Τρομοκρατία: Μια διαχρονική αόρατη απειλή

Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει πως οι ανθρώπινες κοινωνίες αντιμετώπισαν ζητήματα ασφαλείας από την πρώτη στιγμή της δόμησής τους. Ένα εκ των μεγαλύτερων ζητημάτων ασφαλείας του 21ου αιώνα είναι η απειλή της τρομοκρατίας. Το χαρακτηριστικό αυτής της απειλής -που την καθιστά, παράλληλα, μοναδική και άκρως επικίνδυνη- είναι η αόρατη φύση της. Από το πιο απλό…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest