Ορίζοντας την τρομοκρατία

Αυτό το άρθρο είναι το 1ο μέρος από τα 3 με τίτλο: Ανάλυση του Φαινομένου της Τρομοκρατίας

Η άσκηση βίας με πολιτικά κίνητρα αποτελεί ένα παλαιό κοινωνικό φαινόμενο. Τα εν λόγω κίνητρα εδράζονται στη διεκδίκηση εθνικής, θρησκευτικής ή κοινωνικής ελευθερίας, στην αποκατάσταση κοινωνικών αδικιών, στην εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων, στην επιβολή θρησκευτικών ή εθνοτικών ομάδων επί άλλων, αλλά και στην επιδίωξη πραγμάτωσης ιδεολογικών ή θρησκευτικών “μεσσιανισμών”. Οι δε βίαιες αυτές πράξεις διακρίνονται και χαρακτηρίζονται…

Read more

Τρομοκρατία: Μια διαχρονική αόρατη απειλή

Αυτό το άρθρο είναι το 2ο μέρος από τα 3 με τίτλο: Ανάλυση του Φαινομένου της Τρομοκρατίας

Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει πως οι ανθρώπινες κοινωνίες αντιμετώπισαν ζητήματα ασφαλείας από την πρώτη στιγμή της δόμησής τους. Ένα εκ των μεγαλύτερων ζητημάτων ασφαλείας του 21ου αιώνα είναι η απειλή της τρομοκρατίας. Το χαρακτηριστικό αυτής της απειλής -που την καθιστά, παράλληλα, μοναδική και άκρως επικίνδυνη- είναι η αόρατη φύση της. Από το πιο απλό…

Read more

Το προφίλ του ισλαμιστή εξτρεμιστή στη Δύση

Αυτό το άρθρο είναι το 3ο μέρος από τα 3 με τίτλο: Ανάλυση του Φαινομένου της Τρομοκρατίας

Εισαγωγή Ο προσδιορισμός του προφίλ του τρομοκράτη είναι ένα από τα εργαλεία των κρατικών αρμόδιων αρχών για την αντιτρομοκρατία και τον εντοπισμό των υπόπτων τρομοκρατών. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί ένα σύνολο ψυχολογικών, κοινωνικο-οικονομικών και φυλετικών χαρακτηριστικών, το οποίο χαρακτηρίζει ένα άτομο με κλίση για την ανάληψη τρομοκρατικών ενεργειών. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι αμφισβητούν τη χρησιμότητα…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest