Δικαιώματα της ΛΟΑΤ+ κοινότητας και Μαλαισία: Ένα βήμα πίσω;

Στον 21ο αιώνα, η πορεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, ο σεβασμός απέναντι στην ελευθερία λόγου και στην ελευθερία έκφρασης και συνείδησης φαίνεται να έχουν σημειώσει πρόοδο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές της γης, άνθρωποι που ανήκουν στην ΛΟΑΤ+ κοινότητα αντιμετωπίζονται διαφορετικά -έως και ρατσιστικά-, με αποτέλεσμα να θεωρούνται μειονότητα, και όχι ενσωματωμένο τμήμα της κοινωνίας.…

Read more

Η Αρχή της ίσης αμοιβής: Η πρωτοπορία της Ισλανδίας

Παρά τους ατέρμονους και ακατάπαυστους συλλογικούς αγώνες που έχουν σημειωθεί στην ιστορία με σκοπό τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών και αξιοπρέπειας στο εργασιακό περιβάλλον, και παρά των όποιων κεκτημένων, πολλά είναι εκείνα που δυσαρεστούν τους εργαζομένους ανά την υφήλιο, ανεξαρτήτως του γεγονότος πως ό,τι διεκδικείται από την εκάστοτε εργατική τάξη, ποικίλλει μεταξύ των χωρών δράσης αυτής.…

Read more

Η ισότητα των φύλων σχετικά με την υποχρεωτική στρατολόγηση: Η μοναδική περίπτωση του Ισραήλ

Τα τελευταία χρόνια, ο βαθμός ενσωμάτωσης των γυναικών στο στρατό συνδέεται με το βαθμό επίτευξης της ισότητας των φύλων σε μια κοινωνία, αντανακλώντας την πολιτική και κοινωνική σημειωθείσα πρόοδο. Το παράδειγμα του Ισραήλ είναι μοναδικό, υπό την έννοια ότι οι ισραηλινές γυναίκες στρατολογούνται υποχρεωτικά, ήδη από την ίδρυση του εν λόγω Κράτους. Το Ισραήλ, λοιπόν, χρησιμεύει…

Read more

Αντισύλληψη: Ένα Δικαίωμα Υπό Αμερικανική Αμφισβήτηση

Οι συνεχείς εξελίξεις -ιδίως στην Αμερική- που σχετίζονται με την αντισύλληψη και το δικαίωμα κάθε γυναίκας να επιλέξει τη μέθοδο που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της έχουν εγείρει ποικίλα ερωτηματικά, τόσο στους ειδικούς, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Στόχος του εν λόγω άρθρου είναι να παρουσιάσει την άρρηκτη σύνδεση της αντισύλληψης με το δικαίωμα της αναπαραγωγής…

Read more

Ειρηνευτικές Δυνάμεις του ΟΗΕ: μια ελπίδα ειρήνης σ’ έναν κόσμο πολέμου

Είναι παγκοίνως δεκτό ότι ο πόλεμος είναι η απαξίωση του ανθρώπινου πνεύματος και πολιτισμού – της ανθρωπότητας στον πυρήνα της. Η φύση αυτή του πολέμου φανερώθηκε σε όλο της το μεγαλείο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, με τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους. Για τον τερματισμό των πολέμων αυτών, καθώς και την αντιμετώπιση των χιλιάδων υλικών ζημιών και…

Read more

Το μέτωπο των δημοσιογράφων στον Μεξικανικό Πόλεμο κατά των Ναρκωτικών

Σε όλες τις συρράξεις υφίσταται η διάκριση μεταξύ δύο μετώπων: συνηθέστερα, σε επιτεθέντες και επιτιθέμενους. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζεται ένα -αμέτοχο στη σύρραξη- τμήμα του λαού, ως άμαχος πληθυσμός. Σπανιότερη, όμως, είναι η αναγνώριση μίας πολύ μικρής ομάδας ανθρώπων οι οποίοι, αν και δεν οπλοφορούν συμβατικά, συμμετέχουν στη σύγκρουση, και βρίσκονται συχνά σε θέση να κοιτάζουν την…

Read more

Βιαστές, σύζυγοι και αθώοι

Η εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και των ιδεολογικών πεποιθήσεων ανά τον κόσμο, έχει πάρει μια τέτοια τροπή, ώστε να είμαστε σε θέση σήμερα να καταδικάζουμε σθεναρά πρακτικές που ξεκάθαρα αντικρούουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσωπικότητα. Έχοντας κατακτήσει έναν επαρκή -σε πολλά επίπεδα- βαθμό προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είμαστε σήμερα σε θέση να διακρίνουμε τις…

Read more

Συμβούλιο Ασφαλείας και Ανθρώπινα Δικαιώματα: Σύγκρουση ή Αλληλεπίδραση;

Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, κρατούσα ήταν η άποψη ότι μόνα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου ήταν τα κράτη. Τα κυρίαρχα κράτη, όντας ισότιμα μεταξύ τους, μπορούσαν να δεσμευτούν μόνον ιδία βουλήσει, μέσω των διμερών ή πολυμερών συνθηκών που υπέγραφαν τα αρμόδια όργανά τους. Τα άτομα -οι υπήκοοι των κυρίαρχων κρατών- δεν είχαν δικαιώματα και υποχρεώσεις…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest