Το νομικό υπόβαθρο της διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα (Μέρος Πρώτο).

Αυτό το άρθρο είναι το 1ο μέρος από τα 3 με τίτλο: Το νομικό υπόβαθρο της διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Το υπόβαθρο Την 9η Δεκεμβρίου 2015 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ψήφισμα, με τίτλο «Επιστροφή ή Απόδοση Πολιτιστικών Αγαθών στις χώρες προέλευσης». Στο εν λόγω ψήφισμα – το οποίο αποτέλεσε αποτέλεσμα ελληνικών πρωτοβουλιών, και το οποίο έτυχε ευρείας αποδοχής και από τις υπόλοιπες διεθνείς αντιπροσωπείες – περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στην επιστροφή των…

Read more

Το νομικό υπόβαθρο της διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα (Μέρος Δεύτερο).

Αυτό το άρθρο είναι το 2ο μέρος από τα 3 με τίτλο: Το νομικό υπόβαθρο της διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Το νομικό υπόβαθρο: Τα ζητήματα νομικής φύσεως που εγείρονται αναφορικά με την πιθανότητα διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα από την Ελληνική Δημοκρατία είναι τα ακόλουθα: Εφαρμοστέο δίκαιο και Διεθνείς Συνθήκες: Προτού προχωρήσουμε στην ουσία μίας πιθανής νομικής διεκδίκησης των Μαρμάρων του Παρθενώνα από την Ελληνική Δημοκρατία, χρήζει διερεύνησης η εξακρίβωση του λεγόμενου εφαρμοστέου δικαίου, δηλαδή…

Read more

Το νομικό υπόβαθρο της διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα (Μέρος Τρίτο).

Αυτό το άρθρο είναι το 3ο μέρος από τα 3 με τίτλο: Το νομικό υπόβαθρο της διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εξουσία διάθεσης των Μαρμάρων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία: Συχνά προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι, δεδομένου ότι η Ελλάδα -κατά τη χρονική περίοδο αφαίρεσης των γλυπτών του Παρθενώνα- ήταν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Οθωμανοί διέθεταν ουσιαστικά τη νόμιμη εξουσία επί του ναού του Παρθενώνα, καθώς αυτός θεωρείται ότι αποτελεί δημοσία εξουσία την οποία αποκτά…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest