Ο θεσμός της διαμεσολάβησης – Συγκριτικές προσεγγίσεις και συμπεράσματα

Τον Ιανουάριο του 2018 ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή ο ν. 4812/2018, ο οποίος έθεσε σε νέες βάσεις το θεσμό της ιδιωτικής διαμεσολάβησης στην ελληνική έννομη τάξη, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τον προηγούμενο διαμεσολαβητικό ν. 3898/2010[1], και με ρητή, μάλιστα, πρόβλεψη ώστε οι περισσότερες διατάξεις να τεθούν σε άμεση ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι…

Read more

“Ne bis in idem”: μία άτρωτη αρχή;

Μία από τις πιο διαδομένες αρχές των περισσότερων έννομων τάξεων, αλλά και του ενωσιακού δικαίου είναι η αρχή ne bis in idem – που επί λέξει σημαίνει “ου δις επ’ αυτώ”. Το νόημα του κανόνα είναι ότι κανείς δεν πρέπει να διώκεται δύο φορές για έγκλημα που ήδη έχει τελέσει. Να διώκεται δηλαδή για δεύτερη φορά για τις ίδιες πράξεις. Η αρχή αυτή, λοιπόν, είναι έκφανση και εξειδίκευση…

Read more

Το χρονικό της Δ.Ε.Η.: Ρύπανση, καταδίκες και σκάνδαλα στον βωμό του λιγνίτη

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) είναι η μεγαλύτερη δημόσια βιομηχανική επιχείρηση στην Ελλάδα, και, έχοντας ισχυρό εμπορικό όνομα, παίζει καταλυτικό ρόλο στην παραγωγή και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίως μέσω του λιγνίτη. Ωστόσο, η εξέλιξη της Δ.Ε.Η. θυμίζει ένα έργο με ελληνική υπογραφή, του οποίου θεατές έχουν υπάρξει οι Έλληνες πολίτες πολλάκις. Η μόλυνση του…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest