Θέση:Προκήρυξη Θέσης Μεταπτυχιακού Ερευνητή (1)

Τίτλος Προκήρυξη Θέσης Μεταπτυχιακού Ερευνητή (1)
Κατηγορία Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Τοποθεσία Αθήνα
Περιγραφή Θέσης

Η Power Politics, σε συνεργασία με το Maritime and Seapower Analysis Group, προκηρύσσει την θέση ενός (1) ερευνητή για την θεματική “Θαλάσσια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Ο επιλεχθείς υποψήφιος θα ενταχθεί στην Ομάδα Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (ΔΙΣΑ) της Power Politics και θα αποτελέσει μέλος του Maritime and Seapower Analysis Group. Σκοπός του θα είναι η παραγωγή κειμένων επί της θεματικής και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, σεμινάρια και τεύχη.

Προϋποθέσεις
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτικές Επιστήμες, Ναυτιλιακά ή  Κυβερνοασφάλεια / Κυβερνοπόλεμος
– Δημοσιεύσεις και εμπειρία στην αρθρογραφία
– Επιθυμητή η παλαιότερη συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις

Αίτηση

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest