Διάστημα και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Πολιτική και Προγράμματα (Μέρος 1ο)

Αυτό το άρθρο είναι το 1ο μέρος από τα 1 με τίτλο: Διάστημα και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια

Το διάστημα βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρώπης, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο σύνθετες σύγχρονες προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, καθώς και λόγω της παροχής ποικίλων κοινωνικό-οικονομικών οφελών στους πολίτες. Πέρα, όμως, απο την επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest