Προσεγγίσεις για την παγκόσμια ανισότητα (Μέρος 2ο) : Διεπιστημονική και Διιστορική Προσέγγιση στην ανισότητα

Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε το επιχείρημα του Jared Diamond, όπως αυτό αποτυπώνεται στο βιβλίο του του Guns, Germs and Steel: a short history of everybody for the last 13,000 years. Σύμφωνα με τον Diamond, για να βρει κανείς τις απαρχές της παγκόσμιας οικονομικής ανισότητας, γιατί δηλαδή κάποιοι «έχουν» και κάποιοι «δεν έχουν» (σε ελεύθερη μετάφραση…

Read more

Προσεγγίσεις για την παγκόσμια ανισότητα (Μέρος 1ο) : Τα ίχνη της ανισότητας στον δρόμο προς την πρώτη μεγάλη παραγωγική επανάσταση

Ο κόσμος στον οποίον ζούμε χαρακτηρίζεται από οικονομική ανισότητα. Σε ορισμένες πλευρές του πλανήτη το προσδόκιμο ζωής είναι μεγαλύτερο, οι άνθρωποι είναι πιο υγιείς και πιο μορφωμένοι. Έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν κρατικές υπηρεσίες όπως δωρεάν υγεία και παιδεία, υποδομές και γραφειοκρατία από ένα κράτος που δεν τους εκμεταλλεύεται, ενώ απολαμβάνουν το δικαίωμα της ψήφου.…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest