Το τέλος των memes ( ; )

Η ραγδαία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει εισάγει στο λεξιλόγιό μας νέες έννοιες, άγνωστες σχεδόν πριν από μια μόλις δεκαετία, οι οποίες λαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή μας επικοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά ο όρος “meme”. Πρόκειται για μια λέξη που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της το 1976, στο βιβλίο του Richard Dawkins “Εγωϊστικό…

Read more

Όταν τα παπούτσια δεν είναι γυναικεία υπόθεση

Στο πλαισιο της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων που προβλέπεται από την ενωσιακή έννομη ταξή, το εμπορικό σήμα αποτελεί εργαλείο στα χέρια του επιχειρηματία και σημείο αναφοράς για τον καταναλωτή. Το εμπορικό σήμα, ως άυλο αγαθό, είναι κάθε σημείο δεκτικό γραφικής παράστασης, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων μεταξύ τους. Ως…

Read more

Christian Louboutin: H αυτοκρατορία του κόκκινου καταρρέει;

Ένα από τα πιο βασικά όπλα που έχει στη φαρέτρα της κάθε επιχείρηση προκειμένου να εμπεδωθεί στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού -αποτρέποντας, παράλληλα, δράσεις αθέμιτου ανταγωνισμού- είναι η κατοχύρωση εμπορικού σήματος (λογότυπου) για τα προϊόντα της. Το σήμα παρέχει στον δικαιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του, όπως επίσης αποτροπής κάθε έτερης μη εξουσιοδοτημένης παράνομης χρήσης…

Read more

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γραπτά εξετάσεων και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: μια σύνδεση, ένα δικαίωμα

Προσφάτως, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε την απόφαση C-434/16 της 20ης Δεκεμβρίου 2017, η οποία αφορά στο δικαίωμα πρόσβασης σε γραπτά εξετάσεων. Ειδικότερα, η απόφαση ενδιαφέρει όσους επιθυμούν να εδραιωθούν ή και να ανελιχθούν επαγγελματικά, και υποχρεούνται να υποβληθούν σε διαδικασία εξέτασης αξιολόγησης. Στην αναφερόμενη απόφαση το Δικαστήριο προβαίνει σε μια ευρεία ερμηνεία…

Read more

Εξελίξεις στο Δικαστικό Έλεγχο του Soft Law

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση είναι, εν πολλοίς, μία νομική ενοποίηση (Terpan, 2015): Ξεκίνησε με την υπογραφή συνθηκών, και συνεχίζεται και διευρύνεται με την τροποποίησή τους. Φυσικά, ο ρόλος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ήδη Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξής ΔΕΕ), ως όργανο υπεύθυνο για την ερμηνεία των Συνθηκών, είναι σημαίνον για…

Read more

Η “προβληματική” προσχώρηση της Ε.Ε. στην ΕΣΔΑ

Η προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ηπείρου ανήκει παραδοσιακά στο Συμβούλιο της Ευρώπης – ενός διεθνούς οργανισμού-θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βασική αποστολή του την προάσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Αναμφίβολα, η πλέον σημαντική συνεισφορά του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η Ευρωπαϊκή…

Read more

Το δικαίωμα στη λήθη: Προκλήσεις στη νέα ψηφιακή εποχή

Σε μια εποχή όπου το Διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής κάθε ατόμου, και η διάδοση προσωπικών δεδομένων των χρηστών συνιστά απαραίτητο εργαλείο για την πλοήγηση στον κυβερνοχώρο, το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναδεικνύεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Καθώς όλο και περισσότερες προσωπικές στιγμές και εμπειρίες συμβαίνουν σ’ έναν τόπο μεταξύ υλικής και…

Read more

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει τα 60 της χρόνια, μια σύντομη ανασκόπηση του νομικού πολιτισμού θα οδηγούσε εύλογα στο συμπέρασμα ότι, από όλες τις ανά τα χρόνια νομοθετικές πρωτοβουλίες των οργάνων της, καμία δεν είναι περισσότερο θολή και αμφιλεγόμενη από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (εφεξής ΕΕΣ) δημιουργήθηκε με την Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest