“Πόλεμος και Ειρήνη” (μέρος 1ο)

Αυτό το άρθρο είναι το 1ο μέρος από τα 2 με τίτλο: "Πόλεμος και Ειρήνη"

Αρκετός χρόνος έχει περάσει από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλώ συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.  Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό το άρθρο θα έπρεπε να είχε γραφτεί πρώτο, ως άρθρο γνωριμίας, για να εισάγω τους αναγνώστες στο αντικείμενο το οποίο θα πραγματεύονται τα κείμενά μου. Ωστόσο, έστω και…

Read more

“Πόλεμος και Ειρήνη” (μέρος 2ο)

Αυτό το άρθρο είναι το 2ο μέρος από τα 2 με τίτλο: "Πόλεμος και Ειρήνη"

Αρκετός χρόνος έχει περάσει από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλώ συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.Το δεύτερο μέρος του “Πόλεμος και Ειρήνη” αφορά στο δίκαιο που ακολουθείται σε περιπτώσεις εχθροπραξιών στη θάλασσα. Στο πρώτο μέρος ορίσαμε το δίκαιο της θάλασσας. Στο δεύτερο μέρος, σειρά έχει το δίκαιο του πολέμου, τμήμα του διεθνούς…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest