Πληροφορίες

Η Power Politics είναι η πρώτη ιστοσελίδα επιστημονικών αναλύσεων των διεθνών δεδομένων στην Ελλάδα, στελεχωμένη από νέους επιστήμονες συναφών κλάδων. Στόχος μας είναι η ενημέρωση του κοινού για τις διεθνείς εξελίξεις και τα διεθνή δεδομένα, συνοδευόμενα από εμπεριστατωμένες αναλύσεις των συντακτών μας. Η ιστοσελίδα μας δε λαμβάνει καμία πολιτική θέση, και οι απόψεις που αναλύονται εκφράζουν τον κάθε συντάκτη προσωπικά.

Power Politics is the first scientific analysis website of international data in Greece, staffed by young scientists of related disciplines. Our goal is to inform the public about international developments and international standards, all accompanied by a detailed analysis of our writers. Our site does not take any political position and the views analyzed represent each author individually.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest