Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου: ο Γύρος της Doha

Η εγκαθίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) αποτέλεσε ένα μέσο επίλυσης σημαντικών εμπορικών ζητημάτων των κρατών, καθώς και έναν παράγοντα που θα απέτρεπε τις τάσεις προστατευτισμού από αυτά, συμβάλλοντας, συνεπώς, στην ανάπτυξη αρμονικών εμπορικών σχέσεων ανάμεσά τους.

Καθώς ο αρχικός αυτός σκοπός εκπληρώθηκε, και τα μέλη του Οργανισμού πλέον απολαμβάνουν τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου -το οποίο προστατεύεται από διεθνείς συμφωνίες-, η εξέλιξη του Π.Ο.Ε. αποτέλεσε φυσική συνέπεια για τα κράτη-μέλη. Το 2001, λοιπόν, στο πλαίσιο του Γύρου της Doha -όπως αυτός έμεινε γνωστός-, τα κράτη αποφασίζουν να εξετάσουν περαιτέρω τους εμπορικούς τομείς που τα συνδέουν, και να εκκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις σε πεδία που δεν είχαν νωρίτερα καλύψει. Το όνομα του εν λόγω Γύρου προήλθε από την πρωτεύουσα του Qatar, όπου και πραγματοποιήθηκε η επίσημη διάσκεψη των μελών του Π.Ο.Ε. κατά την περίοδο εκείνη.

Ποιοι στόχοι τέθηκαν από τα κράτη;

Στη διάσκεψη της Doha, τα μέλη του Οργανισμού επαναδιατύπωσαν τη σημασία της απελευθέρωσης του εμπορίου όχι μόνο για τη διατήρηση αρμονικών οικονομικών σχέσεων παγκοσμίως, αλλά και για την προώθηση της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση κρίσεων οικονομικής φύσης, οι οποίες ξεσπούν στα κράτη, και επηρεάζουν συνολικά τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που αποτελούν μέλη του Π.Ο.Ε. Αναφορικά με αυτές, καθώς και μέσω της καταπολέμησης της φτώχειας σε διεθνές επίπεδο, τα κράτη στοχεύουν στη χρήση των εμπορικών σχέσεων ως μέσο ανάπτυξης και στήριξης των χωρών που εμφανίζουν μεγαλύτερη ανάγκη για ενίσχυση της εθνικής τους οικονομίας, και για ουσιαστικότερη συμμετοχή στις παγκόσμιες αγορές.

Ένας ακόμα σημαντικός στόχος που υπογραμμίσθηκε, ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος. Ως βιώσιμη χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη του εμπορίου η οποία επιτυγχάνει την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.

Είναι εμφανές πως όλες οι προτεραιότητες που τέθηκαν με τον Γύρο της Doha διαθέτουν διαχρονικό χαρακτήρα – κυρίως, δε, ο στόχος για αειοφόρο ανάπτυξη, καθώς αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της διεθνούς κοινότητας κατά τα τελευταία χρόνια.

Οι προσπάθειες, ωστόσο, του Οργανισμού επικεντρώθηκαν σε μια λίστα που εμπεριείχε 21 συγκεκριμένα αντικείμενα προς διαπραγμάτευση, ενώ τέθηκε για πρώτη φορά ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες, μέχρι τις οποίες τα μέλη όφειλαν να λάβουν αποφάσεις επί των αντικειμένων προς συζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνοντας μερικά από τα ζητήματα προς επίλυση, κύριο θέμα διαπραγμάτευσης αποτέλεσε η γεωργία, καθώς γίνονται σημαντικές προσπάθειες για πλήρη εξάλειψη των περιορισμών και στρεβλώσεων της διεθνούς αγοράς, είτε με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων, είτε μέσω άλλων εμποδίων εισόδου σε αγορές. Την ίδια, όμως, στάση ακολούθησαν τα κράτη και στον τομέα του εμπορίου προϊόντων που δεν διαθέτουν εμπορικό χαρακτήρα. Και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, στόχος των κρατών ήταν οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν με συμφωνία για μείωση, έως και εξάλειψη, οποιασδήποτε πρακτικής λειτουργούσε ενάντια στην ελεύθερη και δίκαιη μετακίνηση προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα αφορούσαν και τον τομέα των υπηρεσιών. Καταβλήθηκαν, έτσι, προσπάθειες για λήψη αποφάσεων σχετικά με τον βαθμό στον οποίο τα κράτη θα άνοιγαν τις αγορές τους, και θα επέτρεπαν σε ξένες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Οι αποφάσεις αυτές βασίστηκαν σε διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις, καθώς επίσης -σε έναν δεύτερο βαθμό- σε διαπραγματεύσεις στο επίπεδο του Π.Ο.Ε., όπου τα κράτη θα μπορούσαν να αποφασίσουν συνολικά για τους κανονισμούς που έπρεπε να τεθούν στον τομέα των υπηρεσιών.

Τέλος, ένας ακόμη στόχος κεντρικής σημασίας για όλα τα κράτη που συμμετείχαν, ήταν η επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η απελευθέρωση του εμπορίου και η πρόσβαση των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών στην παγκόσμια οικονομία, έτσι ώστε τα προϊόντα τους και οι εξαγωγές τους να βρουν δίοδο σε νέες αγορές, με τελικό σκοπό την ενίσχυση των οικονομιών αυτών, στο πλαίσιο ενός δίκαιου εμπορικού περιβάλλοντος.

Συμπεράσματα

Καθώς τα πεδία διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα μέλη του Π.Ο.Ε. διαθέτουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία κάθε κράτους, αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα σε όλους τους τομείς και, κατά συνέπεια, οι καταληκτικές ημερομηνίες δεν έχουν τηρηθεί. Παρ’ όλα αυτά, τα μέλη εμμένουν στην επίτευξη συνεργασίας, αφού η επίλυση των εμπορικών ζητημάτων που έχουν εισαχθεί στην ατζέντα -και όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί από τις αρχικές διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα- είναι δυνατόν να ενισχύσει την παγκόσμια οικονομία, αλλά και τα έσοδα κάθε κράτους-μέλους, εκπληρώνοντας έτσι τον στόχο του Οργανισμού για ανάπτυξη των οικονομιών και κοινωνική ευημερία.

Η επιθυμία των κρατών για μεγαλύτερη εμπορική συνοχή και αρμονικές σχέσεις αποδεικνύεται μέσα από τον Γύρο της Doha και τις συνεχείς προσπάθειες περαιτέρω ανάπτυξης -ήδη από το 2001 μέχρι σήμερα- ενώ, παράλληλα, οι προσπάθειες αυτές επιβεβαιώνουν πως ο Π.Ο.Ε. αποτελεί ένα forum ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και, συνεπώς, ζωτικής σημασίας για τους εμπορικούς εταίρους.

Πηγές:

  1. European Commission. (2016). Doha Development Agenda. [online] Available at: http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/doha-development-agenda/ [Accessed 5 Jun. 2017].
  2. Wto.org. (n.d.). The Doha Round. [online] Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm#implementation [Accessed 5 Jun. 2017].
  3. Wto.org. (n.d.). What is the WTO? – Who we are. [online] Available at: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm [Accessed 5 Jun. 2017].
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (2 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest