Η καινοτομία της Climeworks και ο αντίκτυπός της σε ολόκληρο τον κόσμο

Αντί προλόγου

Η Ελβετία είναι μια πολύ μικρή χώρα στο κέντρο της Ευρώπης, με τους κατοίκους αυτής να φτάνουν περίπου τα 8 εκατομμύρια. Η χώρα χρησιμοποιεί το δικό της νόμισμα, το ελβετικό φράγκο, με την ισοτιμία να κυμαίνεται στις Δολάριο/Ελβετικό Φράγκο = 0.96370 μονάδες – γεγονός που σημαίνει ότι το εν λόγω νόμισμα είναι πάρα πολύ δυνατό και υπολογίσιμο στη διεθνή αγορά κεφαλαίου. Το 2016, το ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στα 495 δισ. δολάρια, φέρνοντάς την στην 37η θέση όσον αφορά τις χώρες με τα υψηλότερα ΑΕΠ του κόσμου. Από την άλλη μεριά, όμως, η χώρα ανέρχεται στην 7η θέση ανά τον κόσμο στη λίστα των υψηλότερων κατά κεφαλήν ΑΕΠ, βγάζοντας περίπου 60.000 δολάρια το χρόνο.

Οι κυριότεροι τομείς της οικονομίας της Ελβετίας είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός και το εμπόριο. Σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς η χώρα κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στο παγκόσμιο περιβάλλον, με ιδιαίτερα δεσπόζουσα αυτήν στις προτιμήσεις για τουρισμό ανά τον κόσμο. Το πιο σημαντικό στοιχείο που την κάνει να διαπρέπει σε κάθε τομέα που αναγκάζεται να ανταγωνίζεται -και, μετέπειτα, να ξεχωρίζει σε σύγκριση με άλλες χώρες του κόσμου- είναι η πολύ καλή ποιότητα εκπαίδευσης που προσφέρει το ελβετικό κράτος, η οποία της χαρίζει ένα εξαιρετικά υψηλό βιοτικό, αλλά και πνευματικό επίπεδο, κατατάσσοντάς την, με αυτόν τον τρόπο, στην παγκόσμια ελίτ των χωρών με το καλύτερο πνευματικό και επιστημονικό δυναμικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι στα σύνορα της Ελβετίας με τη Γαλλία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου οργανισμού πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο (CERN).

Ο ιδιαίτερος τομέας της ενέργειας και του περιβάλλοντος

Όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας και της περιβαλλοντικής νοοτροπίας της χώρας, και ιδιαίτερα τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Ελβετία δεν είναι και από τις πιο πρωτοπόρες χώρες. Ειδικότερα, η χώρα παράγει περίπου το 20% της ενέργειας που καταναλώνει από μόνη της μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -και, πιο συγκεκριμένα, από υδροηλεκτρική ενέργεια και βιομάζα-, ενώ το άλλο 80% που χρειάζεται, το καλύπτει εισάγοντας ενέργεια από άλλες χώρες – η οποία προέρχεται -κυρίως- από ορυκτά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια.

Η χώρα φέτος αποφάσισε, στις 21 Μαΐου, να αποδεχθεί το νέο ενεργειακό νόμο για την ίδρυση της “Ενεργειακής Στρατηγικής 2050”, ο οποίος στοχεύει στους εξής τρεις τομείς για τη χώρα:

  • στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
  • στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της χώρας και
  • στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα – όπως, για παράδειγμα, της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας.

Άρα, ο τομέας της ενέργειας -και, πιο συγκεκριμένα, της πράσινης ενέργειας- είναι κάτι που το τελευταίο διάστημα απασχολεί πολύ τη χώρα και, όπως φαίνεται, θα την απασχολεί και στο εγγύς μέλλον, με στόχο την προάσπιση των περιβαλλοντικών αρχών και της ηθικής.

Το εγχείρημα της Climeworks για τη λειτουργία μονάδας δέσμευσης του CO2

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Ελβετία διαθέτει ένα από τα καλύτερα μορφωτικά και επιστημονικά επίπεδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Βασιζόμενη σε αυτό, η μεγάλη ελβετική εταιρεία που ασχολείται με την ενέργεια και την καταπολέμηση της ρύπανσης του πλανήτη, Climeworks, προχώρησε σε μία καινοτόμο δράση, δημιουργώντας μια μονάδα η οποία θα μπορεί να δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα, και να το μεταπωλεί σε μία κοντινή φάρμα, έτσι ώστε να μετατρέπεται σε τροφή για το περιβάλλον. Η εν λόγω μονάδα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα αποτελείται από τρία containers, και το καθένα περιέχει 6 συλλέκτες διοξειδίου του άνθρακα – δηλαδή, συνολικά, 18 συλλέκτες διοξειδίου του άνθρακα σε όλη τη μονάδα. Διαπερατά φίλτρα σε κάθε έναν από τους 18 συλλέκτες άνθρακα απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα, καθώς οι ανεμιστήρες “ρουφούν” τον αέρα μέσα από τους συλλέκτες, μέχρι να κορεστούν τελείως, ενώ η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 2 με 3 ώρες. Στη συνέχεια, τα containers κλείνουν, και η διαδικασία της απορρόφησης αναστρέφεται. Οι συλλέκτες θερμαίνονται στους 100 βαθμούς Κελσίου, και το καθαρό διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται σε μορφή που μπορεί να ταφεί υπογείως, να μετασκευαστεί σε άλλα προϊόντα ή, εν τέλει, να πωληθεί.

Η εταιρεία Climeworks ισχυρίζεται, μέσα από έρευνες που έχει πραγματοποιήσει -καθώς απασχολεί πολλούς επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες όπως, για παράδειγμα, μηχανικούς, φυσικούς και μαθηματικούς-, ότι για να υπάρξουν αποτελέσματα μέσα στα επόμενα 30 χρόνια για την καταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, και τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη, θα χρειαστούν εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες της ίδιας λειτουργίας και της ίδιας αποδοτικότητας. Άλλωστε, απώτερος στόχος όλων των χωρών πλέον είναι να δημιουργήσουν τέτοιου είδους μονάδες, έτσι ώστε να παραμείνει η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τα όρια που θέτει η συνθήκη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η μονάδα της Climeworks έχει αποδειχθεί ότι είναι 1000 φορές πιο αποτελεσματική στην απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, συγκριτικά με τη φωτοσύνθεση που πραγματοποιούν τα φυτά. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη μονάδα είναι τόσο σημαντική και αποτελεσματική, εξαιτίας της δυνατότητάς της να μπορεί να λειτουργεί επανειλημμένως και χωρίς διαλείμματα – κάτι το οποίο δημιουργεί μια ανάλογη μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού, για παράδειγμα.

Στα επόμενα 8 χρόνια -δηλαδή μέχρι το 2025 περίπου-, η εταιρεία έχει ανακοινώσει πως ο στόχος της είναι να έχει καταφέρει η ίδια να συγκεντρώνει περίπου το 1% της παγκόσμιας εκπομπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα ανά χρόνο. Από την άλλη, έρευνες έχουν δείξει πως, για να μην υπάρξει αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 μονάδες Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα -όπως έχουν προβλέψει πολλοί επιστήμονες ανά τον κόσμο-, θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να απομονώνονται οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα από ομοειδής εταιρείες της Climeworks, έτσι ώστε όλες μαζί να συγκεντρώνουν περίπου 5 δισεκατομμύρια CO2 κάθε χρόνο, μέχρι το 2050.

Το κόστος και τα οφέλη μίας ομοειδούς εταιρείας

Ειδικοί αναλυτές επενδύσεων εκτιμούν πως το κόστος το οποίο θα πρέπει κάθε επιχείρηση τέτοιου είδους να υπολογίζει, έτσι ώστε να βγάζει το επενδυτικό της πλάνο και τις χρηματοροές της, θα είναι της τάξεως των 300 με 1000 δολαρίων ανά τόνο CO2 που θα έχει απορροφήσει και θα είναι προς επεξεργασία, από κάθε μονάδα δέσμευσης άνθρακα.

Από την άλλη μεριά, τα οφέλη που θα πρέπει να έχει στο νου του ο κάθε ένας από τους CEO των εκάστοτε επιχειρήσεων δέσμευσης άνθρακα δεν είναι ακόμα δεδομένα και χειροπιαστά, και δεν μπορεί κανένας σύμβουλος επιχειρήσεων και κανένας αναλυτής να υπολογίσει ποιό θα είναι το όφελος από μια τέτοια μονάδα μέσα στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, έχουν γίνει κάποιες έρευνες από ορισμένους αναλυτές της αγοράς, οι οποίοι έχουν καταλήξει ομόφωνα στο συμπέρασμα πως θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον μια δεκαετία, για να μπορούν οι οικονομικοί σύμβουλοι αυτών των επιχειρήσεων να μετρήσουν με ακρίβεια το ποσοστό κέρδους που θα τους αφήνει μία τέτοια επένδυση, έτσι ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων εάν αυτή θα είναι επικερδής ή όχι για την οικονομική πορεία της εταιρείας.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί πως η Climeworks έχει φέρει μια τεράστια αλλαγή στο παγκόσμιο τοπίο για τη μείωση του CO2 από τέτοιου είδους επιχειρήσεις, και πως έχει βάλει τα θεμέλια για να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Βασικότερο στόχο θα αποτελέσει η ύπαρξη μιας τεράστιας αγοράς με θεμιτό ανταγωνισμό, όπου κάθε επιχείρηση θα προσπαθεί να συλλέξει το περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, καταπολεμώντας παράλληλα, στην ουσία, τη ρύπανση του πλανήτη.

Πηγές:

  1. Marshall, C. (2017). In Switzerland, a giant new machine is sucking carbon directly from the air. [online] Science | AAAS. Available at: http://www.sciencemag.org/news/2017/06/switzerland-giant-new-machine-sucking-carbon-directly-air [Accessed 11 Jul. 2017].
  2. Nguyen, T. (2017). This factory will be the first to suck up carbon dioxide and feed it to vegetables. [online] News.vice.com. Available at: https://news.vice.com/story/this-factory-will-suck-carbon-out-of-the-air-and-feed-it-to-plants [Accessed 11 Jul. 2017].
  3. Magill, B. (2017). For the first time, a factory started capturing CO2 from the air to turn it into a useful product. [online] Business Insider. Available at: http://www.businessinsider.com/carbon-capture-co2-plant-2017-6 [Accessed 11 Jul. 2017].
  4. naftemporiki.gr. (2017). Ελβετία: Σε λειτουργία η πρώτη εμπορική μονάδα δέσμευσης CO2 στον κόσμο. [online] Available at: http://www.naftemporiki.gr/story/1243765/elbetia-se-leitourgia-i-proti-emporiki-monada-desmeusis-diokseidiou-tou-anthraka-ston-kosmo [Accessed 11 Jul. 2017].
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (3 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest