Σύνοδος Κορυφής των G20 στο Βερολίνο: Οι παγκόσμιες αλλαγές καλούν για καθολικές λύσεις

Ύστερα από τη συνάντηση της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περί βιώσιμης ανάπτυξης και εξάλειψης των παγκόσμιων ανισοτήτων, διοργανώθηκε σύνοδος κορυφής των G20 στο Βερολίνο την περίοδο 28-30 Μαΐου 2017. Στο συνέδριο συμμετείχαν ερευνητικά ινστιτούτα και think tanks από τις χώρες των G20, με στόχο τη διαμόρφωση λύσεων πάνω σε φλέγοντα ζητήματα, όπως…

Read more

Τρομοκρατία και Δυτική Ευρώπη: μια αποτίμηση για το 2016

Εισαγωγή Το 2016 ήταν μια χρονιά που σφραγίστηκε από τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με το BBC, μέχρι και τον Ιούλιο αυτού του έτους είχε παρατηρηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων στην περιοχή αυτή από τρομοκρατικές επιθέσεις από το 2004 (Chalk, Maybin and Brown, 2016). Το υπόλοιπο της χρονιάς ακολούθησε τον ίδιο δρόμο: με την…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest