Τέσσερα σενάρια για το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μετά την εκλογή Trump

Αυτό το άρθρο είναι το 1ο μέρος από τα 1 με τίτλο: Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Antonin Scalia;

Την εποχή που η κοινωνία αναδιαρθρώνεται, οι πολιτειακοί θεσμοί παρακμάζουν, και η οικονομία γίνεται ολοένα πιο απρόβλεπτη, το πλέον στέρεο θεμέλιο ενός κράτους είναι η δικαιοσύνη – τόσο με την ευρεία έννοια του περί δικαίου αισθήματος, όσο και με τη στενή έννοια των δικαιοδοτικών μηχανισμών. Σε ένα ομοσπονδιακό κράτος μάλιστα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest