Αντιρρησίες συνείδησης: Υπάρχουν στην Ελλάδα;

Στις 20 Μαρτίου του 2017, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Αντίρρησης της Συνείδησης (E.B.C.O.) εξέδωσε δελτίο τύπου, με αφορμή τη Γενική Διάσκεψή του στις Βρυξέλλες, με το οποίο υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της Ελλάδας όσον αφορά στη -μέχρι στιγμής- έλλειψη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση εναλλακτικής θητείας για όσους δηλώνουν “αντιρρησίες συνείδησης”. Τι είναι, όμως, ο “αντιρρησίας συνείδησης”;…

Read more

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή

Εισαγωγικά Αναφορικά με την αξία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων Από καταβολής κόσμου, αποτελεί κοινή παραδοχή πως η ύπαρξη και η δράση ενός ανθρώπου, εντός του κοινωνικού ιστού, είναι στενότατα και αναπόδραστα συνδεδεμένη με την επικοινωνία με τους συνανθρώπους του. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας και η συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή προϋποθέτουν…

Read more

Nομικό “κεκτημένο” από το ΕΔΔΑ για τους Ελληνοκύπριους

Προσφάτως, η διεθνής κοινότητα ήρθε αντιμέτωπη με ένα ζήτημα μείζονος σημασίας. Ελήφθη απόφαση από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία παραχωρήθηκε ένα περιθώριο δέκα μηνών προς την Τουρκία, για να συμμορφωθεί στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Υπουργών, συνεδριάζουσα στο Στρασβούργο, σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων,…

Read more

Ο συχνότερος λόγος καταδίκης της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Παρατηρώντας όλες τις αποφάσεις που εξέδωσε το ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) κατά της  Ελλάδας, διακρίνουμε ένα ανησυχητικό μοτίβο. Σε σχεδόν όλες τις αποφάσεις έχει κριθεί ότι η χώρα μας παραβιάζει το Άρθρο 6 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), που περιέχει το δικαίωμα κάθε ατόμου σε Δίκαιη Δίκη. Το άρθρο 6…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest