Το ελληνοτουρκικό bras de fer, αποτυπωμένο σε όρους Διλήμματος Ασφαλείας

Σε προηγούμενο άρθρο έγινε παρουσίαση και ανάλυση του Διλήμματος Ασφαλείας, ως κομμάτι της θεωρίας των διεθνών σχέσεων. Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθούν, αφενός, η απομάκρυνση από τη θεωρητική προσέγγιση επί του συγκεκριμένου ζητήματος και, αφετέρου, ο έλεγχος της πρακτικής του εφαρμογής, όπως και των παραγόντων που το επηρεάζουν. Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας, στο…

Read more

Ανατομία ενός πολέμου: Θεωρία

Ο μέσος άνθρωπος έχει αναμφίβολα αναρωτηθεί κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του για ποιον λόγο μια έκρυθμη -άνευ βάσης και ουσίας- κατάσταση κατέληξε σε διαμάχη – είτε πρόκειται για στρατιωτική, είτε για οικονομική, νομική ή, απλώς, λεκτική. Με πιο απλά λόγια, “πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε”; Ίσως, ακόμη, να απαντηθούν τα πιο περίπλοκα…

Read more

Ο “ανθρωπιστικός” χαρακτήρας των επεμβάσεων

Ορίζοντας και Οριοθετώντας την Έννοια της Επέμβασης Το ζήτημα της επέμβασης και της νομιμότητάς της, κατά τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, έχει απασχολήσει τη διεθνή σκηνή, καθώς αποτελούσε, και εξακολουθεί να αποτελεί, αντικείμενο αντιπαραθέσεων και διλημμάτων, κυρίως όσον αφορά στη σκοπιμότητα και στο χαρακτήρα των επεμβάσεων. Είναι πράγματι δύσκολο να αποδοθεί ένας ακριβής και γενικά αποδεκτός…

Read more

Πυρηνική Στρατηγική: Τελικά Ο Σκοπός Αγιάζει Τα Μέσα;

Μία από τις πολλές πτυχές της παγκοσμιοποίησης είναι η διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής -και δη των πυρηνικών όπλων-, η οποία έχει λάβει πλέον μεγάλες διαστάσεις, αποτελώντας μείζον ζήτημα διεθνούς ασφαλείας. Στη ραγδαία αύξηση και ευκολία διασποράς, αλλά και κατοχής, όπλων μαζικής καταστροφής λανθάνει η ανάδυση ενός περιφερειακά διαφοροποιημένου κόσμου στον οποίον, κράτη έχουν προχωρήσει σε…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest