Η Βιωσιμότητα στην υπηρεσία του Κέρδους

Εισαγωγή Η κλιματική αλλαγή και τα ποικίλα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν ζητήματα που εγείρουν ανησυχία παγκοσμίως. Σαν αποτέλεσμα, οι προσπάθειες αντιμετώπισης της υφιστάμενης κατάστασης εντοπίζονται σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι, λοιπόν, και στον κόσμο των επιχειρήσεων έχει αναδυθεί ένα κίνημα που προάγει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και την υιοθετεί ως “mantra” σε όλες του τις…

Read more

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στον πλανήτη, και ο ρόλος των G20.

Πώς ο άνθρωπος πρέπει να συμπεριφέρεται στον πλανήτη που τον φιλοξενεί; Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος στον πλανήτη που κατοικεί είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το περιβάλλον και τη φύση, ώστε να μπορέσει να έρθει σε ισορροπία με αυτά, και να μην τα βλάπτει. Εάν ο άνθρωπος δεν…

Read more

Η (μη) βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους

Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της ενασχόλησης με διεθνή θέματα που άπτονται της σφαίρας της οικονομικής πολιτικής, είναι η παραμέληση εγχώριων ζητημάτων που επιδρούν και επηρεάζουν τον υπόλοιπο κόσμο. Και το ζήτημα της Ελληνικής κρίσης είναι ένα από αυτά τα ζητήματα. Το εν λόγω ζήτημα και, πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα σχετικά με το γιατί η ελληνική οικονομία δεν…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest