Συμφωνία Hamas-Fatah: Ένα βήμα προόδου ή φρούδες ελπίδες για ειρήνη;

Εισαγωγή – Ιστορική αναδρομή

Η ιστορική περιοχή της Παλαιστίνης αποτελεί πεδίο της μακροχρόνιας -και προς το παρόν άλυτης- αντιπαράθεσης μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Ενώ το κράτος του Ισραήλ οικοδομήθηκε γρήγορα, και αποτέλεσε ένα αδιάσπαστο μέτωπο, η φωνή των Παλαιστινίων δεν υπήρξε -και δεν είναι ακόμη- ενιαία. Βασική εκπρόσωπος είναι η οργάνωση Palestine Liberation Organization (PLO), η οποία αναγνωρίζεται ως «μοναδικός και νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού» (Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations, n.d.). Στην ουσία, αποτελεί ένα ευρύ εθνικό μέτωπο -ή μία «οργάνωση-ομπρέλα»- που αποτελείται από μικρότερες πολιτικές ομάδες, οργανώσεις και ανεξάρτητες προσωπικότητες. Η κυρίαρχη ομάδα είναι η Fatah, η οποία θεωρείται πως στο παρελθόν αναλάμβανε ένοπλες δράσεις εναντίον του Ισραήλ, αναπτύσσοντας ένα σύνολο στρατιωτικών ομάδων, εκ των οποίων και η οργάνωση Black September (Encyclopædia Britannica, n.d.).

Έτσι, πέρα από την ύπαρξη επίσημων οργάνων και θεσμών, αναδύθηκαν και άλλες δυνάμεις στο σκηνικό, όπως η Hamas: στρατιωτική οργάνωση που θεωρείται, μέχρι και σήμερα, τρομοκρατική από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (BBC NEWS, 2017). Ωστόσο, η Hamas συμμετείχε και στα πολιτικά δρώμενα, και το 2006 νίκησε στις εκλογές στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει και η «γεωγραφική» διάσπαση μεταξύ των δύο ομάδων, εφόσον η Hamas καταφέρνει, το 2007, να εκδιώξει τη Fatah από την περιοχή, εγκαθιδρύοντας, εν τοις πράγμασι, τη δική της κρατική δομή. Από τότε έχουν γίνει προσπάθειες για συμφιλίωση μεταξύ των δύο ομάδων και, μάλιστα, διεξήχθησαν ειρηνικές διαδικασίες το 2011 και το 2014, χωρίς, όμως, κάποιο αποτέλεσμα.

Τα δεδομένα της συμφωνίας

Η νέα συμφωνία υπογράφηκε, στις 12 Οκτωβρίου 2017, στο Κάιρο από τον εκπρόσωπο της Hamas, Saleh al-Arouri, και το διαπραγματευτή της Fatah, Azzam al-Ahmed. Βασική πτυχή της είναι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή, με χρονικό περιθώριο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2017 (DW News, 2017). Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει πως, στις 21 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των Παλαιστινιακών πολιτικών ομάδων στο Κάιρο, όπου θα συζητηθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας (AFP & TOI, 2017).

Ένα ακόμα σημείο της συμφωνίας ήταν η παράδοση των συνοριακών περασμάτων της Γάζας στην Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ διακηρύχθηκε, επίσης, πως το μεθοριακό πέρασμα της Rafah με την Αίγυπτο θα επαναλειτουργήσει μόνιμα από τις 15 Νοεμβρίου (Lieber, 2017) ― χωρίς, όμως, η επαναλειτουργία να έχει γίνει ακόμα. Η απάντηση της Αιγύπτου στο εν λόγω θέμα ήταν πως το πέρασμα δεν άνοιξε, λόγω «ειδικών συνθηκών». (The Associated Press, 2017). Όπως και να έχει, στις 19 Νοεμβρίου το πέρασμα παραδόθηκε στην Παλαιστινιακή Αρχή (RT News, 2017). Τέλος, η Παλαιστινιακή Αρχή δήλωσε πως οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν και αφορούσαν στον περιορισμό της εισόδου πετρελαίου στη Γάζα, μειώνοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κάποιες ώρες μόνο την ημέρα, θα αρθούν.

Τα ακανθώδη ζητήματα

Η συμφωνία ακολουθεί τη λογική «step-by-step» και, έτσι, δεν απαντά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Καταρχάς, αν και σε πολιτικό επίπεδο έχει συμφωνηθεί η μεταφορά της εξουσίας επί της Γάζας στην Παλαιστινιακή Αρχή, τα προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν είναι πρακτικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια μίας ολόκληρης δεκαετίας, η Hamas δημιούργησε οιονεί κρατικό μηχανισμό, με δημοσίους υπαλλήλους και υπηρεσίες. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα γίνει διαχείριση των δομών αυτών και ενοποίησή τους με την Παλαιστινιακή Αρχή. Μία σαφής και λεπτομερής πρόβλεψη σε μία μελλοντική συμφωνία, που θα απαντά στο εάν αυτές θα ενταχθούν στην Παλαιστινιακή Αρχή ή θα παύσουν να υπάρχουν, κρίνεται απαραίτητη.

Η μεταφορά της εξουσίας θα πρέπει να λάβει υπόψη και την τύχη των «δημοσίων υπαλλήλων» της Hamas. Ο αριθμός τους είναι περίπου 50.000, και έχουν σημαντική συνεισφορά στην οικονομία της Γάζας (Amer, 2017). Έτσι, τόσο η ομάδα των επαγγελματιών αυτών, όσο και η ίδια η Hamas θα είναι -λογικά- αρνητικές απέναντι στην οποιαδήποτε αλλαγή του status της ― από το ύψος του μισθού, μέχρι και την ισότιμη μεταχείριση έναντι των αντίστοιχων υπαλλήλων της Παλαιστινιακής Αρχής. Επίσης, μία ένταξη της Hamas στην Παλαιστινιακή Αρχή, ενδεχομένως, να αποδυναμώσει ή να αλλάξει το status της τελευταίας, ως της μόνης νόμιμης εκπροσώπου των Παλαιστινίων, εφόσον η πρώτη θεωρείται -από τους Δυτικούς και το Ισραήλ- ως τρομοκρατική οργάνωση.

Ίσως το ζήτημα-κλειδί της υπόθεσης είναι ο αφοπλισμός της Hamas, καθώς, σε αυτό το σημείο, οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Mahmoud Abbas όρισε ως προϋπόθεση για τις ειρηνευτικές διαδικασίες τον πλήρη αφοπλισμό της Hamas (Strickland, 2017). Χαρακτηριστικά, δήλωσε πως θέλει να αποφύγει μια «εμπειρία της Hezbollah στο Λίβανο» (HuffPost Greece, 2017). Η Hamas, από την πλευρά της, δήλωσε πως η παράδοση των όπλων δεν είναι διαπραγματεύσιμη (HuffPost Greece, 2017). Έτσι, το εν λόγω ζήτημα, μαζί με άλλα εξίσου σημαντικά (π.χ. διενέργεια εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων), έχουν αναβληθεί για αργότερα.

Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

Οι συνθήκες στη Λωρίδα της Γάζας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Η περιοχή βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια, με το ηλεκτρικό ρεύμα να είναι διαθέσιμο μόνο κάποιες λίγες ώρες την ημέρα, ενώ υπάρχει και μεγάλη έλλειψη πόσιμου νερού (Liebermann et al, 2017).

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, η περιοχή θα είναι μη βιώσιμη μέχρι το 2020 (Piper, 2017), εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Έτσι, η -όλο και πιο βαθιά- κρίση στη Λωρίδα της Γάζας έχει, σε κάποιο βαθμό, συνδράμει στην υπογραφή της συμφωνίας συμφιλίωσης ― τουλάχιστον από την πλευρά της Hamas, η οποία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της.

Ακόμα, φαίνεται πως οι μεταβολές στο πολιτικό πεδίο έπαιξαν ρόλο στη συμφιλίωση μεταξύ των δύο ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, η διπλωματική κρίση του Κατάρ -το οποίο αποτελεί βασικό χρηματοδότη της Hamas, και ανεφοδιάζει την Γάζα με καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια- οδήγησε στην αποδυνάμωση της περιφερειακής επιρροής του. Έτσι, η απομόνωση του Κατάρ συνεισέφερε σε κάποιο βαθμό, τουλάχιστον, στην άμβλυνση της σκληρής στάσης της Hamas, η οποία στράφηκε για διπλωματική υποστήριξη προς την Αίγυπτο.

Ο ρόλος της Αιγύπτου

Η Αίγυπτος αναδείχθηκε ως η βασική δύναμη που πίεσε τις δύο πλευρές για την έναρξη της διαδικασίας, και μεσολάβησε στις διαπραγματεύσεις. Το ενδιαφέρον της Αιγύπτου εστιάζει στην ασφάλεια της ίδιας. Επιδιώκοντας να ανακόψει την οποιαδήποτε ισχυροποίηση ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων στη χερσόνησο Σινά, προσπαθεί να ανορθώσει τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία, εν μέσω οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ασφαλές καταφύγιο ακραίων ισλαμιστών. Έτσι, έχει διατυπωθεί η άποψη πως, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, η Αίγυπτος έχει συγκλίνοντα συμφέροντα με τη Hamas (Cook, 2017). Δεύτερο ζήτημα είναι το πέρασμα της Rafah, το οποίο έχει κλείσει η Αίγυπτος, προωθώντας -από κοινού με το Ισραήλ- αποκλεισμό της Λωρίδας. Το ξέσπασμα μίας κρίσης θα πυροδοτούσε, ενδεχομένως, νέα κύματα Παλαιστινίων που, με τη σειρά τους, θα έφερναν σε αντιπαράθεση την Αίγυπτο με το Ισραήλ για τη διατήρηση του αποκλεισμού.

Ισραήλ: σύμμαχοι ή εχθροί στην ειρηνευτική διαδικασία;

Το Ισραήλ είναι το άμεσα ενδιαφερόμενο κράτος για την τύχη της Λωρίδας της Γάζας. Και σε αυτήν την περίπτωση, τα ζητήματα που τίθενται επί τάπητος εμπίπτουν στην ασφάλεια του κράτους. Το Ισραήλ έχει έρθει σε εμπλοκή με τη Hamas πολλές φορές στο παρελθόν (π.χ. το 2008-2009 και το 2014), ενώ οι δύο πλευρές έχουν αναμειχθεί και σε μεθοριακά επεισόδια.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Benjamin Netanyahu, αντέδρασε αρνητικά στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, υποστηρίζοντας πως η τελευταία καθιστά πιο δύσκολη την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής και του Ισραήλ. Επίσης, δήλωσε πως προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες είναι ο αφοπλισμός της Hamas, και η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από την οργάνωση (The Lens Post, 2017).

Έτσι, όσο η Hamas δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού, το Ισραήλ συμπεριφέρεται σαν να μην έχουν αλλάξει οι όροι παιχνιδιού σχετικά με το παλαιστινιακό ζήτημα. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, βομβάρδισε μία σήραγγα που συνδέει τη Hamas και τη Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι (EURONEWS, 2017). Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται, όπως δήλωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, 5 μέλη των Ταξιαρχιών al-Quds της στρατιωτικής πτέρυγας του Ισλαμικού Jihad, καθώς και 2 μέλη της Hamas (Al Jazeera, 2017). Η τελευταία κατηγόρησε το Ισραήλ πως προσπαθεί να διασπάσει την παλαιστινιακή ενότητα, και πως η πράξη αυτή αποτελεί μία επικίνδυνη κλιμάκωση. Επίσης, οι ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες δήλωσαν πως θα απαντήσουν στην επίθεση από το Ισραήλ (Al Jazeera, 2017). Αντίθετα, ο Mahmoud Abbas δήλωσε πως θα πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ των Παλαιστινίων, και μία κοινή λύση εναντίον του ισραηλινού βομβαρδισμού. Είναι φανερό, λοιπόν, πως η βία μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζει να ασκείται σε καθημερινή βάση στην περιοχή.

Συμπεράσματα

Στη Γάζα, κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την υπογραφή της συμφωνίας. Πηγή εικόνας: https://uk.reuters.com/article/uk-palestinians-talks/palestinian-rivals-fatah-hamas-sign-reconciliation-accord-idUKKBN1CH0DH

Από τη μία πλευρά, η προκαταρκτική ειρηνική συμφωνία αποτελεί την αρχή μίας θετικής κινητικότητας για την περιοχή. Αν μη τι άλλο, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της, ο οποίος φαίνεται να είναι όμηρος της διάσπασης μεταξύ των δύο ομάδων. Σε μία πιο μακροπρόθεσμη βάση, μία ενδεχόμενη ενσωμάτωση της Hamas στην PLO (ή κάποια άλλη αποτελεσματική λύση σε αυτό το ζήτημα) θα σήμαινε μία ενιαία εκπροσώπηση των Παλαιστινίων, και ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης. Με τη σειρά του, αυτό αποτελεί ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός, στη μακρινή πορεία προς τη διευθέτηση του Παλαιστινιακού ζητήματος.

Διάφοροι παράγοντες της πολιτικής ζωής εξέφρασαν την αισιοδοξία τους σχετικά με τη συμφωνία. Για παράδειγμα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Fatah δήλωσε πως ο σκοτεινός διαχωρισμός έχει τελειώσει (Liebermann, 2017). Αλλά και στην ίδια την Γάζα υπήρξε ένα κύμα αισιοδοξίας, όπως π.χ. με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Rami Hamdallah, για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια (Al Jazeera, 2017), ή o εορτασμός της επετείου του θανάτου του Yasser Arafat στη Γάζα, για πρώτη φορά μετά το 2007 (AFP, 2017). Η τελευταία κίνηση θεωρήθηκε πολύ σημαντική, δεδομένου πως ο Arafat ήταν ηγέτης της ανταγωνιστικής οργάνωσης Fatah. Έτσι, ο εορτασμός ειδώθηκε ως σύμβολο της Παλαιστινιακής συμφιλίωσης και ενότητας. Το Μάιο του 2017, η Hamas δημοσιοποίησε το νέο χάρτη αξιών της, όπου φαίνεται να ακολουθεί πιο ήπιους τόνους. Δέχεται την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους με τα σύνορα του 1967, ενώ ορίζει πως δεν μάχεται εναντίον όλων των Εβραίων της περιοχής, αλλά στρέφεται μόνο κατά της κατοχής στα παλαιστινιακά εδάφη (The Guardian, 2017).

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να αντιπαραβάλει κανείς όλα εκείνα τα ζητήματα που υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της συμφωνίας ή/ και την επιτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας σε μία μελλοντική βάση. Η περαιτέρω εμβάθυνσή της σε ζητήματα πολιτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα αναμένεται να αναδείξει τα διαφορετικά συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών. Όσον αφορά το σκέλος της ασφάλειας, η διαφοροποίηση έχει ήδη διαφανεί – όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Ακόμη, ο προαναφερθέν χάρτης της Hamas μπορεί να θεωρήθηκε από ορισμένους πως υποδηλώνει την ύπαρξη μίας δυνατότητας για ειρηνική διευθέτηση του Παλαιστινιακού -όπως ορθά έγινε αντιληπτό-, δεν αναφέρει, όμως, την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από τη Hamas. Αντίθετα, η οργάνωση παραμένει πιστή στο «νόμιμο δικαίωμα, καθήκον και τιμή» (The Guardian, 2017) της ένοπλης αντίστασης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Σίγουρα, μία προκαταρκτική ειρηνική συμφωνία αποτελεί θετική εξέλιξη για την εγκαθίδρυση μίας ειρηνικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας. Η βιωσιμότητα, όμως, της ειρηνικής διαδικασίας περιορίζεται έντονα, τόσο από εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς παράγοντες. Στο εσωτερικό υπάρχει αμοιβαία καχυποψία μεταξύ των δύο ομάδων, όπως και τα προαναφερθέντα -πιθανώς συγκρουσιακά- ζητήματα του στρατιωτικού σκέλους της κρατικής δομής της Γάζας. Στο εξωτερικό υφίστανται παράγοντες όπως η θέση του Ισραήλ, των Δυτικών δυνάμεων, της Αιγύπτου και άλλων αραβικών κρατών, που έχουν επίδραση στις διαπραγματεύσεις.

Εξάλλου, ένα από τα εν συνεχεία βήματα που έχουν οριστεί στη συμφωνία είναι η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη Λωρίδα της Γάζας. Εάν το 2006 οι εκλογές έδωσαν τη σπίθα για την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ των δύο ομάδων, και οδήγησαν στο διαχωρισμό της Γάζας, τότε ακόμη πιο δύσκολο φαίνεται να είναι το εγχείρημα μετά από 11 χρόνια σύγκρουσης.

Έχει καταστεί σαφές, λοιπόν, ότι οποιαδήποτε αισιοδοξία ενέπνευσε η συμφωνία συμφιλίωσης θα πρέπει να αντιπαρατεθεί με τα γεγονότα και τις συνθήκες της πραγματικότητας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή αποτελεί το όργανο που ορίστηκε -στο πλαίσιο των Oslo Accords του 1993- να διοικεί τις αυτόνομες περιοχές της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. Έχει τοπικές εξουσίες – σε αντίθεση με την PLO, που λαμβάνει πιο ευρείες αποφάσεις και εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους στα διεθνή φόρα. Οι δύο φορείς, παρ’ όλα αυτά, είναι στενά συνδεδεμένοι, καθώς το ίδιο πρόσωπο -ο Mahmoud Abbas- είναι ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και της PLO.

Πηγές:

 1. Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations. (n.d.). Palestine Liberation Organization. http://palestineun.org/about-palestine/palestine-liberation-organization/
 2. Encyclopædia Britannica. (n.d.). Fatah. https://www.britannica.com/topic/Fatah
 3. BBC NEWS. (2017). Profile: Hamas Palestinian movement http://www.bbc.com/news/world-middle-east-13331522
 4. DW News. (2017). Palestinian rivals Fatah and Hamas sign reconciliation deal. http://www.dw.com/en/palestinian-rivals-fatah-and-hamas-sign-reconciliation-deal/a-40917478
 5. AFP & TOI. (2017). Key points of the Hamas-Fatah Palestinian reconciliation deal. https://www.timesofisrael.com/key-points-of-the-hamas-fatah-palestinian-reconciliation-deal/
 6. Lieber, D. (2017). Palestinian reconciliation falters as Gaza crossing with Egypt stays shut. https://www.timesofisrael.com/palestinian-reconciliation-falters-as-gaza-crossing-with-egypt-stays-shut/
 7. The Associated Press. (2017). Palestinians say opening of Gaza border crossing delayed. http://www.heraldcourier.com/news/palestinians-say-opening-of-gaza-border-crossing-delayed/article_d3b492cf-b046-5ff2-b971-da133b8ahtml
 8. RT News. (2017). Egypt-Gaza border handed over to PA under new Hamas-Fatah deal. https://www.rt.com/newsline/410282-gaza-egypt-border-pa-control/
 9. Amer, A. (2017). Three issues that could derail the Fatah-Hamas deal. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/issues-derail-fatah-hamas-deal-171017185321599.html
 10. Strickland, P. (2017). Will Hamas give up arms for Palestinian reconciliation? http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/10/hamas-give-arms-palestinian-reconciliation-171008123019895.html
 11. HuffPostGreece. (2017). Υπεγράφη συμφωνία Φατάχ – Χαμάς. Τέλος στον 10ετη διχασμό των Παλαιστινίων. http://www.huffingtonpost.gr/2017/10/12/eidhseis-diethnes-symfwnia-metaksy-hamas-kai-fatah_nhtml
 12. Liebermann, O. (2017). Rival Palestinian factions announce reconciliation deal as Gaza crisis bites. http://edition.cnn.com/2017/10/12/middleeast/hamas-fatah-agreement/index.html
 13. Piper, R. (2017). GAZA TEN YEARS LATER. https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_10_years_later_-_11_julypdf
 14. Cook, J. (2017). Is Hamas, Fatah rapprochement a win-win deal? http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/09/hamas-fatah-rapprochement-win-win-deal-170930101113068.html
 15. The Lens Post. (2017). Hamas-Fatah reconciliation: What happened next? http://thelenspost.com/en/hamas-fatah-reconciliation-what-happened-next/
 16. Naftemporiki. (2017). Γάζα: Τούνελ Παλαιστινίων ανατίναξε το Ισραήλ. http://www.naftemporiki.gr/video/1290201/gaza-tounel-palaistinion-anatinakse-to-israil
 17. Al Jazeera. (2017). Gaza vows to respond to Israeli air raids. http://www.aljazeera.com/news/2017/10/gaza-vows-respond-israeli-air-strikes-171031051951560.html
 18. Al Jazeera.(2017). Palestinian PM to visit Gaza for reconciliation talks. http://www.aljazeera.com/news/2017/09/palestinian-pm-visit-gaza-reconciliation-talks-170918185600982.html
 19. (2017). Tens of thousands commemorate Arafat in Hamas-run Gaza. http://www.timesofisrael.com/tens-of-thousands-commemorate-arafat-in-hamas-run-gaza/
 20. The Guardian. (2017). Hamas presents new charter accepting a Palestine based on 1967 borders. https://www.theguardian.com/world/2017/may/01/hamas-new-charter-palestine-israel-1967-borders

 

Έχει περάσει αρκετός χρόνος (1 έτος) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

1 Comment

 1. ΠΑΝΟΣ Reply

  Παιδιά (γενικά) πολύ καλές οι προσπάθειές σας, στο σύνολό τους.
  Στο συγκεκριμένο άρθρο (Συμφωνία Hamas-Fatah) θα μπορούσε να διορθωθεί η φράση “ο προαναφερθέν χάρτης της Hamas” γιατί χτυπάει λίγο άσχημα.
  Ο προαναφερθείς χάρτης είναι το σωστό.
  Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest