Τα Τεστ Κοπώσεως των Τραπεζών

Τεστ Κοπώσεως, στην Ιατρική επιστήμη, είναι η διαδικασία αυτή κατά την όποια ένα σώμα δοκιμάζεται από κάποιες ασκήσεις, προκειμένου να διαγνωστεί η υγεία της καρδιάς του.   “Τραπεζικό τεστ αντοχής”,  ή  αλλιώς Stress Test, ονομάζεται η διαδικασία προσομοίωσης μελλοντικών και πιθανών ακραίων καταστάσεων στον τομέα της οικονομίας, προκείμενου να “διαγνωστεί η υγεία του τραπεζικού συστήματος “.  Μέσω της εφαρμογής των τεστ ελέγχεται η βιωσιμότητα των τραπεζικών συστημάτων, και αξιολογείται το εάν µία τράπεζα – ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα – έχει τα απαραίτητα μέσα (κεφάλαια) για να αντεπεξέλθει σε δυσμενείς και απρόβλεπτες εξελίξεις στην οικονόμα. Παράλληλα λειτουργεί προειδοποιητικά προς τις τράπεζες για οποιοδήποτε κίνδυνο μπορεί να απειλήσει την ισορροπία τους, καθιστώντας τις έτοιμες να αντιμετωπίσουν τυχόν αρνητικές συνέπειες.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής  Αρχής  Τραπεζών (European Bank Authority)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της άσκησης αντοχής. Την Τετάρτη 24.2.2016, έπειτα από ανακοίνωση, η ΕΑΤ  ξεκίνησε τις ασκήσεις αυτές για το έτος 2016. H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασικό της έργο αποτελεί η εξασφάλιση προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας στο σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, ενώ ανάμεσα στους στόχους της βρίσκεται η διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ένωση, και η διασφάλιση της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των Τραπεζών. Αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, το οποίο απαρτίζεται από τρεις εποπτικές αρχές: την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Η ΕΑΤ στις 24.2.2016  ανακοίνωσε τα ρίσκα και τους κινδύνους πάνω στα οποία θα βασιστούν οι ευρωπαϊκές τραπεζικές ασκήσεις αντοχής του 2016. Ο φόβος μιας οικονομικής ύφεσης – με σημαντικές επιπλοκές στην παγκόσμια οικονομία – βρίσκεται στο προσκήνιο.  Κάθε πιθανός κίνδυνος, που ίσως απειλήσει την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των τραπεζών, θα εφαρμοστεί  με την μορφή άσκησης. Τα δυσμενή σενάρια σχεδιάστηκαν  από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και, σύμφωνα με την αντίστοιχη έκθεση, οι τέσσερις  κίνδυνοι που  φαίνεται να  αντιπροσωπεύουν τις απειλές για τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα της Ένωσης είναι οι εξής: Α) η  έλλειψη ρευστότητας στις αγορές , Β) η άνοδος του κόστους χρηματοδότησης των Τραπεζών , Γ) η  κερδοφορία των τραπεζών  σε χαμηλά επίπεδα και Δ) το  σκιώδες τραπεζικό σύστημα το οποίο δημιουργεί ένα μη ασφαλές πεδίο για  τις αγορές.  Ακόμη είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τα  δυσμενή σενάρια προβλέπουν μια απόκλιση του ΑΕΠ της Ένωσης  από την αρχική τιμή, κατά 3,1% το 2016, 6,3% το 2017 και 7,1% το 2018.

Πως λειτουργεί το Stress Test

Μετά την ανάλυση της έκθεσης σεναρίων, ακολουθούν οι μηχανικές δοκιμές πίεσης, εφαρμόζεται ο υποτιθέμενος κίνδυνος, και παρατηρείται η αντίδραση του τραπεζικού συστήματος. Στην ουσία αξιολογείται εάν, για παράδειγμα, μια Τράπεζα Α μπορεί να αντεπεξέλθει σε μια πιθανή ύφεση της οικονομίας. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, πρέπει να γίνει αξιολόγηση και, στη συνέχεια, ρύθμιση του μηχανισμού της, ούτως ώστε να μπορέσει να το αντιμετωπίσει.

Τα τεστ αντοχής από το 2016 και μετά θα διεξάγονται κάθε 2 χρόνια, ενώ το τελευταίο πραγματοποιήθηκε το 2014. Το stress test του 2014 αφορούσε την αντοχή των τραπεζών κάτω από τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, με τους βασικούς κινδύνους να αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο αδυναμίας του Δημοσίου, και το κόστος χρηματοδότησης. Κύριος στόχος ήταν κάλυψη των κεφαλαιακών ελλειμμάτων, με τη συμμετοχή 130 τραπεζών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 25 απέτυχαν, ενώ οι 105 πέρασαν με επιτυχία το τεστ – ανάμεσά τους και η Alpha Bank.

Η πρόκληση των Ευρωπαϊκών Τραπεζών

Το Stress Test 2016 απευθύνεται σε 51  Τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύρια αφορμή φαίνεται να αποτελεί η ανησυχία που έχει ξεσπάσει για την Παγκόσμια Οικονομία – και κατ’επέκταση για τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Η Οικονομία κινείται με σπασμωδικούς ρυθμούς, ενώ οι κλυδωνισμοί στην αγορά αποτελούν το βασικό παράγοντα που οδήγησε τις μετοχές σε μια ‘βουτιά στο κενό’, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε ασφαλέστερα οικονομικά εδάφη, χτυπώντας με τον τρόπο αυτό το τραπεζικό σύστημα.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δημιουργούν μια πρόκληση για τις Τράπεζες, καθώς μειώνουν τη ρευστότητα, τη δυνατότητα δανεισμού, αλλά και την κερδοφορία των τραπεζών. Μάλιστα τα αρνητικά επιτόκια που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία των τραπεζών, παρόλο που δεν συμπεριλαμβάνονται στα σενάρια του Test. Επιπροσθέτως, η πτώση της τιμής του πετρελαίου οδηγεί σε μη εξυπηρέτηση των δανείων προς τις Τράπεζες, και αυτό – κατ’ επέκταση – αφήνει τις Τράπεζες εκτεθειμένες, ενώ οι αντιδράσεις που προκύπτουν από αυτή τη σχέση είναι επικίνδυνες για την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας και τα εμπορεύματα.

Η συμμετοχή της Ελλάδας

Η Εθνική Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος αρχικά ήταν στη λίστα με τις υπό αξιολόγηση τράπεζες. Όμως λόγω της κατάστασης που επικρατούσε το Φθινόπωρο του 2015, και εν όψει της ανακεφαλαιοποίησης τους, διεξήχθη εκτάκτως ο έλεγχος τότε και, επομένως, τελικά δεν θα συμμετάσχει. Μάλιστα  η φήμη – και μόνο – περί συμμετοχής της Ελλάδας στο τεστ αντοχής ήταν αρκετή για να οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση των μετοχών πριν από λίγες ημέρες.

Επικείμενα αποτελέσματα

Το τεστ αντοχής θα καλύψει περισσότερο από το 70% του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι βέβαια περιμένουν την απάντηση, η οποία θα είναι καίριας σημασίας και θα ανταποκρίνεται στο ερώτημα για το εάν και κατά πόσο οι τράπεζες μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιο οικονομικό ‘σοκ’. Ακόμη – σύμφωνα με εκτιμήσεις – στο μέλλον, μέσω του ελέγχου αυτού, θα μπορούν οι εποπτικές αρχές να διαβεβαιώνονται σχετικά με το βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών. Τέλος, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων πρόκειται να ανακοινωθούν στις αρχές του τρίτου τριμήνου του  2016.

Έχει περάσει αρκετός χρόνος (4 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest