Το 16ο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ και η προδικαστική παραπομπή του ενωσιακού δικαίου

Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αποτελεί τον καταστατικό χάρτη των θεμελιωδών ελευθεριών και κείμενο που χαίρει εκτίμησης από τη διεθνή κοινότητα. Για την επίτευξη της πληρότητας της προστασίας που παρέχει η ΕΣΔΑ έχουν τεθεί σε ισχύ συμπληρωματικά Πρωτόκολλα, τα οποία καλύπτουν τις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Πρόσφατα, στις 19 Φεβρουαρίου 2019 το…

Read more

Η προστασία των σχολείων από στρατιωτικές επιθέσεις σε καιρό πολέμου

Τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εν γένει υπήρξαν πάντοτε στόχοι -θανατηφόρων- επιθέσεων εν καιρώ πολέμου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι επιθέσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση έχουν αυξηθεί σταθερά. Η τάση να μετατρέπονται τα σχολεία σε στρατιωτικούς στόχους κατά τη διάρκεια συγκρούσεων δεν είναι διόλου τυχαία. Το σχολείο αποτελεί εύκολο στόχο,…

Read more

“Ο τρομοκράτης είναι ο άξεστος των θαυμάτων”

“Ο τρομοκράτης είναι ο άξεστος των θαυμάτων” γράφει ο Οδυσσέας Ελύτης στη Μαρία Νεφέλη, και φαίνεται να είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Το πρώτο συνθετικό της λέξης -ο τρόμος- προέρχεται από τον λατινικό όρο terrere, που σημαίνει “τρομάζω” ή “τρέμω”. Με τη γαλλική κατάληξη -isme, η οποία αναφέρεται “στην πράξη”, ο -λατινικός- όρος σημαίνει “αυτό που…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest