Πειρατεία: κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες εξάπλωσης του φαινομένου

Εισαγωγή Ένα από τα πλέον διαχρονικά φαινόμενα που παρατηρούνται στον τομέα του εγκλήματος και της παραβίασης των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου είναι αυτό της πειρατείας. Η πειρατεία έχει λάβει πολλές διαφορετικές μορφές και τύπους στην πορεία της ιστορίας, ενώ πραγματοποιείται ακόμα και σήμερα – φυσικά με άλλα μέσα και άλλες μεθόδους. Προκειμένου να προσεγγίσει κανείς…

Read more

Σύμβαση HNS : Ένα χάρτινο ξίφος στα χέρια της διεθνούς κοινότητας

Η μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών μέσω θάλασσας αποτελεί συνηθέστατη ναυτιλιακή δραστηριότητα η οποία, όμως, λόγω της φύσης του μεταφερόμενου εμπορεύματος, εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους σε περίπτωση ατυχήματος. Επομένως, η εξασφάλιση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την αποζημίωση των εμπλεκόμενων μερών σε ένα τέτοιο ατύχημα αποτελεί αναγκαιότητα για τη διεθνή κοινότητα. Τη λύση στο ζήτημα προσπάθησε…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest