Νομοθετικό πλαίσιο της ΛΟΑΤ κοινότητας: Ακραίος συντηρητισμός ή οιονεί πρόοδος;

Πρόλογος

Ο Σόλωνας έλεγε πως «η ισότητα δεν προκαλεί επανάσταση». Το συγκεκριμένο γνωμικό φαίνεται πως στη σημερινή εποχή δεν βρίσκει ανταπόκριση, αφού -ακόμη και εν έτει 2017- ο διαφορετικός σεξουαλικός προσανατολισμός προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία. Κι αυτό γιατί -όπως έχει συχνά παρατηρηθεί- άτομα που ανήκουν στην ΛΟΑΤ κοινότητα δεν χαίρουν πλήρους και κοινής αποδοχής, ενώ οι συνεχείς προσπάθειές τους για την κατοχύρωση και το σεβασμό των δικαιωμάτων τους είτε αποβαίνουν άκαρπες, είτε αποφέρουν το ελάχιστο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μια χαρακτηριστική περίπτωση -που έχει απασχολήσει και τη διεθνή κοινότητα- είναι αυτή της Chelsea Manning, μιας τρανσέξουαλ αναλύτριας νοημοσύνης στρατού, η οποία καταδικάστηκε για διαρροή πληροφοριών το 2010, αποκαλύπτοντας αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Με απόφαση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Barack Obama, μειώθηκε το υπόλοιπο της ποινής φυλάκισής της κατά τέσσερις μήνες, εφόσον το μέλλον της ως τρανσέξουλ γυναίκας, έγκλειστης σε ανδρικές φυλακές, κρίθηκε αβέβαιο.
Με αφορμή τα παραπάνω, θεωρείται αναγκαίο να εξεταστεί ενδελεχώς το ζήτημα των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤ κοινότητας, παραθέτοντας τον ορισμό της, το ιστορικό της πλαίσιο, καθώς και τα θεσμικά όργανα προστασίας της – αλλά, πολύ περισσότερο, επιχειρώντας τη μελέτη της εν λόγω προβληματικής, υπό νομικό, κυρίως, πρίσμα.

Ορισμός

Αρχικά, η λέξη ΛΟΑΤ (αγγλικά LGBT, Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender) αποτελεί ένα αρκτικόλεξο, και αναφέρεται, εν συνόλω, στα Λεσβιακά, Ομοφυλόφιλα, Αμφισεξουαλικά και Τρανσεξουαλικά άτομα. Σε πολλές περιπτώσεις, ο όρος δύναται να εμφανιστεί και ως ΛΟΑΔ, έπειτα από την ονομασία στην ελληνική γλώσσα των τρανσεξουαλικών ατόμων ως διαφυλικών. Η παραπάνω ορολογία χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει όλα τα άτομα, εξαιρουμένων των ετεροφυλόφιλων και των cisgender (ατόμων, δηλαδή, που δεν είναι τρανσέξουαλ). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί και ένα νεότερο αρκτικόλεξο, στο οποίο έχει προστεθεί το γράμμα Κ για τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως queer ή questioning – ενώ κάποιοι συμπεριέλαβαν και τις ίντερσεξ ομάδες (για αναφορά στον ερμαφροδιτισμό), δημιουργώντας, καταληκτικά, τη συντομογραφία ΛΟΑΤΚΙ (LGBTIQ).

Ιστορικό πλαίσιο

Η σεξουαλική επανάσταση του 1960 αποτέλεσε το χρονικό σημείο-σταθμό στην ιστορία των ατόμων που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες. Η πορεία προς την εξάλειψη κάθε διάκρισης σε βάρος τους εκκινεί από την πρώτη ονομασία που τέθηκε προς χρήση, και συγκεκριμένα, τη λέξη ομοφυλόφιλος (homosexual) – η οποία, σύντομα, αντικαταστάθηκε από τον όρο ομόφυλος (homophile). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ο όρος αντικαταστάθηκε και πάλι – αυτή τη φορά, με την λέξη γκέι (gay).
Με τη διεκδίκηση περισσοτέρων δικαιωμάτων από τη λεσβιακή κοινότητα, οι όροι «γκέι» και «λεσβία» έγιναν ευρέως γνωστοί. Έπειτα, οι μπάι και οι τρανς επιθυμούσαν την αναγνώρισή τους ως νόμιμες κατηγορίες στην ευρύτερη κοινότητα της μειονότητας. Μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν στο Stonewall στη Νέα Υόρκη από κάποια μέλη της γκέι κοινότητας, στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο όρος «γκέι» διαδόθηκε, πρωτίστως, σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Λίγες ημέρες μετά το παραπάνω συμβάν, οι έντονες συζητήσεις για τα πολιτικά δικαιώματα των ΛΟΑΤ ανθρώπων της Νέας Υόρκης οδήγησαν στο σχηματισμό διάφορων ομάδων προάσπισης, όπως το Gay Liberation Front, το οποίο ήταν η πρώτη ομάδα που χρησιμοποιήσε τη λέξη «ομοφυλόφιλος» στον τίτλο της. Από το 1988 και μετά, οι ακτιβιστές στις ΗΠΑ ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν και επίσημα, πλέον, το αρκτικόλεξο ΛΟΑΤ.

Θεσμικά Όργανα

Το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤ κοινότητας φάνηκε πως απασχόλησε και τα θεσμικά όργανα, καθώς τα όργανα που καταπιάστηκαν με αυτό, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποικίλλουν.

I. Σε Διεθνές Επίπεδο :
Όσον αφορά τη διεθνή κοινότητα, διακρίνουμε τόσο το ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης, όσο και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ειδικότερα, στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν δημιουργηθεί όργανα, επιφορτισμένα ειδικά µε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Παράλληλα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤ κοινότητας, μέσω του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 2011 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δημοσίευσε το πρώτο του ψήφισμα σχετικά με την αναγνώριση των ΛΟΑΤ δικαιωμάτων. Το ψήφισμα ακολούθησε μία έκθεση της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην οποία τεκμηριώνονται παραβιάσεις δικαιωμάτων – μεταξύ των οποίων εγκλήματα μίσους, περιπτώσεις ποινικοποίησης της ομοφυλοφιλίας, και διάφορες διακρίσεις. Με αφορμή την έκθεση, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ παρακίνησε όλες τις χώρες να προβούν σε νομικές ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να εγγυηθούν την προστασία των βασικών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ.

II. Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο :
Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρμοδιότητα την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Ειδικότερα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν διαμορφωθεί διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές με αντικείμενό τους τα θέματα διακρίσεων. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβαίνουν στη λήψη αποφάσεων για σχετικά ζητήματα, αλλά και στο συντονισμό των δράσεων των κρατών-µελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις προτάσεις για τη νομοθεσία -που τίθενται προς επεξεργασία στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, και έπειτα από τον έλεγχο που ασκεί η πρώτη στα κράτη-µέλη ως θεματοφύλακας των συνθηκών- προωθεί τα ζητήματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Το Δικαστήριο της ΕΕ είναι αρμόδιο για την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, κυρίως µέσω των προδικαστικών αποφάσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) στοχεύει στην παροχή συνδρομής και συμβουλών σχετικών με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα θεσμικά όργανα και στις χώρες της ΕΕ, όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ.

Τέλος, υπογραμμίζεται η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Περιοχής της Διεθνούς Ενώσεως Λεσβιών και Gay (International Lesbian & Gay Association). Πρόκειται για μια μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί τα μέλη της -συνηθέστερα σε περιφερειακά συνέδρια-, τα οποία είναι, κυρίως, οργανώσεις ΛΟΑΤ πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συγκεκριμένη περιλαμβάνει πάνω από 200 οργανώσεις-μέλη σε όλη την Ευρώπη, με σκοπό την επίτευξη ισότητας και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων για τις λεσβίες, τους gay, τους αμφισεξουαλικούς και τους transgender πολίτες.

Νομική Θεμελίωση

Παρά το γεγονός ότι τα δικαιώματα της ΛΟΑΤ κοινότητας κατοχυρώνονται και προστατεύονται με διάφορα δεσμευτικά -και μη- κείμενα, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και θα μελετήσουμε, ιδιαίτερα, τη νομική αντιμετώπιση της εν λόγω κοινότητας, υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού δικαίου.

Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες δικαίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο.
Πρωτογενείς, ή άμεσες, πηγές δικαίου είναι αυτές που αποτελούν γενεσιουργούς λόγους ισχύος των κανόνων δικαίου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο το γραπτό όσο και το άγραφο δίκαιο (έθιμο). Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες διεθνούς δικαίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο αποτελούν εξωτερικές πηγές δικαίου -αφού προέρχονται από φορείς και όργανα εκτός της εδαφικής επικράτειας της εκάστοτε χώρας- οι οποίες, παρότι θεσπίζονται από διεθνή όργανα, εισάγονται ή αναγνωρίζονται από την εσωτερική έννομη τάξη ή, σαφέστερα, από το ισχύον δίκαιο στο εσωτερικό κάθε χώρας.
Αντίθετα οι δευτερογενείς, ή έμμεσες, πηγές δικαίου δεν έχουν το χαρακτήρα των πρωτογενών, παρά μόνο στην έκταση που παραπέμπουν σε αυτές οι πρωτογενείς πηγές δικαίου.

Πρωτογενές επίπεδο :

Αξιοσημείωτα είναι τα άρθρα 10 και 19 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα οποία εστιάζουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Παραθέτουμε το άρθρο 10, το οποίο αναφέρει ότι:
«Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».

Έπειτα, το άρθρο 19 (παράγραφος 1) ορίζει ότι :
«Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των Συνθηκών, και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που παρέχουν στην Ένωση, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».

Η παράθεση των άρθρων 10 και 19 της ΣΛΕΕ συνδέεται απόλυτα με το εξεταζόμενο ζήτημα, καθώς θεμέλιο του όλου κοινοτικού οικοδομήματος, αλλά και της Συνθήκης, αποτελεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης -ή, αλλιώς, της μη διάκρισης- που αποτελεί, άλλωστε, θεμελιώδη διάταξη στα συνταγματικά κείμενα των περισσότερων κρατών του κόσμου ως έκφραση σύγχρονης μορφής κράτους δικαίου και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια, σκόπιμη θεωρείται η αναφορά μας στη νομική αντιμετώπιση της εν λόγω προβληματικής, από τα επιμέρους κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Δανία αποτελεί την πρώτη χώρα που παραχώρησε, ήδη από το 1989, δικαιώματα ίδια με όσα ισχύουν στον πολιτικό γάμο, σε αναγνωρισμένα ομόφυλα ζευγάρια. Ωστόσο, δεν αποκαλεί την επίσημη ένωση του ζευγαριού «γάμο», αλλά συμβόλαιο συμβίωσης (Registered Partnership).

Έπειτα, η Ολλανδία είναι η πρώτη χώρα που έδωσε πλήρη δικαιώματα γάμου σε όλα τα ζευγάρια, χωρίς καμιά διάκριση. Το νομοθετικό αυτό μέτρο ισχύει από την 1η  Απριλίου του 2001. Αφού παρέλθουν 3 χρόνια κοινής ζωής, τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια μπορούν να κάνουν αίτηση για δικαστική έγκριση υιοθεσίας, ενώ καταργούνται και όλες οι νομικές ασάφειες ή τα κενά που σχετίζονται με τις κληρονομιές, τις συντάξεις, τη φορολογία και τα διαζύγια.
Επόμενο κατά χρονολογική σειρά (2003) κράτος-μέλος που υποστήριξε το γάμο σε ομοφυλόφιλα και λεσβιακά ζευγάρια είναι το Βέλγιο, καθώς η νομοθεσία του παρείχε σε αυτά τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα ετερόφυλα παντρεμένα ζευγάρια. Βασική διαφοροποίηση -συγκριτικά με την Ολλανδία- είναι ότι δεν υποστηρίζεται ούτε η υιοθεσία, ούτε και η κοινή γονεϊκή ευθύνη.

Αντίστοιχο συμβόλαιο με αυτό της Δανίας εντοπίζεται και στην Μεγάλη Βρετανία. Ειδικότερα, το Αστικό συμβόλαιο συμβίωσης (civil partnership Act) έχει τεθεί σε ισχύ από τις 5 Δεκεμβρίου του 2005. Τα ομόφυλα ζευγάρια δύνανται να δηλώνουν τη συντροφικότητά τους στο ληξιαρχείο, αποκτώντας, με αυτό τον τρόπο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παντρεμένων ετερόφυλων ζευγαριών, όπως η αποζημίωση ατυχημάτων, η ασφάλεια ζωής, καθώς και τα εργασιακά προνόμια.

Μια ακόμη ευρωπαϊκή χωρά που νομοθετεί, στηριζόμενη στο θεσμό του συμβολαίου, είναι η Γερμανία. Ο νόμος της δια βίου συντροφικότητας 2000 (συμβόλαιο κοινής ζωής – Life Partnerships Act 2000) επικυρώθηκε το Δεκέμβριο του 2000 από το γερμανικό κοινοβούλιο και εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου του 2001. Ο συγκεκριμένος νόμος επιτρέπει την κοινή κηδεμονία παιδιών και την υιοθεσία των παιδιών της/του συζύγου. Με τη λύση της συντροφικότητας μέσω δικαστικής απόφασης, προβλέπεται η διατήρηση πιστωτικών υποχρεώσεων για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Αξιοσημείωτες θεωρούνται και οι νομοθετικές ρυθμίσεις εκ μέρους της Γαλλίας και της Ισπανίας. Η Γαλλική Βουλή, πρόσφατα, ενέκρινε το νομοσχέδιο για το γάμο ομοφυλοφίλων. Το νομοθέτημα -που υπερψηφίστηκε από 331 βουλευτές, ενώ καταψηφίστηκε από 225- επεκτείνει τη νομοθεσία περί γάμου και στα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ επιτρέπει και την υιοθεσία. Από την άλλη μεριά, η Ισπανία έχει παράσχει δικαίωμα για σύναψη γάμου από τον Ιούλιο του 2005. Μάλιστα, αποτελεί την τρίτη χώρα που ψήφισε την επέκταση όλων των δικαιωμάτων γάμου, ώστε να καλύπτει και τις λεσβίες και τους ομοφυλόφιλους πολίτες. Συμπεριλαμβάνεται, επίσης, το δικαίωμα κοινής υιοθεσίας.

Αντίθετες με τις προσπάθειες κατοχύρωσης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤ κοινότητας φαίνεται να είναι η Ιταλία και η Ρωσία.

Η Ιταλία μαζί με τη Βουλγαρία, αποτελούν τις χώρες της Ε.Ε. στις οποίες γίνονται λιγότερο σεβαστά τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, σύμφωνα με έρευνα της Πανευρωπαϊκής Ένωσης για τα παραπάνω δικαιώματα. Το Μάϊο του 2013, ο Πρόεδρος της Επιτροπής πολιτιστικών θεμάτων της Βουλής της Ρώμης, Giancarlo Galan, είχε καταθέσει στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου για τη νομιμοποίηση των δεσμών προσώπων του ίδιου φύλου. Το σχέδιο νόμου αυτό προέβλεπε ίδια δικαιώματα με το γάμο των ετερόφυλων ζευγαριών, παρουσιάζοντας, ωστόσο, δύο διαφορές. Συγκεκριμένα, δεν θα χρησιμοποιείται η λέξη «γάμος» και δεν θα χορηγείται δικαιώμα στην υιοθεσία.

Η Ρωσία ασκεί σκληρή πολιτική όσον αφορά τα δικαιώματα που σχετίζονται με τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Vladimir Putin, υπέγραψε ένα νόμο σύμφωνα με τον οποίο οποιαδήποτε “ομοφυλοφιλική έκφραση” -από τον τρόπο ομιλίας και το κράτημα χεριών (ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου), μέχρι και το ντύσιμο στα χρώματα του ουράνιου τόξου- θεωρείται, πλέον, παράνομη. Μεταξύ άλλων, ο νόμος περιλαμβάνει μια διάταξη που επιτρέπει στην κυβέρνηση να συλλαμβάνει και να κρατά -μέχρι και 14 ημέρες- οποιοδήποτε ξένο επισκέπτη εκδηλώνει ομοφυλοφιλική συμπεριφορά. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, ο ξένος απελαύνεται από τη χώρα.

Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την Ελλάδα, αφού ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξε να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ενσωματώνοντας τις επιβαλλόμενες οδηγίες. Παρόλα αυτά, αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση, διότι φαίνεται να αντιμετωπίζει αρνητικά τη νομιμοποίηση του «συμφώνου συμβίωσης» των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Τον Ιανουάριο του 2005, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το νόμο Ν.3304/05, “Εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Ανεξαρτήτως Φυλετικής ή Εθνοτικής Καταγωγής, Θρησκευμάτων ή άλλων Πεποιθήσεων, Ειδικών Αναγκών, Ηλικίας ή Γενετήσιου Προσανατολισμού ”, σε συμφωνία με τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου. Οι παραβάτες του νόμου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, και με χρηματική ποινή. Στις 8 Δεκεμβρίου του 2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3896/2010, που εξισώνει οποιαδήποτε διάκριση εναντίον διαφυλικών με βάση το φύλο. Οποιαδήποτε προστασία έναντι στη διάκριση με βάση το φύλο ισχύει και για τους διαφυλικούς. Ο νόμος ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/64/ΕΕ. Με βάση τον νόμο 3896/2010, οι διαφυλικοί έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν το φύλο και το όνομά τους στην ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους με μια αίτηση στο τοπικό Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να τη δεχθεί αυτομάτως. Με αφορμή την έναρξη συζητήσεων σχετικά με τη νομική κατοχύρωση των σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα, εκδόθηκε ο νόμος 3719/2008, ο οποίος ορίζει πως η σύναψη του «συμφώνου συμβίωσης» αφορά μόνο ετερόφυλα ζευγάρια. Κατά συνέπεια, από τις ρυθμίσεις του νόμου προκύπτει, αφενός, η παραβίαση του δικαιώματος για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και δημιουργία σχέσεων και, αφετέρου, η διακριτική μεταχείριση, λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους.

Δευτερογενές επίπεδο :

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι νομικά δεσμευτικό κείμενο, έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ. Από τα άρθρα που απαντώνται στην Διακήρυξη ξεχωρίζει το άρθρο 16, το οποίο αναφέρει τα παρακάτω :

Άρθρο 16:
1. Ο άνδρας και η γυναίκα, όταν φθάσουν σε ηλικία γάμου, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια, χωρίς κανέναν περιορισμό λόγω φυλής, εθνικότητας ή θρησκείας. 2. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς το γάμο, κατά τη διάρκειά του και κατά τη λύση του. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί, παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλόνυμφων. 3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και βασικό κύτταρο της κοινωνίας, και έχει δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος.

Η αναφορά στο παραπάνω άρθρο θεωρείται απαραίτητη, αφού επιτρέπει στα δύο φύλα να προχωρούν σε γάμο χωρίς περιορισμούς -με μόνη προϋποθεση την ελεύθερη και πλήρη συναίνεσή τους- και, επομένως, να δημιουργούν οικογένεια.
Η έννοια της οικογένειας παίρνει ποικίλες μορφές. Εντούτοις, η οικογένεια αποτελεί βασικό συστατικό οποιασδήποτε κοινωνίας, και τα κράτη έχουν την υποχρέωση να την προστατεύουν – όπως προβλέπει το Άρθρο 10 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, και το Άρθρο 23 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα ( Παρούλα Νάσκου- Περράκη).

Επίλογος

Συμπερασματικά, παρά το γεγονός ότι η εσωτερική έννομη τάξη κάθε κράτους-μέλους έχει μεριμνήσει να κατοχυρώσει μέσω νόμων τα δικαιώματα της ΛΟΑΤ κοινότητας, οι ανάγκες της πραγματικότητας απέχουν πολύ περισσότερο από την αναγνωρισμένη μεν, στοιχειώδη δε, προσπάθεια προστασίας. Με βάση στατιστικές μελέτες που διεξήχθησαν, το 66% των ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσέξουαλ που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα φοβάται να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα δημοσίως, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 80% πέφτει θύμα λεκτικών επιθέσεων ή εκφοβισμού. Μήπως αυτά τα ποσοστά θα έπρεπε να οδηγήσουν τα κράτη-μέλη στην υιοθέτηση μιας κοινής νομοθετικής πολιτικής, προάγοντας παγκοσμίως το πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης – πνεύμα στο οποίο βασίστηκε η ιδέα για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

Πηγές :

 1. Al Jazeera Media Network (2015) Russia’s LGBT victimised by ‘gay propaganda’ law. Available at: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/09/russia-lgbt-victimised-gay-propaganda-law-150914082614488.html (Accessed: 3 February 2017).
 2. Amnesty International (2017) Marriage equality. Available at: http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/lgbt-rights/marriage-equality (Accessed: 3 February 2017).
 3. The Council for Global Equality (no date) The facts on LGBT rights in Russia – council for global equality. Available at: http://www.globalequality.org/newsroom/latest-news/1-in-the-news/186-the-facts-on-lgbt-rights-in-russia (Accessed: 3 February 2017).
 4. COWI (2009) The social situation concerning homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in Belgium. Available at: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/362-FRA-hdgso-part2-NR_BE.pdf (Accessed: 3 February 2017).
 5. Dethloff, N., Martiny, D. and Zschoche, M. (2015) Informal relationships – GERMANY NATIONAL REPORT: GERMANY. Available at: http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Germany-IR.pdf (Accessed: 3 February 2017).
 6. Europian Eunion (no date) Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ – European Union website, the official EU website – European commission. Available at: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el (Accessed: 3 February 2017).
 7. FRA – Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013) Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ. Available at: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-hdgso-report-part2_el.pdf (Accessed: 3 February 2017).
 8. France 24 (2016) France scraps sterilisation law for transgender people. Available at: http://www.france24.com/en/20161014-french-law-ends-sterilisation-transgender-people-lgbt (Accessed: 3 February 2017).
 9. France Dimplomatie (no date) Sexual Orientation and Gender Identity. Available at: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/sexual-orientation-and-gender/ (Accessed: 3 February 2017).
 10. Goverment of the Netherlands (2016a) LGBTI rights worldwide. Available at: https://www.government.nl/topics/gay-rights/contents/lgbt-rights-worldwide (Accessed: 3 February 2017).
 11. Goverment of the Netherlands (2016b) Marriage, registered partnership and cohabitation agreements. Available at: https://www.government.nl/topics/family-law/contents/marriage-registered-partnership-and-cohabitation-agreements (Accessed: 3 February 2017).
 12. The Guardian (2015) Greece passes bill allowing civil partnerships for same-sex couples. Available at: https://www.theguardian.com/world/2015/dec/23/greece-passes-bill-allowing-same-sex-civil-partnerships (Accessed: 3 February 2017).
 13. The Huffington Post (2016) GlobalPost reports: Spain’s Gay Citizens are proud of advances but fear political threats. Available at: http://www.huffingtonpost.com/2011/10/27/spains-gay-citizens-fear-political-threats_n_1035158.html (Accessed: 3 February 2017).
 14. The Huffington Post (2015) Great news for Greece’s LGBT community. Available at: http://www.huffingtonpost.com/entry/greece-gay-civil-partnerships_us_567ab87de4b06fa6887f815f (Accessed: 3 February 2017).
 15. ILGA (2017) Worldwide legislation. Available at: http://ilga.org/worldwide-legislation/ (Accessed: 3 February 2017).
 16. Jarrett, L. and Borger, G. (2017) Obama commutes sentence of Chelsea manning. Available at: http://edition.cnn.com/2017/01/17/politics/chelsea-manning-sentence-commuted/ (Accessed: 3 February 2017).
 17. The Leadership Conference (2009) Stonewall Riots: The Beginning of the LGBT Movement. Available at: http://www.civilrights.org/archives/2009/06/449-stonewall.html (Accessed: 3 February 2017).
 18. Lerch, M. (2016) Ανθρώπινα δικαιώματα | Θεματολογικά δελτία της ΕΕ | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Available at: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html (Accessed: 3 February 2017).
 19. LGBT Association (2010) BULGARIA: The Status of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights. Available at: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/BG/LGBT_LesbianGayBisexualTransexualAssociation.pdf (Accessed: 3 February 2017).
 20. Povoledo, E. (2016) Italy approves same-sex civil unions. Available at: https://www.nytimes.com/2016/05/12/world/europe/italy-gay-same-sex-unions.html (Accessed: 3 February 2017).
 21. Savage, C. (2017) Chelsea manning to be released early as Obama commutes sentence. Available at: https://www.nytimes.com/2017/01/17/us/politics/obama-commutes-bulk-of-chelsea-mannings-sentence.html?_r=0 (Accessed: 3 February 2017).
 22. Squires, N. (2016) Italian parliament gives gay unions the green light. Available at: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/11/italian-parliament-gives-gay-marriages-the-green-light/ (Accessed: 3 February 2017).
 23. Teffer, P. (2015) Greece ends discrimination of gay people in civil union law. Available at: https://euobserver.com/lgbti/131660 (Accessed: 3 February 2017).
 24. UK Legislation (2004) Civil Partnership Act 2004. Available at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33/contents (Accessed: 3 February 2017).
 25. UNRIC (no date) Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέλεξε τα πρώτα μέλη του νέου Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Available at: http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=1332&catid=4:latest-news&Itemid=18 (Accessed: 3 February 2017).
 26. Διεθνής Αμνηστία (no date) Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Available at: https://www.amnesty.gr/universal-declaration-of-human-rights (Accessed: 3 February 2017).
 27. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (2005) Νόμος Υπ’ Αριθμ. 3304/2005 Available at: http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=DE1eX1PkWuw%3D&tabid=132 (Accessed: 3 February 2017).
 28. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (2008) Νόμος 3719/2008 – ΦΕΚ 241/Α’/26.11.2008 Available at: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3719_08.htm (Accessed: 3 February 2017).
 29. Νάσκου-Περράκη, Π. (2012) Η οικουμενική διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Available at: http://www.naskouperraki.gr/wp-content/uploads/2015/01/Nask_Perraki_12_merosB.pdf (Accessed: 3 February 2017).
 30. Σωτήρχου, Δ. (no date) LGBT: Νομική προσέγγιση των δικαιωμάτων και των παραβιάσεων εις βάρος των lgbt πολιτών, θεσμική προστασία, νομικό καθεστώς ανά χώρα και στατιστικά δεδομένα. Available at: https://curia.gr/lgbt-nomiki-proseggisi-ton-dikaiomaton-kai-ton-paraviaseon-eis-varos-ton-lgbt-politon-thesmiki-prostasia-nomiko-kathestos-ana-xora-kai-statistika-dedomena/ (Accessed: 3 February 2017).
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (5 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Η ΄Αννα Θαλασσοχωρίτη είναι προπτυχιακή φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενδιαφέρεται για όχι μόνο για το διεθνές δίκαιο και την διπλωματία, γεγονός που δικαιολογείται από την συμμετοχή της σε μοντέλα προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών αλλά και για τις ευρύτερες δράσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας αφού συμμετέχει ενεργά στη μη κυβερνητική οργάνωση European Law Students' Association. [email protected]

Website: https://powerpoltics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Google Profile

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest