Προκηρύξεις Οργάνωσης

Related Categories

Προκηρύξεις Οργάνωσης
Τίτλος Συντονισμός Ερευνητικών Ομάδων
Κατηγορίες Προκηρύξεις Οργάνωσης
Περιγραφή Θέσης

Ο Συντονιστής ερευνητικής ομάδας στην Power Politics αναλαμβάνει την ομάδα (10-12 μέλη) με σκοπό την εκπλήρωση των ερευνητικών στόχων που έχουν τεθεί. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για κάθε τομέα και δραστηριότητα της ομάδας είτε αυτή αφορά την εσωτερική ή την εξωτερική λειτουργία (συμμετοχή σε ημερίδα που διοργανώνει η Power Politics, δράσεις εκτός του περιβάλλοντος της σελίδας κλπ).

Κριτήρια επιλογής Συντονιστή:

-Τελειόφοιτος φοιτητής/τρια και άνω στο αντικείμενο της ομάδας.
-Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιο ρόλο ή σε ακαδημαϊκή/ερευνητική δραστηριότητα.
-Να διαθέτει, πέραν του ακαδημαϊκού χαρακτήρα, την προσωπικότητα για την ανάληψη θέσης ευθύνης που απαιτεί αποτελέσματα και διαχείριση καταστάσεων σε συνθήκες πίεσης.
-Να διαθέτει το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του και την κάλυψη των αναγκών της ομάδας του.
-Να διαπνέεται από ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας.

Η συμμετοχή στην Οργάνωση της Power Politics είναι εθελοντική και παρέχεται βεβαίωση στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Ανοιχτές θέσεις :

Τμήμα Διεθνείς Σχέσεις, Άμυνα και Ασφάλεια (ΔΙΣΑΑ), Ομάδα Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής (ΔΙΣΙ), Τμήμα Αθηνών.

Τμήμα Δίκαιο, Κοινωνία και Πολιτισμός (ΔΙΚ), Ομάδα Δίκαιο και Ασφάλεια Εναερίου Χώρου και Διαστήματος (ΔΑΕΔ), Τμήμα Αθηνών.

– Τμήμα Διεθνείς Σχέσεις και Οικονομία (ΔΙΣΟ), Ομάδα Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (ΔΟΣ), Τμήμα Αθηνών.

– Τμήμα Διπλωματία και Πολιτική (ΔΙΠ), Ομάδα Ιστορίας και Πολιτικής των Βαλκανίων (ΒΑΛ), Τμήμα Θεσσαλονίκης.

Αίτηση


Τίτλος Τμήμα Τεχνικού Edit
Κατηγορίες Προκηρύξεις Οργάνωσης
Περιγραφή Θέσης

Συμμετοχή στο Τεχνικό Τμήμα της Power Politics:

-2ετής φοιτητής/τρια και άνω Πληροφορικής ή αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο.
– Άριστη γνώση MS Office.
– Η γνώση της πλατφόρμας του WordPress θα θεωρηθεί προσόν.
– Γνώσεις design θα θεωρηθούν προσόν.

Η συμμετοχή στο Τμήμα είναι εθελοντική και παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Αρ. Θέσεων: 5

Αίτηση


Τίτλος Τμήμα Φιλολογικού Edit
Κατηγορίες Προκηρύξεις Οργάνωσης
Τοποθεσία Αθήνα
Περιγραφή Θέσης

Συμμετοχή στο Τμήμα Επιμέλειας Κειμένων της Power Politics:

-3ετης φοιτητής/τρια και άνω Φιλολογίας, σχολής με συνάφεια ή με εμπειρία στο χώρο.
– Άριστη γνώση MS Office.
-Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί προσόν.

Η συμμετοχή στο Τμήμα είναι εθελοντική και παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Αρ. Θέσεων: 5

Αίτηση


Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest