“Πόλεμος και Ειρήνη” (μέρος 1ο)

Αυτό το άρθρο είναι το 1ο μέρος από τα 2 με τίτλο: "Πόλεμος και Ειρήνη"

  Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό το άρθρο θα έπρεπε να είχε γραφτεί πρώτο, ως άρθρο γνωριμίας, για να εισάγω τους αναγνώστες στο αντικείμενο το οποίο θα πραγματεύονται τα κείμενά μου. Ωστόσο, έστω και καθυστερημένα, ας μιλήσουμε λίγο για το δίκαιο της θάλασσας επί της ουσίας. Δηλαδή, ποιοι κανόνες περικλείονται στον όρο «δίκαιο…

Read more

“Πόλεμος και Ειρήνη” (μέρος 2ο)

Αυτό το άρθρο είναι το 2ο μέρος από τα 2 με τίτλο: "Πόλεμος και Ειρήνη"

Το δεύτερο μέρος του “Πόλεμος και Ειρήνη” αφορά στο δίκαιο που ακολουθείται σε περιπτώσεις εχθροπραξιών στη θάλασσα. Στο πρώτο μέρος ορίσαμε το δίκαιο της θάλασσας. Στο δεύτερο μέρος, σειρά έχει το δίκαιο του πολέμου, τμήμα του διεθνούς δικαίου, που -συμπληρωματικά με το δίκαιο της θάλασσας- διευθετεί τις περιόδους πολέμου στη  θάλασσα. Με το τέλος του Πολέμου…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest