Η ανάδυση του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου αστικής οικονομίας

Καθώς η παγκόσμια κοινότητα έρχεται σταδιακά αντιμέτωπη με έναν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό, με την υπερθέρμανση του πλανήτη και την αδιαμφισβήτητη εξάντληση των φυσικών πόρων, είναι κοινός τόπος ότι το σημερινό παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο δεν θα αντέξει για πολύ ακόμα. Σύμφωνα με μελέτη του ιδρύματος Ellen McArthour, το 80% των προϊόντων που καταναλώνει κάθε πολίτης…

Read more

Mare Nostrum: Η νομική επικάλυψη της ανθρώπινης απώλειας στη Μεσόγειο

Η προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο άφησε πίσω της μία ανθρωπιστική κηλίδα στην ευρωπαϊκή εμπειρία του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνα. Μεταξύ άλλων, ανέδειξε πως οι συνέπειες ενός ενδοκρατικού πολέμου εξαπλώνονται ταχύτατα πέραν των συνόρων του κράτους – και το ίδιο ισχύει για την ανάγκη για ανθρωπιστική προστασία, όπως αυτή προβλέπεται μέσα από τις συμβάσεις της…

Read more

Η “ιδιωτικοποίηση” του τομέα “Έρευνας και Ανάπτυξης”

“Ο όρος “έρευνα και ανάπτυξη” αναφέρεται σε όλες τις διερευνητικές ενέργειες και διαδικασίες που πραγματοποιούνται από μία επιχείρηση, θεσμό ή οργανισμό, και αποσκοπούν είτε στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής, είτε στη δημιουργία καινούργιων προϊόντων.” (Investopedia, 2017) Η έρευνα αποτελεί έννοια στενά συνδεδεμένη με την επιβίωση του ανθρώπου. Είναι βαθιά συνυφασμένη με αυτό…

Read more

What about European Science Diplomacy?

Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή σκηνή, και την ανάδειξή της σε έναν από τους κινητήριους παγκόσμιους μοχλούς και στον επιστημονικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια κινείται με εντατικούς ρυθμούς προς τη σταδιακή ανάπτυξη μιας νέας μορφής διπλωματίας, της επιστημονικής. Χαρακτηριστικό δείγμα της μεγάλης σημασίας που καταδεικνύει η ευρωπαϊκή…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest