Η πράσινη μετάβαση της Τουρκίας με τις ευλογίες των Δανών

Το 2017 η Τουρκία ξεκίνησε μία σταθερή πορεία προς την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη χρηματοδότηση ύψους 2 δισεκατομμυρίων για την παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Οι ενεργειακές αυτές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην αύξηση ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και, κατά συνέπεια, στη μείωση των εισαγωγών ενέργειας από άλλα κράτη. Η βιωσιμότητα και τα περιβαλλοντικά οφέλη εντάσσονται, βεβαίως, στα πλεονεκτήματα που η Τουρκία επιθυμεί να εξασφαλίσει μέσω της αντικατάστασης των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου με την εγχώρια παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Η Δανία, λοιπόν, αποτελεί έναν πιστό εταίρο της Τουρκίας στην προσπάθεια της τελευταίας να μεταβεί από το καθεστώς ενεργειακής εξάρτησής της από τους εισαγωγείς σε μία «πράσινη» ανεξαρτησία. Στο εν λόγω άρθρο θα αναλυθούν, αφενός, οι ενεργειακοί στόχοι που έχουν τεθεί από την Τουρκία και, αφετέρου, η υπογραφείσα συμφωνία ενέργειας ανάμεσα στην Τουρκία και τη Δανία.

Οι ενεργειακοί στόχοι της Τουρκίας

Source: World Bank Group

Η Τουρκία έχει θέσει ορισμένους στόχους αναφορικά με την εσωτερική της ενεργειακή ασφάλεια που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2023. Σαφέστερα, πρόκειται για τους εξής στόχους: α) αύξηση του ποσοστού ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές κατά τουλάχιστον 30%, β) επενδύσεις στην αιολική και γεωθερμική ενέργεια, γ) αύξηση της παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, τη βιομάζα και τον άνεμο. Η επιδότηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα λάβει χώρα μέσω του συστήματος ταριφών τροφοδότησης (feed-in-tariff), ώστε να ευνοηθούν οι επενδύσεις και η παραγωγή.

Επιπροσθέτως, το τωρινό ενεργειακό σκηνικό και, συγκεκριμένα, η ενεργειακή ικανότητα της Τουρκίας σκιαγραφούνται ως εξής: 160,000 GWh/a ετήσιας ικανότητας δημιουργίας υδροηλεκτρικής ενέργειας, 48,000 MW τεχνικοοικονομική ικανότητα παραγωγής αιολικής ενέργειας, 1,500 kWh/m2 το χρόνο για την παραγωγή ραδιενέργειας, 31,500 MWt γεωθερμικής ικανότητας, 20 MTOE δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και, τέλος, 1.5-2 MTOE δυνατότητα για βιοκαύσιμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά τη γεωγραφική θέση της Τουρκίας και το κλίμα της, παρατηρείται αυξημένη ανάγκη για θέρμανση και ψύξη των κτιρίων το χειμώνα και το καλοκαίρι, αντίστοιχα. Προς τον ανωτέρω σκοπό, κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που θα προάγει τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα (low-carbon solutions), αναφορικά με την παροχή θέρμανσης και ψύξης στα κτίρια. Πέραν, όμως, των νομοθετικών λύσεων, εξίσου σημαντικές είναι και οι συνεργασίες με εταίρους που δύνανται να παράσχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και είναι αξιόπιστοι στις συνεργασίες τους, όπως η Δανία.

Το μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας-Δανίας για την παροχή ενέργειας

Στις 22 Ιουνίου 2018 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Δανίας για την ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών που θα ενισχύσουν τη μετάβαση της Τουρκίας στην πράσινη ενέργεια. Το μνημόνιο αυτό αποτελεί συνέχεια προηγούμενων ανάλογων συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών, που αφορούσαν στην παροχή θερμότητας και ψύξης χαμηλής σε εκπομπές άνθρακα στα κτίρια και, κατ’ επέκταση, την επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας (energy efficiency).

Επεξηγηματικά, έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση σχετικού νομικού πλαισίου για την ενεργειακή τροφοδότηση των κτιρίων από πηγές χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα και η διεξαγωγή ερευνών, ώστε το εν λόγω πρόγραμμα να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το προγραμματισμένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 4,3 εκατομμύρια κορόνες Δανίας, και η παροχή του θα γίνει από τον Μάρτιο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2019.

Το νέο μνημόνιο συμφωνίας, δε, επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της αιολικής ενέργειας και της τηλεθέρμανσης. Προτάσσεται ένα νέο σχέδιο για τη δημιουργία ενός δικτύου υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Τουρκία, καθώς και υποστηρίζεται η εκπόνηση νόμου για την τηλεθέρμανση μαζί με αντίστοιχες ενέργειες χαρτογράφησης και ανάλυσης – η νομοθεσία αυτή για την τηλεθέρμανση θα έχει «άρωμα» Δανίας, αφού βασίζεται σε ανάλογο νόμο της Δανίας, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, καθώς δανικές εταιρείες ενέργειας θα συνδράμουν στην ανάπτυξή του.

Καταληκτικά, το 2017 η Τουρκία κατατάχτηκε ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες των Κρατών-Μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα αυξήθηκε κατά 5,6%. Ως εκ τούτου, η Τουρκία αποσκοπεί να μειώσει τις εισαγωγές ενέργειας που ευθύνονται για τα υψηλά οικονομικά της ελλείμματα (περίπου τα 37 δισεκατομμύρια δολάρια του ελλείμματος της αποδίδονται στις εισαγωγές ενέργειας) και να αποκτήσει έναν πιο αποδοτικό εγχώριο ενεργειακό τομέα. Έτσι, η εμπειρία και η θέση ισχύος της Δανίας στο ενεργειακό σκηνικό αποτελούν θησαυρό για τη χώρα του «Σουλτάνου» Erdoğan.

Πηγές:

  1. Energia.gr. (2018). Με Δανική τεχνογνωσία η Τουρκία Βαίνει προς την Πράσινη Μετάβαση στην Ενέργεια. https://www.energia.gr/article/144652/me-danikh-tehnognosia-h-toyrkia-vainei-pros-thn-prasinh-metavash-sthn-energeia
  2. Anadolu Agency. (2017). Turkey, Denmark partner in low-carbon heating, cooling. https://www.aa.com.tr/en/energy/energy-projects/turkey-denmark-partner-in-low-carbon-heating-cooling/14503
  3. Atlantic Council. (2017). Turkey Takes Important Steps Toward its Renewable Energy Future. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/turkey-takes-important-steps-toward-its-renewable-energy-future
  4. Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. (n.d.). TURKEY’S ENERGY PROFILE AND STRATEGY. http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa

 

 

Έχει περάσει αρκετός χρόνος (5 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Η Θεοδώρα-Ηλιάνα Παπαχαραλάμπους είναι επί πτυχίω φοιτήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ομιλεί άριστα τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά), ενώ διαθέτει γνώσεις ιταλικών και ρουμανικών. Η διαμονή της στο Παρίσι με το πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ αποτελεί εφαλτήριο για να μάθει περισσότερες μελλοντικά. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και συνεδρίων, κυρίως διεθνούς και ευρωπαϊκής θεματολογίας, καθώς και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό προσομοιώσεων. Το ενδιαφέρον της τόσο για το διεθνές δίκαιο εμφαίνεται από τη συμμετοχή της σε δύο εικονικές δίκες ως μέλους της ομάδας της σχολής της και ως προπονήτριας, όσο και για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσω της ιδιότητας της ως μέλους της ομάδας Δημοσίων Σχέσεων της ένωσης ‘BETA e.V.’ (Bringing Europeans Together Association). Επιπροσθέτως, έχει κάνει πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση του «Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» του Υπουργείου Εξωτερικών και στη Δικηγορική Εταιρία POP & Partners στο Βουκουρέστι. Την περίοδο αυτή, κάνει πρακτική άσκηση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι εθελόντρια, αγαπάει τα βιβλία και τα ταξίδια. Συνηθίζει να επαναλαμβάνει τη φράση «Στη ζωή δεν υπάρχει ‘δε μπορώ’, υπάρχει μονάχα ‘δε θέλω’» και προσπαθεί να την εφαρμόζει. [email protected]

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest