Ελπιδοφόρα αλλά και ανησυχητικά μηνύματα για το μέλλον της ΕΕ από την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Παραπάνω από τους μισούς νέους Ευρωπαίους, ηλικίας 16-30, αισθάνονται περιθωριοποιημένοι στην ίδια την χώρα καταγωγής τους, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την Ευρωπαϊκή ήπειρο τα τελευταία χρόνια – ωστόσο δεν επιθυμούν να μετακινηθούν στο εξωτερικό εξαιτίας της. Παρ’ όλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των νέων Ευρωπαίων επιθυμεί να γνωρίσει περαιτέρω, και να αποκτήσει μια πιο ουσιαστική γνώση αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών οργάνων και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί καθορίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την καθημερινή τους ζωή.

eurobarometer_logo2011Αυτά αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που διενεργήθηκε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 10.294 Ευρωπαίοι ηλικίας 16-30 ετών από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το χρονικό διάστημα από 9 μέχρι και 25 Απριλίου 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφορμή για τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας από το Ευρωβαρόμετρο αποτελεί η διοργάνωση του European Youth Event (EYE) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 20-21 Μαΐου 2016. Στο εν λόγω δρώμενο 7.000 νέοι Ευρωπαίοι ηλικίας 16-30 θα συγκεντρωθούν από όλες τις πλευρές της Ευρωπαϊκής ηπείρου προκειμένου να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά και να προτείνουν λύσεις για όλα τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση – όπως το μέλλον της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών αξιών, τα ποσοστά ανεργίας που εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, την ψηφιακή επανάσταση που συντελείται σταδιακά στην εποχή μας, αλλά και τρόπους εδραίωσης της πολυπόθητης βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, παραπάνω από τους μίσους νέους Ευρωπαίους (57%)  έχουν την εντύπωση ότι έχουν περιθωριοποιηθεί, ορισμένες φορές μάλιστα μέχρι και αποκλειστεί από την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας καταγωγής τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται, χωρίς έκπληξη, σε υψηλότερο ποσοστό στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, και οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά αυτά παρουσιάζουν αυξομειώσεις ανάλογα με τη χώρα καταγωγής των συμμετεχόντων ατόμων. Παρά τα υψηλά αυτά ποσοστά που αναφέρθηκαν, μόνο ένα 15% επιθυμεί να εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής του και να μετακινηθεί σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και πάλι η συντριπτική πλειοψηφία ακόμα και αυτού του 15%  νιώθει περιθωριοποιημένη ή αποκλεισμένη από την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας καταγωγής της. Lnl0TxLX

Αναφορικά με την εργασία, το 59% των ερωτηθέντων νέων Ευρωπαίων δηλώνει ότι το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας καταγωγής τους είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού κόσμου. Παράλληλα, το 61% των ερωτηθέντων δεν επιθυμεί να λάβει εκπαίδευση, εργασιακή κατάρτιση, ή να δουλέψει στο εξωτερικό, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 32% επιθυμεί να το πραγματοποιήσει. Επίσης ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ένα ευρύ ποσοστό -της τάξεως του 88%- των Ευρωπαίων ηλικίας 16-30 ετών δεν έχει ταξιδέψει σε κάποια άλλη χώρα για εκπαιδευτικούς ή για εργασιακούς λόγους. Αυτό καταδεικνύει με σαφή τρόπο ότι παρά την επιτυχία ορισμένων εκπαιδευτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως της πολιτικής Δία Βίου Μάθησης αλλά και την προώθηση μίας νέας, ολιστικής προσέγγισης που ενοποιεί και συνδέει άρρηκτα την εκπαίδευση με την επαγγελματική κατάρτιση και την εργασιακή απασχόληση εκπεφρασμένη με την ανάπτυξη προγραμμάτων όπως κατά κύριο λόγο το Erasmus+) χρειάζεται ακόμα χρόνος προκείμενου να εμπεδωθεί στους νέους Ευρωπαίους πολίτες η συνείδηση μιας συλλογικής ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Είναι, παρ’ όλα αυτά, εξαιρετικά ελπιδοφόρο για το μέλλον του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αλλά και ενθαρρυντικό για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς πολιτικά ενεργών Ευρωπαίων πολιτών, το γεγονός ότι το 90% των ερωτηθέντων θεωρεί ύψιστης σημασίας την εκπαίδευση, αλλά και την ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της. Ταυτόχρονα, θετικό μήνυμα για το δημοκρατικό ευρωπαϊκό γίγνεσθαι αποτελεί το γεγονός ότι παραπάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (51%) θεωρούν ότι η ενεργή συμμετοχή στις Ευρωεκλογές συνιστά τον καλύτερο τρόπο συμμετοχής στα ευρωπαϊκά κοινά – κάτι το οποίο αποτελεί μία πολύ καλή βάση για την περαιτέρω ανάμειξη και εποικοδομητική μελλοντική ενασχόληση στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή.

κατάλογοςΑναφορικά με την ψηφιακή ζωή, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων Ευρωπαίων (46%) δηλώνει εξαιρετικά ψηφιακά ενεργό, ιδίως με τη χρήση του Internet και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα τελευταία, μάλιστα, θεωρούνται ως καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της δημοκρατίας και την εμπέδωση των δημοκρατικών αξιών στην κοινωνία, καθώς -σύμφωνα με τους ερωτηθέντες- επιτρέπουν σε όλους τη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο. Το 27% των ερωτηθέντων, από την άλλη πλευρά, θεωρεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν ρίσκο και κίνδυνο για τη δημοκρατία εξαιτίας της πιθανής εκμετάλλευσης των προσωπικών στοιχείων, ενώ ένα 16% θεωρεί ότι τα μέσα κοινωνική δικτύωσης συνιστούν ταυτόχρονα πρόοδο αλλά και απειλή για τη δημοκρατία.

Πηγές

  1. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160504PVL00110/Eurobarometer
  2. http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/eye2016/fs_thematique_european_youth_in_2016_en.pdf
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (4 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Ο Βασίλης Πιέρρος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ έχει εργαστεί ως ασκούμενος δικηγόρος στο Νομικό Τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η συνεχής και ενεργή συμμετοχή του σε πληθώρα τοπικών και διεθνών διπλωματικών συνεδρίων (Model United Nations, Model European Union, Κοινοβούλια Νέων) καθώς και η ενασχόληση του με την προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το Erasmus+ έχουν διαμορφώσει μια προσωπική ευρωπαϊκή ταυτότητα η οποία και συνεχώς εξελίσσεται μέσω της εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών. [email protected]

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest