Τα έθνη υπό την (αν)ασφάλεια του κράτους: Θεωρία και παράθεση περιπτώσεων

Αυτό το άρθρο είναι το ο μέρος από τα 1 με τίτλο: Τα έθνη υπό την (αν)ασφάλεια του κράτους

Το κράτος ορίζεται ως «η συσταθείσα έννομη τάξη» (État, State, Stato, Staat, Estado<status λατ.<η κατάσταση του ‘ίστασθαι’), ήτοι ως «το αποτέλεσμα οργάνωσης της κοινωνίας ανθρώπων με αυτοδύναμη εξουσία, οι οποίοι διαβιούσαν σε συγκεκριμένη εδαφική επικράτεια». Ο όρος «κράτος» -πέραν της νομικής προσωπικότητας που προσέκτησε αργότερα- εμφανίζεται πρώιμα στα αριστοτελικά έργα, νοηματοδοτώντας την ισχύ και την…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest