Νέα διάσταση στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας

Η συνεχής ανάπτυξη των διαχρονικά αγαστών σχέσεων ΕΕ-Κίνας αποτελούσαν, και εξακολουθούν να αποτελούν, μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ στην προσπάθεια της να εγκαθιδρύσει έναν ηγετικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Προς επίρρωση αυτής της πολιτικής, η οποία αντικατοπτρίζεται και στις προτεραιότητες της Προεδρίας Juncker, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησαν στην υιοθέτηση ενός Κοινού Ανακοινωθέντος στις 22/06/2016, υπό τον τίτλο «Στοιχεία για μία νέα στρατηγική της ΕΕ στην Κίνα». Το εν λόγω κοινό ανακοινωθέν καθορίζει το υπόβαθρο των ευρώ-κινεζικών σχέσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια, με πολιτικές που στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ αλλά και στο σταδιακό άνοιγμα της πολλά υποσχόμενης κινεζικής αγοράς στις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος τόνισε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα συνεργάζονται ήδη σε τόσα πολλά. Συνεργαζόμαστε στα διεθνή και πολιτικά ζητήματα της εποχής μας όπως το Ιράν, η Συρία, το Αφγανιστάν, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή. Αλλά μπορούμε και πρέπει να κάνουμε παραπάνω για να συνδέσουμε την ΕΕ και την Κίνα. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μας μπορούν όλοι να ωφεληθούν από μία πιο στενή, πιο ανεπτυγμένη και καλύτερα ορισμένη σχέση ΕΕ-Κίνας, βασισμένη στην αμοιβαία ευθύνη. Το Κοινό Ανακοινωθέν που υιοθετήσαμε σήμερα θα επιτρέψει στις σχέσεις μας να εκπληρώσουν τις πλήρεις προοπτικές τους».

27568419891_741d72307f_bΗ στρατηγική αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σύναψη μίας νέας φιλόδοξης και ολιστικής επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Κίνας, ενώ προωθεί και τη κινεζική συμβολή στο λεγόμενο «Επενδυτικό Σχέδιο για τη Ευρώπη» (“Investment Plan for Europe”). Παράλληλα, έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στη σύνδεση της ευρασιατικής ηπείρου μέσω της δημιουργίας ενός φυσικού και ψηφιακού δικτύου που θα διευκολύνει της ανάπτυξη του εμπορίου, των επενδύσεων αλλά και των επαφών των πολιτών της ΕΕ και της Κίνας.

Το μακρόπνοο αυτό σχέδιο σκοπεί επίσης και στην σταδιακή δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την υπογραφή μίας Σφαιρικής και εις Βάθος Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (“Deep and Comprehensive Free Trade Agreement”), με μεταρρυθμίσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις εγχώριες και τις ξένες εταιρείες. Εν προκειμένω η Κίνα αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στις κινεζικές και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ η ΕΕ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει έμπρακτα να υποστηρίζει το πρόγραμμα των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της Κίνας έτσι ώστε η χώρα να μπορέσει να αναμορφώσει την οικονομία της με την εξάλειψη των οικονομικών στρεβλώσεων και την αναδιοργάνωση των κρατικών επιχειρήσεων.

Το Κοινό Ανακοινωθέν υπογραμμίζει, επίσης, τη δυνατότητα συνεργασίας ΕΕ-Κίνας και στο πεδίο της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, έχοντας υπόψη το θετικό προηγούμενο συνεργασίας αναφορικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Η εν λόγω συνεργασία, η οποία αναμένεται να κινηθεί τόσο σε διμερές όσο και πολυμερές επίπεδο, θα συμβάλλει καθοριστικά, σύμφωνα με το Κοινό Ανακοινωθέν, στη σταδιακή επίλυση διεθνών ζητημάτων όπως η μετανάστευση, το περιβάλλον και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το Κοινό Ανακοινωθέν τονίζει, επίσης, ότι η συνεργασία αυτή θα είναι πρακτική και ρεαλιστική, με την ΕΕ να παραμένει πιστή στην πάγια δέσμευσή της αναφορικά με την τήρηση των διεθνών κανόνων από κοινού με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.EU-CHINA306

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα στοιχεία που καταδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο στις στενές ευρωκινεζικές σχέσεις στον εμπορικό τομέα:

  1. Η ΕΕ αποτελεί για την Κίνα τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο, ενώ η Κίνα αποτελεί για την ΕΕ τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο μετά τις ΗΠΑ.
  2. Το εμπόριο αγαθών ΕΕ-Κίνας ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ημερησίως, με τις εξαγωγές τις ΕΕ να ανέρχονται σε 170 δισεκατομμύρια και τις εισαγωγές σε 350 δισεκατομμύρια το 2015.
  3. Το 2014 η ΕΕ αντιπροσώπευε σχεδόν το 16% του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων που εισέρευσαν στην Κίνα (του λεγόμενου “Foreign Direct Investment”), τοποθετώντας την ΕΕ στην πρώτη πεντάδα των ξένων επενδυτών στην χώρα. Αντίστοιχα, το ποσοστό των κινεζικών επενδύσεων στην ΕΕ ανήλθε σε 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014, ενώ το 2015 οι κινεζικές επενδύσεις αντιπροσώπευσαν το 19% των ξένων επενδύσεων που εισέρευσαν στην ΕΕ.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το τελευταίο ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας υιοθετήθηκε το 2006. Το σύνολο τη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Κίνας καθορίζεται από τη Στρατηγική Agenda για Συνεργασία (“Strategic Agenda for Cooperation”) που υιοθετήθηκε το 2013 με ορίζοντα το 2020.  Παρ’ όλα αυτά, με το νέο Κοινό Ανακοινωθέν η ΕΕ αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας καθαρά ευρωπαϊκής πολιτικής στην Κίνα για τα επόμενα πέντε χρόνια, μίας πολιτικής που, εντασσόμενη στη Διεθνή Στρατηγική της ΕΕ αναφορικά με την Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια, θα προωθεί τα συμφέροντα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Σε κάθε περίπτωση, το «διαζύγιο» ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλειου που προέκυψε από το Brexit στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου αναμένεται να επισκιάσει και να επηρεάσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τις σχέσεις της ΕΕ με την υπόλοιπη διεθνή σκηνή.

Πηγές:

  1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2259_en.htm
  2. http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
  3. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2258_en.htm
  4. http://eeas.europa.eu/factsheets/news/eu-china_factsheet_en.htm
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (4 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Ο Βασίλης Πιέρρος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ έχει εργαστεί ως ασκούμενος δικηγόρος στο Νομικό Τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η συνεχής και ενεργή συμμετοχή του σε πληθώρα τοπικών και διεθνών διπλωματικών συνεδρίων (Model United Nations, Model European Union, Κοινοβούλια Νέων) καθώς και η ενασχόληση του με την προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το Erasmus+ έχουν διαμορφώσει μια προσωπική ευρωπαϊκή ταυτότητα η οποία και συνεχώς εξελίσσεται μέσω της εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών. [email protected]

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest