Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων

Related Categories

Κατάθεση Βιογραφικού, Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Τίτλος Ομάδα Ιστορία και Πολιτική των Βαλκανίων (ΒΑΛ) – Τμήμα Διπλωματία και Πολιτική – Τμήμα Θεσσαλονίκης
Κατηγορίες Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Περιγραφή Θέσης

Η θεματολογία της Ομάδας περιστρέφεται γύρω από την Ιστορία και την Πολιτική των Βαλκανικών κρατών και τον ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στην περιφέρεια, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Σύστημα. Παρουσιάζεται η μοναδικότητα κάθε βαλκανικού λαού, αναλύονται ιστορικές σχέσεις και συμπεριφορές, αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα Βαλκανικά κράτη αλλά και η σχέση τους με το υπόλοιπο Σύστημα με σκοπό την έρευνα του ρόλου και της εξέλιξης της Χερσονήσου υπό τις συνεχείς αλλαγές.

Κάθε ομάδα της Power Politics συμμετέχει στην ροή δημοσιεύσεων της σελίδας. Κάθε συντάκτης λαμβάνει μια ανάθεση (περίπου κάθε 5-6 εβδομάδες) και καλείται να έχει παραδώσει, στην διορία που αυτή ορίζει, το κείμενό του. Η θεματολογία του άρθρου αποτελεί προσωπική επιλογή του συντάκτη (στα πλαίσια της ομάδας που ανήκει), σε συνεννόηση με τον Συντονιστή της ομάδας του. Εξαιρετικά σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας, που λαμβάνουν χώρα μια φορά το μήνα. Αν το επιθυμούν, τα μέλη συμμετέχουν σε ομαδικές (ή με τη συμμετοχή περισσότερων ομάδων) Εργασίες και δράσεις επικαιρότητας, όπως άμεση ανταπόκριση (live feed) και δημοσίευση επίκαιρων άρθρων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις/ημερίδες που διοργανώνει η Power Politics.

Κριτήρια επιλογής ΒΑΛ

– 3ετής φοιτητής/τρια και άνω Βαλκανικών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων ή σχολής με συναφές αντικείμενο.
– Το δείγμα γραφής οφείλει να είναι βασισμένο στη θεματολογία της ομάδας.

Αίτηση


Τίτλος Ομάδα Δίκαιο και Ασφάλεια Εναερίου Χώρου και Διαστήματος (ΔΑΕΔ) – Τμήμα Δίκαιο, Κοινωνία και Πολιτισμός – Τμήμα Αθηνών
Κατηγορίες Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Περιγραφή Θέσης

Η θεματολογία της Ομάδας περιστρέφεται γύρω από ζητήματα που αφορούν το εφαρμοστέο δικαιικό σύστημα καθώς και τις διακρατικές σχέσεις και τις συνιστώσες της ασφάλειας που αναπτύσσονται τόσο στον εναέριο χώρο εντός και εκτός εδαφικής κυριαρχίας του εκάστοτε κράτους, όσο και στο χώρο του διαστήματος.

Κάθε ομάδα της Power Politics συμμετέχει στην ροή δημοσιεύσεων της σελίδας. Κάθε συντάκτης λαμβάνει μια ανάθεση (περίπου κάθε 5-6 εβδομάδες) και καλείται να έχει παραδώσει, στην διορία που αυτή ορίζει, το κείμενό του. Η θεματολογία του άρθρου αποτελεί προσωπική επιλογή του συντάκτη (στα πλαίσια της ομάδας που ανήκει), σε συνεννόηση με τον Συντονιστή της ομάδας του. Εξαιρετικά σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας, που λαμβάνουν χώρα μια φορά το μήνα. Αν το επιθυμούν, τα μέλη συμμετέχουν σε ομαδικές (ή με τη συμμετοχή περισσότερων ομάδων) Εργασίες και δράσεις επικαιρότητας, όπως άμεση ανταπόκριση (live feed) και δημοσίευση επίκαιρων άρθρων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις/ημερίδες που διοργανώνει η Power Politics.

Κριτήρια επιλογής ΔΑΕΔ

-3ετής φοιτητής/τρια και άνω Διεθνών Σχέσεων, Νομικής ή σχολής με συναφές αντικείμενο.
– Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα με παρόμοιο αντικείμενο θα θεωρηθεί προσόν.
– Το δείγμα γραφής οφείλει να είναι βασισμένο στη θεματολογία της ομάδας.

Αίτηση


Τίτλος Ομάδα Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (ΔΟΣ) – Τμήμα Διεθνείς Σχέσεις και Οικονομία (ΔΙΣΟ) – Τμήμα Αθηνών
Κατηγορίες Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Περιγραφή Θέσης

Η ομάδα ερευνά τη σύνδεση και το αντίκτυπο της Διεθνούς Οικονομίας, του εμπορίου και των αγορών στην πολιτική των κρατών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Αναλύεται ο ρόλος των υπερεθνικών θεσμών, των οικονομικών Ενώσεων και Επιτροπών καθώς και ο κομβικός ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων – όλων των ψηφίδων και των προεκτάσεων που συνθέτουν το σύγχρονο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο.

Κάθε ομάδα της Power Politics συμμετέχει στην ροή δημοσιεύσεων της σελίδας. Κάθε συντάκτης λαμβάνει μια ανάθεση (περίπου κάθε 5-6 εβδομάδες) και καλείται να έχει παραδώσει, στην διορία που αυτή ορίζει, το κείμενό του. Η θεματολογία του άρθρου αποτελεί προσωπική επιλογή του συντάκτη (στα πλαίσια της ομάδας που ανήκει), σε συνεννόηση με τον Συντονιστή της ομάδας του. Εξαιρετικά σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας, που λαμβάνουν χώρα μια φορά το μήνα. Αν το επιθυμούν, τα μέλη συμμετέχουν σε ομαδικές (ή με τη συμμετοχή περισσότερων ομάδων) Εργασίες και δράσεις επικαιρότητας, όπως άμεση ανταπόκριση (live feed) και δημοσίευση επίκαιρων άρθρων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εκδηλώσεις/ημερίδες που διοργανώνει η Power Politics.

Κριτήρια επιλογής ΔΟΣ

– 3ετής φοιτητής/τρια και άνω Διεθνών Σχέσεων (με κατεύθυνση προς τα οικονομικά), σχολής Οικονομικών ή άλλης σχολής με συνάφεια αντικειμένου.
– Το δείγμα γραφής οφείλει να είναι βασισμένο στη θεματολογία της ομάδας.

Αίτηση


Τίτλος Κατάθεση Βιογραφικού στην Power Politics
Κατηγορίες Κατάθεση Βιογραφικού, Προκηρύξεις Ερευνητικών Ομάδων
Περιγραφή Θέσης

Για την ένταξη σας σε κάποιο από τα ερευνητικά Τμήματα της Power Politics υποβάλετε:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πρόσφατο δείγμα γραφής (δημοσίευση ή πανεπιστημιακή εργασία)
 • Συνοδευτική επιστολή που θα περιγράφει τον λόγο επιλογής του Τμήματος και της Ομάδας.

Πληροφορίες

 • Όλες οι διαθέσιμες θέσεις στα Τμήματα δημοσιεύονται με την μορφή Προκήρυξης για συγκεκριμένες θέσεις και Ομάδες.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργή Προκήρυξη για την Ομάδα του ενδιαφέροντος σας, καταθέστε σε αυτή τη φόρμα το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις υπάρξει διαθεσιμότητα.
 • Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συμμετοχή σε Οργανωτική θέση για την οποία δεν υπάρχει ενεργή Προκήρυξη, καλείσθε να το αναφέρετε στη συνοδευτική επιστολή.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση για την λειτουργία των Τμημάτων επικοινωνήστε στο:

[email protected]

Για την κατάσταση της αίτησης σας επικοινωνήστε στο:

[email protected]

Δομή Τμημάτων Αθηνών

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Άμυνας και Ασφάλειας (ΔΙΣΑΑ)

 • Ομάδα Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας (ΔΙΣΑ)
 • Ομάδα Ιστορίας των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής (ΔΙΣΙ)
 • Ομάδα Άμυνας (ΑΜΝ)

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομίας (ΔΙΣΟ)

 • Ομάδα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ)
 • Ομάδα Οικονομίας και Ενέργειας (ΕΝΕ)

Τμήμα Δικαίου, Κοινωνίας και Πολιτισμού (ΔΙΚ)

 • Ομάδα Διεθνούς Δικαίου (ΔΙΔ)
 • Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κοινωνίας και Πολιτισμού (ΑΔΙΚΟΠ)

Τμήμα Διπλωματίας και Πολιτικής

 • Ομάδα Διπλωματίας και Πολιτικής (ΔΙΠ)

Δομή Τμημάτων Θεσσαλονίκης

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Άμυνας και Ασφάλειας (ΔΙΣΑΑ)

 • Ομάδα Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας (ΔΙΣΑ)

Τμήμα Δικαίου, Κοινωνίας και Πολιτισμού (ΔΙΚ)

 • Ομάδα Διεθνούς Δικαίου (ΔΙΔ)
Αίτηση


Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest