Allons enfants de la Patrie! – Σχολιασμός περί του δεύτερου γύρου

Αναμφίβολα, ο πρώτος γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών ανέδειξε ως πρωτοστάτες τους -μέχρι πρότινος- χαμηλών προσδοκιών υποψηφίους, καθώς η συντηρητική δεξιά και κεντροδεξιά αποτέλεσαν τους μεγάλους ηττημένους. Νικητές στέφθηκαν η ακροδεξιά Marine Le Pen, με ποσοστό  21,3%, καθώς και ο ανεξάρτητος πρώην υπουργός οικονομικών, Emmanuel Macron, με 24,01%. Το εν λόγω γεγονός έδωσε έναν άλλο προσανατολισμό στη γαλλική πολιτική πραγματικότητα.

Οι ηττημένοι του πρώτου γύρου, Melanchon και Fillon

Ποιοι παράγοντες, ωστόσο, θα κρίνουν τον τελικό νικητή εν όψει του δεύτερου εκλογικού γύρου στις 7 Μαΐου, και ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνιστούν το προφίλ κάθε υποψηφίου;

Αρχικά, αξίζει να υπογραμμιστεί πως κάθε προεκλογική εκστρατεία παρομοιάζεται ως ένα μαύρο κουτί, το οποίο δομείται στη βάση εισροών και εκροών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνία, τόσο η προεκλογική καμπάνια, όσο και η κοινωνία (δηλαδή το εν δυνάμει ποσοστό των ψηφοφόρων) βρίσκονται σε διαδικασία πλήρους ανατροφοδότησης. Αυτό συμβαίνει διότι, αφενός, η πρώτη διαμορφώνεται με βάση την περιρρέουσα κοινωνική ατμόσφαιρα και, αφετέρου, η δεύτερη αντιδρά στις αντίστοιχες πολιτικές εξαγγελίες.

Η συνεχής αυτή διαλεκτική μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού σχεδιασμού κρίνει απαραίτητη τη μελέτη παραμέτρων που χαρακτηρίζουν εν συνόλω τη γαλλική πραγματικότητα. Αναντίρρητα, το μουσουλμανικό στοιχείο αποτελεί τα τελευταία χρόνια ποιοτικό πληθυσμιακό στοιχείο της χώρας του Διαφωτισμού, καθώς συνολικά αποτιμάται σε 5 εκατομμύρια – αριθμός μεγαλύτερος από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο γαλλικός πληθυσμός -ύστερα από τα πέντε τρομοκρατικά χτυπήματα που μεσολαβήσαν από το 2014 έως σήμερα- πιστεύει, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, ότι η ενσωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού στην κοινωνία έχει αισθητά αποτύχει. Συνέπεια των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι το 38% του συνολικού πληθυσμού ανησυχεί για την επέκταση της μουσουλμανικής θρησκείας στο εσωτερικό της χώρας. Άλλωστε ήδη από το 2007, οι Γάλλοι, σε ποσοστό 76%, προβληματίζονταν για την άνοδο του ισλαμικού εξτρεμισμού. Ας μη ξεχνάμε πως τα προαναφερόμενα έχουν δημιουργήσει μια αμφίβολη σχέση μεταξύ της ελευθερίας και της ασφάλειας, καθώς το υπάρχον αίσθημα φόβου των πολιτών επιτάσσει μεγαλύτερη αστυνόμευση στους δρόμους των μεγαλουπόλεων. Επιπρόσθετα, οι κοινωνικές δομές έχουν υποστεί μια σχετική διάβρωση – ενδεχομένως, όμοια με εκείνη κατά την προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ. Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 10% (στοιχεία Ιανουαρίου 2017) και, συνακόλουθα, η αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας, μέσω της διόγκωσης των διαζυγίων στο 40% τις τελευταίες δεκαετίες, συνηγορούν σ΄ αυτήν την κοινωνική κατάπτωση.

Έπειτα από την ποιοτική ανάλυση του γαλλικού εκλογικού σώματος, χρήζουν ανάλυσης τα χαρακτηριστικά των δύο υποψηφίων. Ξεκινώντας από την Le Pen, παρατηρούμε πως η στρατηγική της ρητορικής της αποτυπώνεται στο δίπολο “εμείς” και “οι άλλοι”. Η ίδια καλείται να υπερασπιστεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των Γάλλων πολιτών, δαιμονοποιώντας την ετερότητα, η οποία προσωποποιείται στο μουσουλμανικό στοιχείο. Μάλιστα, η εν λόγω θέση ισχυροποιήθηκε μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία οδήγησαν στην περιρρέουσα φοβική ατμόσφαιρα της Γαλλίας. Όπως προκύπτει, η χώρα ουσιαστικά ζει στην εποχή της “φαινομενικής ελευθερίας”, γεγονός που καθιστά ευάλωτο το εκλογικό σώμα στον λαϊκισμό. Με αυτόν τον τρόπο, η Le Pen δομεί την προεκλογική της εκστρατεία -όπως γίνεται ήδη αντιληπτό από το τηλεοπτικό της σποτ- στα ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης (ισότητα, αδελφοσύνη και ελευθερία) και στο “όνομα του λαού” (“Au nom de peuple”). Συγκεκριμένα, το πολιτικό της πρόγραμμα στηρίζεται στην ισότητα, καθώς η υποψήφια αποσκοπεί στην εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων στον εργασιακό τομέα. Το γεγονός ότι είναι γυναίκα τροφοδοτεί αυτήν την κατεύθυνση. Η αδελφοσύνη και η ελευθερία φαίνεται να μπορούν να επιτευχθούν διττά, καθώς η περιστολή του μουσουλμανικού πληθυσμού θα ενώσει όλες τις κοινωνικές ομάδες στη Γαλλία, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, ένα αίσθημα πραγματικής ανεξαρτησίας.

H Le Pen αγωνίζεται στο ”όνομα του λαού”.

Αναφορικά με την πορεία του Εθνικού Μετώπου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, χαρακτηρίζεται αξιοσημείωτο το ποσοστό που έλαβε, καθώς είχε προηγηθεί ένα αρκετά μεγάλο διάστημα αρνητικής διαφήμισης προς το πρόσωπο της Le Pen. Το εν λόγω ποσοστό αποδεικνύει, για μία ακόμη φορά, πως η αρνητική διαφήμιση μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά. Ωστόσο, στο δεύτερο γύρο καλείται να συσπειρώσει την εκλογική της βάση (η οποία αποτελείται κυρίως από την εργατική τάξη, τους χωρικούς, καθώς και τους νεότερους ψηφοφόρους) και, ταυτόχρονα, να κινητοποιήσει τους συνταξιούχους και τους πανεπιστημιακά μορφωμένους, οι οποίοι διατυπώνουν αντιρρήσεις για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος που θα αφορά στην έξοδο από την ΕΕ. Επιπλέον, η Γαλλίδα υποψήφια θα πρέπει να στοχεύσει στους συντηρητικούς ψηφοφόρους του Fillon. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι είναι πιθανόν να λάβει τη στήριξη μερίδας των υποστηρικτών του Melenchon (ριζοσπαστική αριστερά), καθώς υπάρχει η τάση τα άκρα να υποστηρίζουν τα αντίπαλα πολιτικά άκρα, όταν ο εκπρόσωπος του ενός κόμματος βρίσκεται στους ηττημένους.

Το κίνημά ”Μπροστά” του Emmanuel Macron.

Το αντίπαλο δέος της Le Pen εκπροσωπεί ο Emmanuel Macron, ο ανεξάρτητος ψηφοφόρος με το κίνημα “En marche”(“Μπροστά”), το οποίο ιδρύθηκε πριν ένα χρόνο. Χαρακτηριστικά του πολιτικού προγράμματος του εν λόγω κινήματος αποτελούν η ισότητα και ο πατριωτισμός, ενώ, παράλληλα, ο Emmanuel Macron παρουσιάζεται ως υπέρμαχος της παγκοσμιοποίησης. Για εκείνον, η πολιτική αποτελεί ένα “ρυθμιζόμενο επάγγελμα” -γεγονός που αναδεικνύει το πραγματιστικό του προφίλ-, ενώ ο πολιτικός προσανατολισμός του είναι φανερά επηρεασμένος από τις φιλοσοφικές σπουδές του. Όσον αφορά την εκλογική του βάση, εκείνη αποτελείται κυρίως από φιλελεύθερους και σοσιαλιστές ψηφοφόρους, αντλώντας με αυτόν τον τρόπο ψηφοφόρους από μεγάλη μερίδα Γάλλων πολιτών. Την παραπάνω άποψη αντικατοπτρίζει το ποσοστό 62%, που φαίνεται να συγκεντρώνει ο Emmanuel Macron στο δεύτερο γύρο, σύμφωνα με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Η δημοτικότητά του στηρίζεται στο νεαρό της ηλικίας του, στην πολιτική του απειρία, καθώς και στο επαναστατικό προφίλ του, το οποίο διαμορφώνεται με τη μέχρι πρότινος στάση ζωής του. Το ρομαντικό του ειδύλλιο με την κατά 25 χρόνια μεγαλύτερη δασκάλα του, και νυν σύζυγό του, δεν διαμορφώνει την καθιερωμένη εικόνα ενός σημερινού πολιτικού. Στο παρελθόν, κατά τη θητεία του ως υπουργός οικονομικών, το 2014, είχε κατηγορηθεί ως ζηλωτής σε κοστούμι σοσιαλιστή από μέλη της ίδιας της κυβέρνησης Hollande, γι’ αυτό και παραιτήθηκε από το αξίωμα. Ωστόσο, οι τότε αντίμαχοί του είναι εκείνοι που τάσσονται σήμερα υπέρ του, και καλούν τους πολίτες να τον υποστηρίξουν, προκειμένου να ανατρέψουν την άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα. Εκτιμάται ότι μια μελλοντική κυβέρνηση Macron είτε θα κινηθεί πολιτικά κοντά στη γερμανική γραμμή, είτε θα διατηρήσει την υφιστάμενη γαλλική πολιτική κατεύθυνση.

Η, κατά 25 χρόνια μεγαλύτερη, σύζυγος του Emanuel Macron, Brigitte Trogneux.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών, όπως αποτυπώνονται από τον ξένο τύπο, φαίνεται να ταρακούνησαν τη Γαλλία (μέσω της κατατρόπωσης της πρώην γαλλικής ελίτ και, συνακόλουθα, του François Fillon), σχεδόν εξισώνοντας δύο αντίπαλες -και ασύμβατες μεταξύ τους- φιγούρες, προσδίδοντας, έτσι, νέο αέρα στο πολιτικό κατεστημένο.

Εν κατακλείδι, ο προσανατολισμός της Γαλλίας σε μια εθνικιστική προσέγγιση του διεθνούς συστήματος, ή στην ήδη υπάρχουσα πλουραλιστική μορφή του, θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες και το όραμα των πολιτών.

Πηγές:

  1. Just Landed. (2015). Marriage & Divorce in France. [online] Available at: https://www.justlanded.com/english/France/Articles/Visas-Permits/Marriage-Divorce-in-France [Accessed 3 May 2017].
  2. Tradingeconomics.com. (2017). France Unemployment Rate | 1996-2017. [online] Available at: http://www.tradingeconomics.com/france/unemployment-rate [Accessed 3 May 2017].
  3. Sheftalovich, Z. (2017). How Europe’s press reacted to France’s presidential election. [online] Politico. Available at: http://www.politico.eu/article/how-europes-press-reacted-to-frances-presidential-election/?utm_content=buffer633cb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer [Accessed 3 May 2017].
  4. Briançon, P. (2017). The Macron moment. [online] Politico. Available at: http://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-moment-french-economy-minister/ [Accessed 3 May 2017].
  5. Briançon, P., Vinocur, N., Baume, M. and Ariès, Q. (2017). Macron, Le Pen face off for French presidency. [online] Politico. Available at: http://www.politico.eu/article/french-election-result-emmanuel-macron-marine-le-pen-projection/?utm_content=buffer32db8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer [Accessed 3 May 2017].
  6. Vinocur, N. (2017). Le Pen: Election runoff is battle for soul of France. [online] Politico. Available at: http://www.politico.eu/article/le-pen-election-runoff-is-battle-for-soul-of-france-french-election-marine-le-pen-national-front/?utm_content=buffer811c2&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer [Accessed 3 May 2017].
  7. Allen, J. (2006). The French-Muslim Connection. [online] Pew Research Center. Available at: http://www.pewresearch.org/2006/08/17/the-frenchmuslim-connection/ [Accessed 3 May 2017].
  8. Heimlich, R. (2017). French Concern About Islamic Extremism. [online] Pew Research Center. Available at: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2007/05/03/french-concern-about-islamic-extremism/ [Accessed 3 May 2017].
  9. Φίλης, Κ. (2017). Η πολιτική Μακρόν βρίσκεται πιο κοντά στο Βερολίνο. [online] CrashOnline.gr. Available at: http://www.crashonline.gr/%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%BF-crashonline-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8C%CE%BD/ [Accessed 3 May 2017].
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (4 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest