Οδηγίες συγγραφής

 

Οδηγίες για την συγγραφή

Είναι απαραίτητο ο κάθε ένας από εμάς, να ακολουθεί μια συγκεκριμένη μορφή συγγραφής, η οποία αφενός θα εξωτερικεύει τον χαρακτήρα κάθε συντάκτη και αφετέρου θα διατηρεί την πολιτική της ιστοσελίδας.

  1. Τα άρθρα δύνανται να εντάσσονται σε δύο κατηγορίες:
    Άρθρα από 600 έως 800 λέξεις και άρθρα από 1000 έως 1500 λέξεις.
  2. Κάθε συντάκτης λαμβάνει μια ανάθεση κάθε 4-5 εβδομάδες και οφείλει να καταθέσει το άρθρο εντός της προθεσμίας που αυτή ορίζει. (σε περίπτωση καθυστέρησης είναι απαραίτητη η έγκαιρη επικοινωνία με τον εκάστοτε Συντονιστή)
  3. Κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από σχετική κεντρική φωτογραφία. Συνίσταται να υπάρχουν φωτογραφίες, μέσα στο άρθρο, σχετικές με τα αναφερόμενα. (χάρτες, γραφήματα κλπ).
  4. Τα ξένα ονοματεπώνυμα, εταιρίες, ινστιτούτα κλπ πρέπει να γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα: O John Mearsheimer. Οι χώρες, πόλεις, βουνά κλπ γράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα: Η Ουάσινγκτον.
  5. Όποτε χρησιμοποιείται βιβλιογραφία, είναι απαραίτητη η παράθεση της πηγής, με την εξής μορφή: διαβάστε εδώ

Σε καμία περίπτωση και υπό καμία συνθήκη η ιστοσελίδα δεν μπορεί να αποτελέσει βήμα παράθεσης πολιτικής ιδεολογίας. Κάθε κουβέντα πολιτικής κατεύθυνσης πρέπει να μένει εκτός των πλαισίων της σελίδας και ο συντάκτης που θα την επιφέρει ή θα την συντηρεί θα αποπέμπεται.

Ολοκληρώνοντας, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην ιστοσελίδα. Ευχόμαστε σε μια καλή και εποικοδομητική συνεργασία, που δεν θα επιφέρει μόνο ακαδημαϊκές, αλλά και φιλικές σχέσεις.

Για κάθε διευκρίνιση, συστήνεται η επικοινωνία με τους συντονιστές.

Καλή αρχή!

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest