Ενωμένοι στην Ενέργεια: Δίκαιο, Ανταγωνισμός και Συνεργασία στο πλαίσιο του Energy Community

Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί μία κρίσιμη πρόκληση που απευθύνεται σε όλους τους δρώντες της κρατικής σφαίρας, όχι μόνο λόγω της περιβαλλοντικής του προέκτασης, που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία με το πέρασμα των χρόνων, αλλά και διότι παράγει εκ φύσεως αποτελέσματα σε όλο το φάσμα των αλληλεπιδράσεων που δύο ή περισσότεροι φορείς αναπτύσσουν μεταξύ…

Read more

Ε.Κ.Α.Χ.: Το Πρώτο Βήμα για μια Ενωμένη Ευρώπη

Στις 18 Απριλίου του 1951 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Σήμερα, 66 χρόνια αργότερα, η εν λόγω συνθήκη, ακόμα και μετά την παύση της ισχύος της, θεωρείται το πρώτο στάδιο της διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η δημιουργία της Ε.Κ.Α.Χ. θεμελιώθηκε πάνω στην…

Read more

Ελληνική και Τουρκική πραγματικότητα 1974-89

Μόλις έξι χρόνια μετά τη πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, στην Τουρκία διενεργήθηκε το τρίτο πραξικόπημα, μετά την αποτυχία του Ετσεβίτ -του πρωθυπουργού της εισβολής στη Κύπρο- για εξομάλυνση της εσωτερικής κατάστασης της χώρας. Οι κυβερνήσεις συμμαχίας στο διάστημα 1973-80 ήταν όλες ανεξαιρέτως ανίσχυρες, γεγονός που ενέτεινε την απογοήτευση των θεματοφυλάκων του κεμαλισμού. Η…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest