Drones και προστασία του περιβάλλοντος

Source: Smithsonian Ocean Portal

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει επιστρατεύσει μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα -a.k.a. drones- για την αποτελεσματικότερη προστασία των δασών της ελληνικής επικράτειας. Η κίνηση αυτή του Υπουργείου αποσκοπεί στην αποτροπή και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς και στην πρόληψη της παραβατικότητας. Πέραν της σχετικής πρωτοβουλίας του ελληνικού Υ.Π.Ε.Ν., ανάλογη χρήση των drones λαμβάνει χώρα σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την Karen Joyce, επιστήμονα στο Cook University της Αυστραλίας, η τεχνολογία των drones έχει συμβάλει στην εξέλιξη της περιβαλλοντικής επιστήμης, καθώς και στη διευκόλυνση των ερευνών στο φυσικό περιβάλλον. Επί παραδείγματι, η εξερεύνηση των λεγόμενων μανγκρόβιων περιοχών -δηλαδή εκτάσεων δένδρων ή θάμνων που αναπτύσσονται σε παλιρροϊκούς (κυρίως τροπικούς) παράκτιους βάλτους, έχοντας πολυάριθμες περιπλεγμένες ρίζες που μεγαλώνουν υπεργείως, και σχηματίζουν πυκνές συστάδες- καθίσταται ευκολότερη χάρη στη χρήση των drones. Στην προαναφερθείσα περίπτωση, τα drones παρέχουν πληροφορίες στους ερευνητές για την ανάπτυξη των μανγκρόβιων περιοχών, διότι η προσέγγισή τους από ανθρώπους αποτελεί ιδιαίτερα δυσχερές έργο, εξ’ αιτίας της μυρωδιάς που αναδύεται από τις περιπλεγμένες ρίζες των δένδρων ή θάμνων, αλλά και της ύπαρξης κροκοδείλων που κατοικούν κοντά στις συστάδες.

Τι είναι τα drones;

Πρόκειται για μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα που ελέγχονται είτε από κάποιον απομακρυσμένο χειριστή, είτε αυτόνομα ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο σχέδιο πτήσης. Είναι δυνατόν να είναι πολυκόπτερα (τρικόπτερα, τετρακόπτερα, εξακόπτερα, κ.o.κ.) ή και αεροπλάνα.

Ορισμένοι με τον όρο “drones” αναφέρονται σε οποιοδήποτε μη επανδρωμένο όχημα που ελέγχεται από απόσταση ή βάσει ενός προκαθορισμένου σχεδίου, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου δραστηριοποιείται, δηλαδή: α) την ξηρά: unmanned ground vehicles (UGVs), β) τη θάλασσα: unmanned marine vehicles (UMVs) και γ) τον αέρα: unmanned aerial vehicles (UAVs). Ωστόσο, κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο “drones” για τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα, διότι θεωρούν ότι η ονομασία τους παραπέμπει σε στρατιωτικές αποστολές. Στη σύγχρονη εποχή, δε, ο όρος “drones” αφορά κυρίως στα πολυκόπτερα – ήτοι τα τηλεχειριζόμενα ιπτάμενα οχήματα των οποίων η κίνηση και ευστάθεια στον αέρα οφείλεται στην ώθηση των κινητήρων τους.

Source: Wired

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τετρακόπτερο είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία πολυκοπτέρων. Διαθέτει τέσσερις κινητήρες, ο καθένας εκ των οποίων λειτουργεί με αντίθετη φορά από τον διπλανό του, και ελέγχει την κίνησή του αυξάνοντας και μειώνοντας τις στροφές των κινητήρων του. Αναφορικά με τις ιστορικές τους καταβολές, τα πρώτα πολεμικά drones -που δεν ήταν τετρακόπτερα- σχεδιάστηκαν από τις Η.Π.Α., ώστε να ανακαλύψουν που κρυβόταν ο Osama bin Laden. Ωστόσο, η πιο εκτεταμένη χρήση των drones αφορά στην εναέρια κάλυψη αθλητικών γεγονότων, συναυλιών και ποικίλων εκδηλώσεων. Στην Ελλάδα, o Κανονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΦΕΚ 3152/Β/30.9.2016) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017. Η δομή του Κανονισμού αυτού βασίζεται στις αρχές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Πώς μπορούν τα drones να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος;

H τεχνολογία των drones χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα από τους επιστήμονες και τους ερευνητές κατά τη διάρκεια των εργασιών τους για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Το μικρό τους μέγεθος και βάρος, σε συνάρτηση με τη δυνατότητα αποτελεσματικής και γρήγορης εναέριας απεικόνισης, καθώς και το χαμηλό κόστος με το οποίο κατορθώνουν τα παραπάνω, αποτελούν τα πλεονεκτήματα χρήσης των drones όσον αφορά στις τεχνικές εξερεύνησης και προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα απαντούν και στο ερώτημα “γιατί επιστρατεύονται όλο και συχνότερα από τους επιστήμονες;”. Ενδεικτικά, τα drones χρησιμοποιούνται για την καταμέτρηση των ζώων που διαβιούν σε έναν συγκεκριμένο τόπο -για παράδειγμα, των θηλαστικών-, όπως και για την ιχνηλασία μέσω της τριγωνομέτρησης – που αποτελεί μέθοδο καταμέτρησης ζώων. Η ταυτοποίηση διαφόρων ειδών φυτών, η χαρτογράφηση δασικών εκτάσεων, η προστασία της πανίδας, αλλά και ο έλεγχος της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των υδάτων εντάσσονται επίσης στους τομείς χρήσης των drones.

Επεξηγηματικά, τα drones δύνανται να εξοπλιστούν με βιντεοκάμερες, ραδιοεντοπιστές (radars) και υπέρυθρους θερμικούς αναλυτές δεδομένων, χάρη στο μικρό τους μέγεθος και βάρος. Η παραπάνω δυνατότητα εξοπλισμού σχετίζεται με τη γεωργία, καθώς τα drones μπορούν να παρακολουθούν τα χωράφια και τα ζώα των αγροτών, όπως και την προσβολή τους από παράσιτα, αλλά και να σχεδιάζουν ψηφιακούς χάρτες των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Επιπλέον, η χρήση παρασιτοκτόνων σε δύσβατες αγροτικές περιοχές -όπως σε λοφώδεις αμπελώνες- θα καταστεί εφικτή μέσω των drones, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας των Η.Π.Α. (Federal Aviation Administration). Συνεπώς, η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας αποσκοπεί στον έλεγχο της χρήσης παρασιτοκτόνων και, κατ’ επέκταση, στη μείωση της ποσότητας χημικών ουσιών στις καλλιέργειες.

Ο εξοπλισμός των drones με βιντεοκάμερες θα συμβάλει, ακόμη, στην προστασία της πανίδας, διότι θα είναι εφικτή η διατήρηση ενός αρχείου βίντεο των ειδών υπό εξαφάνιση, ώστε τα τελευταία να προστατεύονται από τους λαθροθήρες. Η ευκινησία και το μικρό μέγεθος των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα καθιστά ιδανικά για την παρακολούθηση ειδών υπό εξαφάνιση, αλλά και για τον εντοπισμό αυτών όταν αποδημούν. Τα πλάνα, δε, που απαθανατίζονται από drones μπορούν να χρησιμεύσουν ως εργαλείο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, ακόμη και στο πλαίσιο εκστρατειών που έλαβαν χώρα στο παρελθόν, χωρίς, όμως, να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη προσοχή.

Source: The Simulyze Blog

Επιπροσθέτως, η πυροπροστασία είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο τα drones κερδίζουν έδαφος καθημερινά, διότι ο σχεδιασμός τους ευνοεί την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση. Συγκεκριμένα, τα drones έχουν τη δυνατότητα, αφ’ ενός, να αποτρέψουν την έξαρση των πυρκαγιών σε μεγάλες εκτάσεις και, αφ’ ετέρου, να διευκολύνουν την τέλεση ελεγχόμενων καύσεων – για παράδειγμα, την καύση ξερών χόρτων σε ένα χωράφι. Η σχετική χρήση των drones είναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς αυτά δεν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, αλλά διαθέτουν ηλεκτρικούς κινητήρες που λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Κατά συνέπεια, δεν παράγουν υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, όπως συμβαίνει με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα που επιστρατεύονται για την κατάσβεση πυρκαγιών.

Καταληκτικά, η ικανότητα των drones να συλλέγουν δείγματα νερού, και να εντοπίζουν διαρροές πετρελαίου στα πλαίσια των ερευνών των οικολόγων για τη ρύπανση των υδάτινων πόρων, αποτελεί ένα ακόμη μέσο βοήθειας στην προστασία του περιβάλλοντος. Επί του παρόντος, υφίστανται κάποια drones που διεξάγουν μια βασική ανάλυση των δειγμάτων νερού που συλλέγουν, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο φόρτος εργασίας των ερευνητών, καθώς και τα ταξίδια που θα όφειλαν να κάνουν στις σχετικές υδάτινες εκτάσεις, ώστε να συγκεντρώσουν και να αναλύσουν τα εκάστοτε δείγματα νερού. Αντίστοιχα, σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα drones μπορούν να ταυτοποιήσουν και να ελέγξουν τις διαρροές μεθανίου στη βιομηχανία πετρελαίου και βενζίνης. Με άλλα λόγια, οι υπηρεσίες ελέγχου των βιομηχανιών μεταχειρίζονται τα drones ως ελεγκτές του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να διαπιστώσουν εάν τηρούνται οι διεθνείς και εθνικές νομοθεσίες για την ποιότητά του.

Source: Streamer.co.il

Η τεχνολογία των drones συνεχώς εξελίσσεται και βελτιώνεται, προκειμένου η χρήση τους να καταστεί πιο εύκολη και προσιτή για περισσότερες ομάδες πληθυσμού. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως εγείρονται ερωτήματα νομικής φύσεως που αφορούν στην ιδιωτικότητα -όπως, για παράδειγμα, όταν ένα drone ίπταται σε κοντινή απόσταση από έναν οικισμό, διότι ερευνά μια παρακείμενη περιοχή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος- και, ως εκ τούτου, ορισμένοι επιστήμονες αρνούνται να τα χρησιμοποιήσουν. Τίθεται, λοιπόν, το εξής ερώτημα: Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης drones πρέπει να υποχωρήσει έναντι των εγειρόμενων νομικών ζητημάτων;

Πηγές:

  1. BBC News. (2012). Drones: What are they and how do they work?. [online] Available at: http://www.bbc.com/news/world-south-asia-10713898 [Accessed 27 Jul. 2017].
  2. DrDrone.ca. (2016). How Drones Can Save Wildlife and Protect the Environment. [online] Available at: https://www.drdrone.ca/blogs/drone-news-drone-help-blog/how-drones-are-saving-the-environment [Accessed 27 Jul. 2017].
  3. Deutsche Welle. (2016). How drones are revolutionizing environmental science. [online] Available at: http://www.dw.com/en/how-drones-are-revolutionizing-environmental-science/a-19515857 [Accessed: 16 July 2017]
  4. Georgetown Environmental Law Review. (2017). The Sky’s the limit, literally: How drones can help protect the environment. [online] Available at: https://gelr.org/2017/02/21/the-skys-the-limit-literally-how-drones-can-help-protect-the-environment/ [Accessed: 16 July 2017]
  5. SenseFly. (2015). Drones for Environmental Protection and Conservation. [online] Available at: https://www.slideshare.net/senseFlyDrones/drones-for-environmental-protection-and-conservation-48947484 [Accessed: 16 July 2017]
  6. Green Agenda. (2016). Drones επιστρατεύει το ΥΠΕΝ για την πυροπροστασία. [online] Available at: https://greenagenda.gr/19802/ [Accessed: 16 July 2017]
  7. Lawspot. (2016). Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο για τις πτήσεις drones στην Ελλάδα. [online] Available at: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ayto-einai-nomiko-plaisio-gia-tis-ptiseis-drones-stin-ellada [Accessed: 16 July 2017]
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (4 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Η Θεοδώρα-Ηλιάνα Παπαχαραλάμπους είναι επί πτυχίω φοιτήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ομιλεί άριστα τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά), ενώ διαθέτει γνώσεις ιταλικών και ρουμανικών. Η διαμονή της στο Παρίσι με το πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ αποτελεί εφαλτήριο για να μάθει περισσότερες μελλοντικά. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και συνεδρίων, κυρίως διεθνούς και ευρωπαϊκής θεματολογίας, καθώς και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό προσομοιώσεων. Το ενδιαφέρον της τόσο για το διεθνές δίκαιο εμφαίνεται από τη συμμετοχή της σε δύο εικονικές δίκες ως μέλους της ομάδας της σχολής της και ως προπονήτριας, όσο και για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσω της ιδιότητας της ως μέλους της ομάδας Δημοσίων Σχέσεων της ένωσης ‘BETA e.V.’ (Bringing Europeans Together Association). Επιπροσθέτως, έχει κάνει πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση του «Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» του Υπουργείου Εξωτερικών και στη Δικηγορική Εταιρία POP & Partners στο Βουκουρέστι. Την περίοδο αυτή, κάνει πρακτική άσκηση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι εθελόντρια, αγαπάει τα βιβλία και τα ταξίδια. Συνηθίζει να επαναλαμβάνει τη φράση «Στη ζωή δεν υπάρχει ‘δε μπορώ’, υπάρχει μονάχα ‘δε θέλω’» και προσπαθεί να την εφαρμόζει. [email protected]

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest