Η πρόσβαση στο νερό, αφορμή για πόλεμο;

Αυτό το άρθρο είναι το 1ο μέρος από τα 1 με τίτλο: Water Conflicts

Παρ’ όλο που, από την αρχαιότητα μέχρι τα σύγχρονα κράτη του 21ου αιώνα,  η ιστορία έχει αποδείξει ότι η ανάπτυξη των υδάτινων πόρων αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη των ανθρωπίνων κοινωνιών, από τον εκτιμώμενο συνολικό όγκο νερού στη γη, μόνο το 2,5% (1,4 δισ. Km³) του συνολικού όγκου είναι γλυκό (fresh water). Από…

Read more

Συμφωνία Ιράκ-Κίνας: Εξόρυξη πετρελαίου και δημιουργία αγωγού στο Ιράκ

Το Ιράκ, κατά τις τελευταίες ημέρες του προηγούμενου έτους, συνήψε συμφωνία με την κρατική κινεζική εταιρία πετρελαίων, Zhenhua Oil, για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Η συμφωνία αφορούσε την ανάπτυξη του νοτίου τμήματος της περιοχής γεωτρήσεων ανατολικά της Βαγδάτης (East Baghdad oil field). Ειδικότερα, η Βαγδάτη ενδιαφέρεται για την αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου στο συγκεκριμένο σημείο…

Read more

Βιοκαύσιμα: μια “πράσινη” λύση έναντι στα ορυκτά καύσιμα

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η κλιματική αλλαγή του πλανήτη, αλλά και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής της βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινότητας. Ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια, η προσπάθεια για παύση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του πλανήτη και για πιθανή ανάκαμψή του έχουν εντατικοποιηθεί και επεκταθεί σε κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας. Ως σημαντικότεροι στόχοι…

Read more

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση και ενεργειακή ασφάλεια: Πώς η Ελλάδα παραμένει ασφαλής

Ένας από τους βασικούς στόχους της εφαρμογής του σχεδίου της Commission για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης (Energy Union) αποτελεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των Ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με την Eurostat, η ΕΕ εισάγει το 54% της ενέργειας που καταναλώνει και, πιο συγκεκριμένα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου (88,8%) και…

Read more

Οι άγνωστες πτυχές των καλλιεργειών άνθρακα

Με την υπογραφή της Συνθήκης του Παρισιού (Paris Agreement) που έλαβε χώρα το 2015, όλες οι χώρες που συμμετείχαν αποφάσισαν από κοινού να καταβάλουν προσπάθεια, προκειμένου να διατηρήσουν τη μέση παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε ένα επίπεδο κάτω των 2 βαθμών Κελσίου. Δεσμεύτηκαν, δε, να προβούν σε ενέργειες, προκειμένου η παραπάνω θερμοκρασία να…

Read more

COP23 στη Βόννη: H κλιματική αλλαγή ξανά στο επίκεντρο

Η 23η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) για την Κλιματική Αλλαγή -γνωστή και ως COP23- διεξήχθη στη Βόννη της Γερμανίας στις 6-17 Νοεμβρίου 2017. Η Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή αποτέλεσε το κεντρικό ζήτημα της Διάσκεψης, σε συνάρτηση με την επίτευξη του στόχου για μείωση της θερμοκρασίας περισσότερο από 2°C. Την προεδρία, δε, είχε…

Read more

Συρία και Νικαράγουα στο παιχνίδι της Κλιματικής Αλλαγής

Η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή αποτελεί την πρώτη οικουμενική και νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, που επιτεύχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2015 στο Παρίσι. Αποτελεί ένα σχέδιο δράσης που έχει ως στόχο τον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων και, κυρίως, του διοξειδίου του άνθρακα, έτσι ώστε να περιοριστεί η άνοδος…

Read more

Ο Trump, η πυρηνική συμφωνία του Ιράν και οι επιπτώσεις στο πετρέλαιο

H συμφωνία που συνήφθη το 2015 (The Joint Comprehensive Plan of Action) μεταξύ των P5+1 (Η.Π.Α., Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Κίνα, Γερμανία) και Ιράν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα διπλωματικά επιτεύγματα της προεδρίας Obama, προσφέροντας σημαντικά οφέλη. Αρχικά, εξομάλυνε τις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών -οι οποίες ήταν άκρως εχθρικές κατά τα προηγούμενα χρόνια-,…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest