Μάλτα: Άτυπη Σύνοδος Κορυφής των “27”, Μεταναστευτικό και Κεντρική Μεσόγειος

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017, στην Βαλέτα της Μάλτας, η μονοήμερη άτυπη Σύνοδος Κορυφής (Informal Malta Summit 2017) σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, με την αυτοπρόσωπη συμμετοχή των «27». Έχοντας ανακοινώσει, μία ημέρα πριν, το επίσημο πρόγραμμα και τα κύρια σημεία της Συνόδου, ο κοινοτικός αξιωματούχος ανακοίνωσε, σε σχετική συνέντευξη τύπου, ότι η σύνοδος θα αποτελείτο από δύο σκέλη, με τους 28 αρχηγούς να συμμετέχουν στην κοινή συζήτηση της πρώτης συνεδρίας, ενώ με τη δεύτερη συνεδρία να εξελίσσεται άνευ Βρετανίας.

Ενόψει του επικείμενου εορτασμού της Συνθήκης της Ρώμης, στις 25 Μαρτίου, αλλά και της επόμενης ημέρας για το μέλλον της Ευρώπης των 27 μετά το Brexit, οι αρχηγοί επικεντρώθηκαν στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα -κυρίως στην Κεντρική Μεσόγειο-, ενώ αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρησης της διατλαντικής συνεργασίας, στις νέες προκλήσεις που επιφέρει η νέα προεδρεία των ΗΠΑ, αλλά και στην ανάγκη πολύπλευρης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ρύθμισης των μεταναστευτικών ρευμάτων που προέρχονται από τη Λιβύη αφού, σύμφωνα με σχετικές αναφορές, στη διάρκεια του 2016, οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 180.000. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη προσφάτως μεταξύ Ιταλίας-Λιβύης, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk, να δηλώνει:

«…καλωσορίζουμε το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη χθες μεταξύ Ιταλίας-Λιβύης, κάτι που αποτελεί ένα ενθαρρυντικό σημάδι ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Η ΕΕ θα υποστηρίξει την Ιταλία και τη Λιβύη. Είναι μια κοινή μας ευθύνη».

Οι συμμετέχοντες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στην οικογενειακή φωτογραφία κατά τη διάρκεια της άτυπης Συνόδου Κορυφής στην Βαλέτα, Μάλτα, 03 Φεβρουαρίου 2017. Φωτογραφία EPA

Με τον κόσμο να διανύει ήδη τον δεύτερο μήνα του ‘17, και τις απώλειες των ανθρωπίνων ζωών να ανέρχονται ήδη σε εκατοντάδες, οι αρχηγοί της ΕΕ δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεργαστούν σε πρώτο στάδιο με την κυβέρνηση της Λιβύης, να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες, σεβόμενοι πάντα το Διεθνές Δίκαιο και τις διατάξεις αυτού.
Σύμφωνα με το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου της Μάλτας (“Malta Declaration…addressing the Central Mediterranean route”) τα κύρια σημεία – κλειδιά, όπως κατεγράφησαν στην παράγραφο 6, αφορούν στην προτεραιότητα που θα δοθεί στα ακόλουθα στοιχεία:

 • Εκπαίδευση, εξοπλισμός και υποστήριξη της Λιβυκής Ακτοφυλακής και άλλων συναφών υπηρεσιών. Συμπληρωματικά προγράμματα εκπαίδευσης από την ΕΕ θα πρέπει να αναπτυχθούν ταχύτατα, τόσο σε ένταση όσο και σε νούμερα, με αφετηρία εκείνα που ήδη έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης SOPHIA. Η χρηματοδότηση και ο προγραμματισμός αυτών των δράσεων κρίνεται αναγκαίο να καταστούν βιώσιμα και προβλέψιμα, διαμέσου του Μεσογειακού Δικτύου Seahorse,
 • Περεταίρω προσπάθειες προκειμένου να διαρρηχθεί η επιχείρηση λαθρεμπορίου ανθρώπινων ζωών μέσω μιας ενισχυμένης επιχειρησιακής δράσης, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, με τη συμμετοχή της Λιβύης και σχετικών διεθνών εταίρων, συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη, την Europol και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή,
 • Υποστήριξη, όπου καθίσταται αυτό δυνατό, της βελτίωσης της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των τοπικών κοινοτήτων στην Λιβύη, ιδιαιτέρως στις παράκτιες περιοχές και στα σύνορα της Λιβύης με τους “δρόμους” μετανάστευσης, αναπτύσσοντας, παράλληλα, την αντοχή τους ως κοινότητες υποδοχής,
 • Εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας υποδοχής και ικανοποιητικών συνθηκών για τους μετανάστες στη Λιβύη από κοινού με την UNHCR και τον ΙΟΜ,
 • Υποστήριξη του ΙΟΜ στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής,
 • Ενίσχυση των εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε μετανάστες στη Λιβύη και τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών,
 • Συμβολή στη μείωση της πίεσης στα χερσαία σύνορα της Λιβύης, σε συνεργασία τόσο με τις λιβυκές αρχές αλλά και όλους τους γείτονες της Λιβύης, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη έργων ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης των συνόρων τους,
 • Παρακολούθηση των εναλλακτικών διαδρομών και της πιθανής εκτροπής των δραστηριοτήτων των διακινητών, μέσω από κοινού προσπαθειών γειτονικών χωρών στο πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης, με την υποστήριξη των κρατών-μελών και όλων των σχετικών οργανισμών της ΕΕ, και με τη διάθεση όλων των αναγκαίων οργάνων επιτήρησης,
 • Συνεχή υποστήριξη των προσπαθειών και πρωτοβουλιών μεμονωμένων κρατών-μελών που ασχολούνται άμεσα με τη Λιβύη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ καλωσορίζει και είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Ιταλία στην εφαρμογή του μνημονίου συμφωνίας που υπεγράφη στις 2 Φεβρουαρίου 2017 από τις ιταλικές αρχές και τον πρόεδρο του υπουργικού συμβουλίου της Λιβύης, Al Serraj,
 • Εμβάθυνση του διαλόγου και της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης με όλες τις χώρες που συνορεύουν με τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης επιχειρησιακής συνεργασίας με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, αναφορικά με την πρόληψη αναχωρήσεων και τη διαχείριση των επιστροφών.

Εν συνεχεία του κειμένου συμπερασμάτων, στις παραγράφους 7, 8 και 9 καθορίζεται ότι η σχετική χρηματοδότηση πρόκειται να προέλθει μέσω του Ταμείου της ΕΕ για την Αφρική με 1,8 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και 152 εκατομμύρια ευρώ από τις συνεισφορές των κρατών-μελών. Η Σύνοδος της Μάλτας καλωσόρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμβάλλει, ως πρώτο βήμα, με επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική, και να δώσει προτεραιότητα στα προγράμματα που αφορούν στην μετανάστευση και σχετίζονται με τη Λιβύη.

Τέλος, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που δόθηκε, ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Joseph Muscat, δήλωσε ότι «Η διαχείριση της κρίσης δεν έχει άσπρο ή μαύρο», η δε καγκελάριος της Γερμανίας, Angela Merkel, τόνισε την ανάγκη -πιο πολύ από ποτέ- της συνέχισης της ευρωπαϊκής συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρότερες δράσεις και συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από την Κομισιόν αναφορικά με την Μεσογειακή οδό.

Πηγές:

 1. Council of the European Union (2017) Malta declaration by the members of the European Council on the external aspects of migration: Addressing the central Mediterranean route. Available at: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/01/03-malta-declaration/ (Accessed: 5 February 2017).
 2. Council of the European Union (2017) Remarks by president Donald tusk at the informal summit in Malta. Available at: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03-tusk-press-remarks-malta/ (Accessed: 5 February 2017).
 3. Merrick, R. (2017) EU Malta summit: Refugees heading to Europe to be redirected to Asia and Latin America in new £30m British aid plan. Available at: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-malta-summit-refugees-europe-redirect-settle-asia-latin-america-theresa-may-30-million-aid-plan-a7561296.html (Accessed: 5 February 2017).
 4. Deutsche Welle (2002) Malta: Refugees, trump and other uncomfortable topics. Available at: http://www.dw.com/en/malta-refugees-trump-and-other-uncomfortable-topics/a-37393790 (Accessed: 5 February 2017).
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (2 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Επί πτυχίω φοιτήτρια του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, με αρκετές πολιτικές προσομοιώσεις και συνέδρια στο ενεργητικό της. Στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, οι Διεθνείς Σχέσεις, η Στρατηγική Επικοινωνία και η Διπλωματία. Φιλόδοξη και πεισματάρα, θα την βρεις μόνιμα με μια βαλίτσα στο χέρι.

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest