Το σκάνδαλο του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού

Το πρόβλημα της διαφθοράς στη χώρα μας κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ διοίκησης και ιδιωτών, γεγονός που επιβεβαιώνεται με μία απλή αναδρομή στη νεοελληνική ιστορία. Παρ’όλα αυτά, η Ελλάδα κατάφερε να κατακτήσει μία αξιοπρεπή θέση στην παγκόσμια κατάταξη για την καταπολέμηση στης διαφθοράς, όπως διαφαίνεται από την τελευταία έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας· βρίσκεται στην…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest