Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία δέκα χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύπλευρη κρίση, τόσο οικονομική όσο και πολιτική, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη από τη δημιουργία της. Ταυτόχρονα, η αστάθεια του παγκόσμιου γεωπολιτικού συστήματος και οι συνεχείς αλλαγές στην ισορροπία ισχύος έχουν αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που δέχεται,…

Read more

Μία μάλλον ιστορική μέρα για την ευρωπαϊκή άμυνα

“Ιστορική”  για την ευρωπαϊκή άμυνα χαρακτήρισε την 13η Νοεμβρίου 2017 η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Federica Mogherini, καθώς οι Υπουργοί 23 κρατών-μελών της Ε.Ε. υπέγραψαν κοινή γνωστοποίηση σχετικά με τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Permanent Structured Cooperation-PESCO). Τα κράτη-μέλη που προέβησαν στην υπογραφή είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία,…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest