Το Κουρδικό Ζήτημα: Ιστορική ανάλυση

Αυτό το άρθρο είναι το 1ο μέρος από τα 2 με τίτλο: Το Kουρδικό Zήτημα

Το σύγχρονο κουρδικό αίτημα για ανεξάρτητο κράτος ξεκινά στις αρχές του 20ου αιώνα, μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι και τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, οι κουρδικές περιοχές ήταν είτε ανεξάρτητες είτε αυτόνομες ηγεμονίες, χωρίστηκαν όμως από την Οθωμανική και την Περσική αυτοκρατορία. Αν και μετά τον Μεγάλο Πόλεμο υπήρχαν σχέδια για…

Read more

Το Κουρδικό ζήτημα: Οι τελευταίες εξελίξεις

Αυτό το άρθρο είναι το 2ο μέρος από τα 2 με τίτλο: Το Kουρδικό Zήτημα

Το κουρδικό ζήτημα, στη συσχέτισή του με τον πόλεμο ενάντια στο “Ισλαμικό Κράτος” (ΙΚ) σε Συρία και Ιράκ, και με τις εσωτερικές συγκρούσεις στην Τουρκία, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια οριστική λύση. Ο ρόλος των κουρδικών ομάδων είναι υψίστης σημασίας στην καταπολέμηση του ΙΚ, γεγονός που αυξάνει την διαπραγματευτική τους δύναμη. Η μεγαλύτερη…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest