Σύμβαση HNS : Ένα χάρτινο ξίφος στα χέρια της διεθνούς κοινότητας

Η μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών μέσω θάλασσας αποτελεί συνηθέστατη ναυτιλιακή δραστηριότητα η οποία, όμως, λόγω της φύσης του μεταφερόμενου εμπορεύματος, εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους σε περίπτωση ατυχήματος. Επομένως, η εξασφάλιση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την αποζημίωση των εμπλεκόμενων μερών σε ένα τέτοιο ατύχημα αποτελεί αναγκαιότητα για τη διεθνή κοινότητα. Τη λύση στο ζήτημα προσπάθησε…

Read more

Τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές

Εισαγωγή Δεν θα ήταν υπερβολικό να ειπωθεί ότι, κάθε μέρα, οι περιπτώσεις προβληματικών καταστάσεων που αφορούν σε επιβάτες αερομεταφορών είναι αναρίθμητες. Καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, χαμένες αποσκευές, έως και αεροπορικά ατυχήματα είναι μερικές πτυχές των προβλημάτων με τα οποία καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι οι επιβάτες. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξερευνήσει τις επιλογές των…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest