Θεωρία παιγνίων και πολιτικές διαπραγματεύσεις

Θεωρία Παιγνίων, «Holy Grail» για θεωρητικούς οικονομολόγους, μαθηματικούς, businessmen. Η όλο και αυξανόμενη τάση εξήγησης πάσης φύσεως καταστάσεων και διαπραγματεύσεων μέσω της Θεωρίας Παιγνίων, αποτελεί έναυσμα για μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που δεν περιορίζεται στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα. Μήπως η άποψη πως κάθε διαπραγματευτικό πρόβλημα έχει λυθεί από ένα μαθηματικό υπόδειγμα αποτελεί δείγμα ενός άκριτου θαυμασμού…

Read more

Συζητώντας την ουσία της Συμφωνίας για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (Trade in Services Agreement) και διαβλέποντας τη φύση των διαπραγματεύσεων.

Το θέμα αυτό βασίζεται σε δύο διαφορετικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι καθ’ εαυτή η συμφωνία για το Εμπόριο των Υπηρεσιών και, ο δεύτερος, η φύση των διαπραγματεύσεων. Αυτοί οι δυο ακρογωνιαίοι λίθοι θα πρέπει να συνδυαστούν, με σκοπό να επιτρέψουν την προώθηση των γενικών σκοπών που προβλέπονται από την προώθηση της ίδιας της συμφωνίας.…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest