δράση είναι επείγουσα και παραπάνω από απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της αεροπλοΐας. Δεν παύει να είναι ανησυχητικό, ωστόσο, το γεγονός ότι, με λιγότερο από ένα χρόνο να εναπόκειται της αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας, ακόμα φαίνεται να υπάρχει πολύ μικρή συναίσθηση των πραγματικών θεμάτων που εμπλέκονται, και πολύ μεγάλη ποσότητα δουλειάς που χρειάζεται ακόμα να γίνει για ένα ομαλό Brexit.

Πηγές:

  1. Calder, S. (2018). Government Criticized For Slow Progress Securing Post-Brexit Aviation Deal. https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/brexit-uk-aviation-deal-flights-eu-mark-tanzer-open-skies-a8419156.html.
  2. Enders, T. (2018). Brexit confussion threatens the UK aviation industry. https://www.ft.com/content/b9ff0c10-3c9f-11e8-bcc8-cebcb81f1f90.
  3. Europa.eu. (n.d.). European Aviation Safety Agency. https://www.easa.europa.eu/.
  4. Smith, Ν. (2018). Trade groups ask for standalone Brexit talks between CAA and EASA to establish “legal certainty”. https://gettingthedealthrough.com/aviation/article/6136/trade-groups-ask-standalone-brexit-talks-caa-easa-establish-legal-certainty.
  5. Γιόκαρης, Α. & Κυριακόπουλος, Γ. (2013). Διεθνές Δίκαιο Εναέριου Χώρου, σελ. 26-27.
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (4 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Είμαι προπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα της Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών και παράλληλα κάνω Minor πάνω στις διεθνείς σχέσεις στο DEREE. Έχω συμμετάσχει στον 7th International Air Law Moot Court Competition καθώς και σε πολυάριθμες προσομοιώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Υπήρξα ασκούμενη στο Υπουργείου Εξωτερικών και στόχος μου είναι η ενεργή συμμετοχή στο διεθνές προσκήνιο.

Website: https://powerpoltics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest