Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό απο το 2000 έως σήμερα: προβλέψεις και “αγκάθια”

Στο επίκεντρο των εξελίξεων -ήδη από τις αρχές του 2017- βρίσκεται το Κυπριακό. Η διένεξη αυτή έχει μακρά ιστορία στις διαπραγματεύσεις, χωρίς, ωστόσο, να έχει επιτευχθεί αποτέλεσμα. Η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960)  αποτέλεσε κομβικό σημείο για την κυπριακή ιστορία. Εξίσου κομβικό σημείο για την κυπριακή ιστορία αποτέλεσε η τουρκική εισβολή (1974), που οδήγησε στην…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest