Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ): Θεωρία ή Πράξη

Θα μπορούσε να ειπωθεί πως η τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) δημιούργησε -αργά μεν, αλλά σταθερά- ένα οικονομικό περιβάλλον, χάρις στο οποίο υπάρχουν και υφίστανται σήμερα οι έννοιες της εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Στη βάση αυτών των εννοιών δομήθηκε και εμπλουτίστηκε το ίδιο ευρωπαϊκό εγχείρημα – η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως…

Read more

Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας

Η Τουρκία αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους διεθνείς δρώντες, τόσο για τη χάραξη της εξωτερικής της πολιτικής, καθώς φαίνεται να περιπλέκει τα ήδη τεκταινόμενα (για παράδειγμα η επίθεση κατά της Ρωσίας), όσο και για τις εσωτερικές της αναταραχές που προκύπτουν – κυρίως – από την αντίθεση ανάμεσα στους θρησκευτικούς νόμους που επιτάσσει το Ισλάμ, και…

Read more

Ανατολική Εταιρική Σχέση και Ευρασιατική Οικονομική Ένωση: Προοπτικές και προκλήσεις (Μέρος Δεύτερο).

Η «Ευρασιατική Οικονομική Ένωση»: Η σταδιακή δημιουργία της «Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης», η οποία θα αποτελεί ουσιαστικά τη μετεξέλιξη του τελευταίου ρωσικού εγχειρήματος περιφερειακής ολοκλήρωσης, του λεγόμενου «Ενιαίου Οικονομικού Χώρου» («Single Economic Space») μεταξύ της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν, προτάθηκε από τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στις 3 Οκτωβρίου του 2011 με…

Read more

Ανατολική Εταιρική Σχέση και Ευρασιατική Οικονομική Ένωση: Προοπτικές και προκλήσεις (Μέρος Πρώτο).

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση (Eastern Partnership): Η εδραίωση ενός κλίματος ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας μέσω της προώθησης δημοκρατικών αξιών, εγκαθίδρυση ενός συστήματος κράτους δικαίου και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και η ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης αποτελούν, σύμφωνα με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικές προτεραιότητες της…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest