Διατλαντικές Συμφωνίες: TTIP, CETA, TiSA

Αυτό το άρθρο είναι το ο μέρος από τα 4 με τίτλο: Οι εμπορικές συμφωνίες ΗΠΑ και ΕΕ

Οι διατλαντικές συμφωνίες αποτελούν ένα ιδιαιτέρως σημαντικό κεφάλαιο ενδιαφέροντος, κυρίως μετά την ανάπτυξη τέτοιου είδους συνεργασιών ανάμεσα στους «μεγάλους παίκτες» – τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή ένωση, τον Καναδά και λοιπές χώρες. Όπως εκφράζει και ο ίδιος ο ορισμός, μια διατλαντική συμφωνία αφορά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε κράτη τα οποία ενδιαφέρονται να διευρύνουν τους τομείς…

Read more

Εμπορικές συμφωνίες και Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια οικονομική ανάλυση

Αυτό το άρθρο είναι το 2ο μέρος από τα 4 με τίτλο: Οι εμπορικές συμφωνίες ΗΠΑ και ΕΕ

Εισαγωγή Η αναζήτηση της απάντησης στο ερώτημα του τί επιδιώκει η ΕΕ μέσω των εμπορικών συμφωνιών που προσπαθεί να συνάψει, δεν είναι ούτε μονοσήμαντη ούτε απλή. Δεν είναι μονοσήμαντη, με την έννοια ότι η σημασία που δίνει η ΕΕ στις εμπορικές της συμφωνίες -ενδεχομένως να- είναι διαφορετική από την πραγματική αξία που αυτές έχουν σε…

Read more

Οι πολιτικές προεκτάσεις των συμφωνιών TTIP, TISA και CETA

Αυτό το άρθρο είναι το 3ο μέρος από τα 4 με τίτλο: Οι εμπορικές συμφωνίες ΗΠΑ και ΕΕ

Την τελευταία περίοδο αναδύονται διάφορα ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ταχεία οικονομική ανάπτυξη, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α . Στο προσκήνιο εμφανίζονται οι συμφωνίες (TTIP , TISA, CETA) ως εγγυήτριες της εδραίωσης του ελεύθερου εμπορίου και της ραγδαίας οικονομικής μεγέθυνσης των κρατών. Μήπως, όμως, το γεγονός αυτό λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα…

Read more

Διατλαντικές Εμπορικές Συμφωνίες και ζητήματα Δημοκρατίας

Αυτό το άρθρο είναι το 4ο μέρος από τα 4 με τίτλο: Οι εμπορικές συμφωνίες ΗΠΑ και ΕΕ

Είναι -τουλάχιστον- απρόσμενες οι διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα των εμπορικών συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης στο ζήτημα των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Τί κι αν η CETA τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από τον Φεβρουάριο του 2017, τα εθνικά ευρωπαϊκά κοινοβούλια έχουν εκφράσει -και συνεχίζουν να εκφράζουν- ενστάσεις ως προς το πλήρες περιεχόμενό της…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest