Το δικαίωμα στη λήθη: Προκλήσεις στη νέα ψηφιακή εποχή

Σε μια εποχή όπου το Διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής κάθε ατόμου, και η διάδοση προσωπικών δεδομένων των χρηστών συνιστά απαραίτητο εργαλείο για την πλοήγηση στον κυβερνοχώρο, το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναδεικνύεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Καθώς όλο και περισσότερες προσωπικές στιγμές και εμπειρίες συμβαίνουν σ’ έναν τόπο μεταξύ υλικής και…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest