Προς Μία «Ψηφιακή Ταϊλάνδη»

Ο όρος «Ψηφιακή Οικονομία» εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1995 στο βιβλίο του Don Tapscott, “The Digital Economy: Promise and Peril in the age of Networked Intelligence”, στο οποίο αναλύεται η επιρροή του Διαδικτύου στη διεξαγωγή των συναλλαγών. Ως ψηφιακή οικονομία, λοιπόν, ορίζεται «η οικονομική δραστηριότητα που προκύπτει από δισεκατομμύρια διαδικτυακές συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων, επιχειρήσεων, συσκευών, δεδομένων και διαδικασιών» (What is digital economy?, 2018). Πράγματι, ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός, στον οποίο εντάσσονται άνθρωποι όλων των ηλικιών και καταγωγών, είναι ενεργός διαδικτυακά, με το ένα τρίτο να βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και με το 53% να διαθέτει κινητό τηλέφωνο (Gada, 2016).

Η Ψηφιακή Οικονομία υποστηρίζεται πως αποτελεί τη μετάβαση από την τρίτη στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπου οι τεχνολογίες σταδιακά ενώνουν τον φυσικό κόσμο με τον διαδικτυακό (Rouse, 2016). Πολλά πράγματα πλέον γίνονται μέσω διαδικτύου, παραδείγματος χάριν αγορές υλικών αγαθών, όπως ρούχων και ηλεκτρονικών ειδών, έως και τραπεζικές συναλλαγές, αναιρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την απαραίτητη φυσική παρουσία στην τράπεζα για την επίτευξή τους. Είναι αξιοσημείωτο πως το κόστος της Ψηφιακής Οικονομίας ανέρχεται στα 3 τρις δολάρια, δηλαδή είναι εξαπλάσιο του ελλείμματος του ετησίου εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ή πολύ μεγαλύτερο από το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου. Εταιρίες όπως η Apple και η Google οφείλουν το 90% των κερδών τους σε αυτήν (Gada, 2016).

Η περίπτωση της Ταϊλάνδης

Το Βασίλειο της Ταϊλάνδης βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ασία και θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, μετά την Ινδονησία. Οι Ταϊλανδοί, πριν την έναρξη της εποχής της Ψηφιακής Οικονομίας, είχαν ήδη επαφή με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες, καθώς χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα για τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές τους δραστηριότητες. Επομένως, φαίνεται πως υπήρχε το υπόβαθρο για την ανάπτυξη της νέας αυτής μορφής οικονομίας στο έδαφος της Ταϊλάνδης. Άλλωστε, η τελευταία είναι η δεύτερη χώρα σε σειρά στην κατάταξη των κρατών μελών της Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) βάσει των οικονομιών τους, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη, που έχει ήδη υιοθετήσει την Ψηφιακή Οικονομία (Souche, Rueangkul, Sachdev & Moore, 2015).

Είναι εμφανές ότι θα πρέπει να γίνει λόγος για μία «Ψηφιακή Ταϊλάνδη» – δηλαδή για μία Ταϊλάνδη που βελτιστοποιεί τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες, με σκοπό την ανάπτυξη υποδομών, την προώθηση καινοτόμων ιδεών και την αύξηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου, με παρεπόμενη συνέπεια την αύξηση του πλούτου, της σταθερότητας και της βιωσιμότητας του κράτους.

Για την επιτυχή εδραίωση μια ψηφιακής οικονομίας θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα: α) η αποτελεσματική ανάπτυξη των δικτύων ευρέων ζωνών (broadband networks) και β) η κατοχή ενός καλού τομέα τηλεπικοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε, στις 8 Μαρτίου 2017, ένα εικοσαετές πλάνο, το «Σχέδιο Ψηφιακής Κυβέρνησης 2017-2021» (Digital Government Plan). Στόχοι της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει ψηφιακές δυνατότητες σε τομείς όπως τη γεωργία, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, τις επενδύσεις κ.ά., που θα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Prayut Chan-o-cha, σε δήλωσή του επεσήμανε πως «μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια η κυβέρνηση θα έχει μετατραπεί σε μία Ψηφιακή Κυβέρνηση που θα υποστηρίζεται από τις ενέργειες και από τη διοίκηση των κρατικών υπηρεσιών. Έξυπνη τεχνολογία και υπηρεσίες θα καλλιεργηθούν βάσει μίας πολιτο-κεντρικής πολιτικής, σκοπεύοντας να ενισχύσουν την Ταϊλάνδη σε όλους τους τομείς, και ουσιαστικά και πρακτικά». Έναν μήνα μετά την ανακοίνωση του πλάνου, οι βουλευτές της Ταϊλάνδης ενέκριναν το Τριετές Πλάνο Ανάπτυξης Ψηφιακής Οικονομίας 2016-2018 (Three-Year Digital Government Development Plan), προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης. Επιπλέον, η χώρα έχει προχωρήσει και σε διάφορες πρωτοβουλίες, όπως είναι η Ψηφιακή Ταϊλάνδη και η Ταϊλάνδη 4.0, ένα οικονομικό μοντέλο που στοχεύει στην ενσωμάτωση του ψηφιακού κόσμου στην οικονομία της, καθιστώντας την ένα σύγχρονο κράτος, και ένα ειδικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη του «Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου» (Eastern Economic Corridor – EEC) (Thailand Economic Monitor – August 2017: Digital Transformation, 2017)

Οι στόχοι αυτής της κυβέρνησης ήταν σαφείς εξαρχής: α) η εκμετάλλευση βασικών δεικτών σχετικών με την Ψηφιακή Κυβέρνηση β) η ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών, για να εκπληρωθούν οι ανάγκες των πολιτών με ακρίβεια και άνεση χωρίς την απαίτηση φωτοτυπημένων αρχείων γ) η εξασφάλιση πρόσβασης των πολιτών σε δημόσιες πληροφορίες, η ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών στην κυβέρνηση, και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και δ) η ισχυροποίηση της ψηφιακής υποδομής του δημοσίου τομέα. (Bhunia, 2017)

Επίλογος

Συνοψίζοντας, η Ταϊλάνδη είναι μία από τις ισχυρότερες οικονομικά χώρες της περιοχής, με δυνατότητες ανέλιξης. Η σταθερότητα που υπάρχει στο εσωτερικό της, σε συνδυασμό με τις «έξυπνες» κινήσεις που κάνει σε οικονομικό επίπεδο, συνιστούν γερές βάσεις για την ισχυροποίησή της. Η Ταϊλάνδη φαίνεται να είναι από τα κράτη τα οποία αντιλήφθηκαν ότι ο κόσμος μας αρχίζει να κινείται πλέον σε ψηφιακό επίπεδο, και άδραξε την ευκαιρία.

Πηγές: 

  1. Bhunia, Priyankar. (2017). Thailand PM announces Digital Government Plan 2017-2021 to achieve integrated, citizen-centric digital government within 5 years. https://www.opengovasia.com/articles/7415-thailand-pm-announces-digital-government-plan-2017-2021-to-achieve-integrated-citizen-centric-digital-government-within-5-years
  2. eloitte.(2018).What is Digital Economy? https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.htmlD
  3. Gada, Kosha. (2016). The Digital Economy in 5 Minutes. Forbes. https://www.forbes.com/sites/koshagada/2016/06/16/what-is-the-digital-economy/#4061feea7628
  4. Rouse, Margaret. (2016). Digital Economy. http://searchcio.techtarget.com/definition/digital-economy
  5. Royal Thai Embassy, Washington D.C. (2018). World Bank: Thailand on Right Track with Digital Economy. http://thaiembdc.org/2017/08/28/world-bank-thailand-on-right-track-with-digital-economy/
  6. Souche, A. & Rueangkul K. & Sachdev, K. & Moore, K. (2015). Thailand’s Implementation of a Digital Economy. Thai-American Business. 4η Έκδοση. σ. 10-11. https://www.dfdl.com/wp-content/uploads/2015/09/T-AB_Magazine_Issue_4_2015__DFDL__Article_Thailands_Implementation_of_a_Digital_Economy.pdf
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (6 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest